Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
19.07.2024 - 01:27
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

1134

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  1134
  NPDID for utvinningstillatelser
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  38701971
  Faktakart i nytt vindu
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  ACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  Barents sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  25
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  17.09.2021
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  17.09.2029
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  2286
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  2286
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  17.09.2021
  17.09.2029
  INITIAL
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  01.01.2023
  45.000000
  -
  35.000000
  -
  20.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  01.01.2023
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
  17.09.2021
  7323/3
  2
  288
  -
  7324/1
  3
  288
  -
  7424/10
  5
  284
  -
  7323/2
  1
  288
  -
  7424/12
  7
  284
  -
  7425/10
  8
  284
  -
  7424/11
  6
  284
  -
  7423/12
  4
  284
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Reprosessere 3D seismikk
  Under arbeid
  Anskaffe 3D seismikk
  Under arbeid
  Beslutte innsamling av ny 3D seismikk
  Under arbeid
  17.09.2024
  Beslutning om boring
  Under arbeid
  17.09.2024
  Samle inn 3D seismikk
  Under arbeid
  Boring av letebrønn
  Under arbeid
  Beslutning om boring
  Under arbeid
  17.09.2026
  (BoK) Beslutning om konkretisering
  Under arbeid
  17.09.2026
  Boring av letebrønn
  Under arbeid
  Konseptstudier
  Under arbeid
  (BoK) Beslutning om konkretisering
  Under arbeid
  17.09.2028
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Under arbeid
  17.09.2028
  (PUD) Utarbeide utbyggingsplan
  Under arbeid
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Under arbeid
  17.09.2029
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Under arbeid
  17.09.2029
  Konseptstudier
  Under arbeid
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Under arbeid
  17.09.2030
  (PUD) Utarbeide utbyggingsplan
  Under arbeid
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Under arbeid
  17.09.2031
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Under arbeid
  17.09.2031
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Ingen heftelser registert.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen

  Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  01.01.2023
  45.000000
  35.000000
  20.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  45.000000
  35.000000
  20.000000
  31.03.2022
  29.06.2022
  45.000000
  35.000000
  20.000000
  17.09.2021
  30.03.2022
  50.000000
  30.000000
  20.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  01.01.2023
  30.06.2022
  31.12.2022
  09.03.2022
  29.06.2022
  17.09.2021
  08.03.2022
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  17.09.2021
  7323/3
  2
  288
  7324/1
  3
  288
  7424/10
  5
  284
  7323/2
  1
  288
  7424/12
  7
  284
  7425/10
  8
  284
  7424/11
  6
  284
  7423/12
  4
  284
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  35.000000
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  35.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  31.03.2022
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  TO
  TRANSFER
  5.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]