Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
27.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

874

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  874
  NPDID for utvinningstillatelser
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  28973641
  Faktakart i nytt vindu
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  ACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  North sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  TFO2016
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  10.02.2027
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  68
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  68
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  10.02.2017
  10.02.2024
  INITIAL
  11.02.2024
  10.02.2027
  INITIAL EXTENDED
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  02.05.2023
  87.700000
  -
  12.300000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  10.02.2017
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
  10.02.2017
  25/2
  1
  50
  -
  25/3
  2
  17
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Reprosessere 3D seismikk
  Godkjent
  Beslutning om boring
  Under arbeid
  10.02.2024
  Boring av letebrønn
  Under arbeid
  Konseptstudier
  Under arbeid
  (BoK) Beslutning om konkretisering
  Under arbeid
  10.02.2026
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Under arbeid
  10.02.2026
  (PUD) Utarbeide utbyggingsplan
  Under arbeid
  (PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
  Under arbeid
  10.02.2027
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Under arbeid
  10.02.2027
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Under arbeid
  10.02.2027
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  18361
  13.03.2024
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 12.30 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale.Pantobligasjon stor USD 1 200 000 000, skriver United States Dollars one billion two hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Energidepartementet har i brev av 20.11.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen

  Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  02.05.2023
  87.700000
  12.300000
  31.12.2021
  01.05.2023
  87.700000
  12.300000
  10.02.2017
  30.12.2021
  90.260000
  9.740000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  10.02.2017
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  10.02.2017
  25/2
  1
  50
  25/3
  2
  17
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  02.05.2023
  TO
  TRANSFER
  12.300000
  FROM
  TRANSFER
  12.300000
  31.12.2021
  TO
  TRANSFER
  2.560000
  FROM
  TRANSFER
  2.560000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]