Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
19.05.2024 - 01:31
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

371 S

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  371 S
  NPDID for utvinningstillatelser
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  3810996
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  INACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  North sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  TFO2005
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  06.01.2006
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  06.04.2009
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  YES OR PARTLY
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  1504
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  0
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  06.01.2006
  06.01.2012
  INITIAL
  07.01.2012
  06.04.2012
  INITIAL EXTENDED
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Innsamling, reprosessering, tolking
  Godkjent
  Beslutning om boring
  Skal ikke bores
  06.01.2009
  Boring
  Skal ikke bores
  (PUD) Beslutning om å utarbeide ein utbyggingsplan
  Frafalt
  06.04.2010
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Frafalt
  06.01.2012
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Frafalt
  06.04.2012
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Ingen heftelser registert.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen

  Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  01.10.2007
  06.04.2009
  100.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  100.000000
  06.01.2006
  31.12.2006
  100.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  01.10.2007
  06.04.2009
  01.01.2007
  30.09.2007
  06.01.2006
  31.12.2006
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  06.01.2006
  06.04.2009
  34/5
  3
  15
  Applies to all levels above base Pliocene
  34/2
  1
  59
  Applies to all levels above base Pliocene
  34/9
  5
  280
  Applies to all levels above base Pliocene
  34/6
  4
  355
  Applies to all levels above base Pliocene
  35/7
  6
  405
  Applies to all levels above base Pliocene
  34/3
  2
  391
  Applies to all levels above base Pliocene
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  01.01.2007
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  100.000000
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  100.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]