Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
19.05.2024 - 01:31
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

1132

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  1132
  NPDID for utvinningstillatelser
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  38095114
  Faktakart i nytt vindu
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  ACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  Barents sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  TFO2020
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  19.02.2021
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  19.02.2031
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  1629
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  1629
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  19.02.2021
  19.02.2030
  INITIAL
  20.02.2030
  19.02.2031
  INITIAL EXTENDED
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  28.01.2022
  60.000000
  -
  40.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  28.01.2022
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
  19.02.2021
  7217/12
  6
  319
  -
  7218/7
  7
  85
  -
  7217/8
  3
  42
  -
  7217/9
  4
  189
  -
  7218/10
  8
  29
  -
  7117/2
  1
  323
  -
  7217/11
  5
  319
  -
  7117/3
  2
  323
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Geologi- og geofysikkstudier
  Under arbeid
  Reprosessere 2D seismikk
  Under arbeid
  Reprosessere 3D seismikk
  Under arbeid
  Beslutte innsamling av ny 3D seismikk
  Under arbeid
  19.02.2025
  Samle inn 3D seismikk
  Under arbeid
  Beslutning om boring
  Under arbeid
  19.02.2027
  Boring av letebrønn
  Under arbeid
  (BoK) Beslutning om konkretisering
  Under arbeid
  19.02.2029
  Konseptstudier
  Under arbeid
  (PUD) Utarbeide utbyggingsplan
  Under arbeid
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Under arbeid
  19.02.2031
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Under arbeid
  19.02.2031
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Under arbeid
  19.02.2031
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Ingen heftelser registert.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen

  Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  28.01.2022
  60.000000
  40.000000
  19.02.2021
  27.01.2022
  60.000000
  40.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  28.01.2022
  19.02.2021
  27.01.2022
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  19.02.2021
  7217/12
  6
  319
  7218/7
  7
  85
  7217/8
  3
  42
  7217/9
  4
  189
  7218/10
  8
  29
  7117/2
  1
  323
  7217/11
  5
  319
  7117/3
  2
  323
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  28.01.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]