Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
12.04.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

1159

Eksport: PDF ikon PDF
  • Generell informasjon

    Generell informasjon
    Attributt Verdi
    Utvinningstillatelse
    Navn på utvinningstillatelsen
    1159
    NPDID for utvinningstillatelser
    Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser
    38723913
    Faktakart i nytt vindu
    Status
    Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
    ACTIVE
    Område
    Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
    Norwegian sea
    Tildeling
    Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
    TFO2021
    Dato for tildeling
    Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
    11.03.2022
    Gyldig til dato
    Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
    11.03.2028
    Stratigrafisk
    Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
    NO
    Opprinnelig areal [km2]
    Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
    59
    Nåværende areal [km2]
    Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
    59
  • Faser

    Faser
    Fradato for fasen
    Tildato for fasen
    Fase
    11.03.2022
    11.03.2028
    INITIAL
  • Rettighetshaver – nåværende

    Rettighetshaver – nåværende
    Fra dato
    Selskap, langnavn
    Andel [%]
    11.03.2022
    50.000000
    -
    50.000000
  • Operatørskap – nåværende

    Operatørskap – nåværende
    Fra dato
    Selskap, langnavn
    11.03.2022
  • Areal – nåværende

    Areal – nåværende
    Fra dato polygon
    Blokk navn
    Polygon nummer
    Polygon areal
    [km2]
    Vertikale grenser
    11.03.2022
    6406/5
    1
    44
    -
    6406/6
    2
    15
  • Arbeidsprogram (letefase)

    Arbeidsprogram (letefase)
    Arbeidsprogram
    Beslutning
    Oppgave status
    Oppgave frist
    Brønnbane hvis boret
    Geologi- og geofysikkstudier
    Under arbeid
    Anskaffe 3D seismikk
    Under arbeid
    (BoK) Beslutning om konkretisering
    Under arbeid
    11.03.2024
    Konseptstudier
    Under arbeid
    (BoV) Beslutning om videreføring
    Under arbeid
    11.03.2026
    (PUD) Utarbeide utbyggingsplan
    Under arbeid
    (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
    Under arbeid
    11.03.2028
    Beslutte overgang til forlengelsesperioden
    Under arbeid
    11.03.2028
  • Vilkår (produksjonsfase)

    Vilkår (produksjonsfase)
    Arbeidsoppgave
    Beslutning
    Beskrivelse
    Oppgave status
    Oppgave frist
  • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

    Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
    Dokument nummer
    Registreringsdato
    Utdrag av dokument
    18021
    20.09.2023
    Okea ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 500 000 000, skriver United States Dollars five hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 4.9.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

    Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
    Brønnbane navn
    Borestart
    Boreslutt
    Formål
    Innhold
  • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

    Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
    Brønnbane navn
    Borestart
    Boreslutt
    Opprinnelig formål
  • Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen

    Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen
    Brønnbane navn
    Borestart
    Boreslutt
    Formål
  • Rettighetshaver – komplett historie

    Rettighetshaver – komplett historie
    Fra dato
    Til dato
    Selskap, langnavn
    Andel [%]
    11.03.2022
    50.000000
    50.000000
  • Operatørskap – komplett historie

    Operatørskap – komplett historie
    Fra dato
    Til dato
    Selskap, langnavn
    11.03.2022
  • Areal – komplett historie

    Areal – komplett historie
    Fra dato polygon
    Til dato polygon
    Blokk navn
    Polygon nummer
    Polygon areal
    [km2]
    Vertikale grenser (engelsk tekst)
    11.03.2022
    6406/5
    1
    44
    6406/6
    2
    15
  • Rettighetshavere – overføringer

    Rettighetshavere – overføringer
    Fra dato
    Retning
    Type endring
    Selskapsnavn
    Overdratt andel [%]
  • Statusrapporter

    Statusrapporter
    Dokumentnavn
    Dokumentformat
    Dokumentstørrelse [KB]