Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
19.05.2024 - 01:31
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

030

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  030
  NPDID for utvinningstillatelser
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  21028
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  INACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  North sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  2-A
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  23.05.1969
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  31.12.1995
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  464
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  0
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  23.05.1969
  22.05.1975
  INITIAL
  23.05.1975
  31.12.1995
  PRODUCTION
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Ingen heftelser registert.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  05.05.1973
  18.07.1973
  APPRAISAL
  OIL/GAS
  24.12.1973
  28.03.1974
  WILDCAT
  GAS
  08.08.1974
  31.08.1974
  APPRAISAL
  GAS
  11.09.1974
  25.09.1974
  APPRAISAL
  NOT APPLICABLE
  25.08.1974
  01.05.1975
  APPRAISAL
  OIL/GAS
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
  15.05.1984
  18.07.1984
  PRODUCTION
  12.05.1984
  26.06.1984
  PRODUCTION
  10.04.1984
  04.05.1984
  PRODUCTION
  17.12.1983
  01.02.1984
  PRODUCTION
  28.07.1984
  13.08.1984
  PRODUCTION
  04.11.1984
  24.11.1984
  PRODUCTION
  31.10.1984
  19.12.1984
  PRODUCTION
  27.10.1984
  20.01.1985
  PRODUCTION
  21.08.1984
  24.10.1984
  PRODUCTION
  20.05.1984
  06.06.1984
  PRODUCTION
  26.02.1984
  17.03.1984
  PRODUCTION
 • Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen

  Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  23.05.1969
  31.12.1995
  100.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  23.05.1969
  31.12.1995
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  01.01.1995
  31.12.1995
  30/10
  1
  120
  23.05.1978
  31.12.1994
  30/10
  1
  232
  23.05.1976
  22.05.1978
  30/10
  1
  349
  23.05.1969
  22.05.1976
  30/10
  1
  464
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]