Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
28.05.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

1005

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  1005
  NPDID for utvinningstillatelser
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  34040136
  Faktakart i nytt vindu
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  ACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  Norwegian sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  TFO2018
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  01.03.2028
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  1775
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  1775
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  01.03.2019
  01.03.2026
  INITIAL
  02.03.2026
  01.03.2027
  INITIAL EXTENDED
  02.03.2027
  01.03.2028
  INITIAL EXTENDED
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  28.01.2022
  40.000000
  -
  40.000000
  -
  20.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  01.03.2019
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
  01.03.2019
  6405/10
  5
  162
  -
  6404/9
  1
  449
  -
  6405/7
  4
  449
  -
  6405/4
  3
  444
  -
  6404/12
  2
  271
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Geologi- og geofysikkstudier
  Godkjent
  Beslutning om boring
  Skal bores
  01.03.2021
  Boring av letebrønn
  Under arbeid
  (BoK) Beslutning om konkretisering
  Under arbeid
  01.03.2024
  Konseptstudier
  Under arbeid
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Under arbeid
  01.03.2026
  (PUD) Utarbeide utbyggingsplan
  Under arbeid
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Under arbeid
  01.03.2028
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Under arbeid
  01.03.2028
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Ingen heftelser registert.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  12.06.2023
  26.07.2023
  WILDCAT
  19.06.2023
  26.07.2023
  WILDCAT
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen

  Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  13.06.2023
  14.06.2023
  SHALLOW GAS
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  28.01.2022
  40.000000
  40.000000
  20.000000
  30.06.2020
  27.01.2022
  40.000000
  40.000000
  20.000000
  01.03.2019
  29.06.2020
  60.000000
  40.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  01.03.2019
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  01.03.2019
  6405/10
  5
  162
  6404/9
  1
  449
  6405/7
  4
  449
  6405/4
  3
  444
  6404/12
  2
  271
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.06.2020
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]