Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
16.06.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

248 GS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  248 GS
  NPDID for utvinningstillatelser
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  28225653
  Faktakart i nytt vindu
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  ACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  North sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  NST99
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  30.06.2016
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  04.06.2035
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  YES OR PARTLY
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  121
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  61
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  30.06.2016
  04.06.2035
  PRODUCTION
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  13.11.2019
  40.000000
  -
  40.000000
  -
  20.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  13.11.2019
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
  01.01.2022
  35/11
  3
  17
  Alle stratigrafiske nivå unntatt Brent.
  -
  35/11
  4
  17
  Alle stratigrafiske nivå unntatt Brent.
  -
  35/8
  2
  33
  Alle stratigrafiske nivå unntatt Brent.
  -
  35/11
  5
  12
  Alle stratigrafiske nivå unntatt Brent.
  -
  35/11
  6
  12
  Alle stratigrafiske nivå unntatt Brent.
  -
  35/8
  1
  33
  Alle stratigrafiske nivå unntatt Brent.
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Ingen heftelser registert.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen

  Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  13.11.2019
  40.000000
  40.000000
  20.000000
  14.07.2017
  12.11.2019
  40.000000
  40.000000
  20.000000
  31.08.2016
  13.07.2017
  40.000000
  40.000000
  20.000000
  30.06.2016
  30.08.2016
  60.000000
  40.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  13.11.2019
  30.06.2016
  12.11.2019
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  01.01.2022
  35/11
  3
  17
  All stratigraphical levels except Brent.
  35/11
  4
  17
  All stratigraphical levels except Brent.
  35/8
  2
  33
  All stratigraphical levels except Brent.
  35/11
  5
  12
  All stratigraphical levels except Brent.
  35/11
  6
  12
  All stratigraphical levels except Brent.
  35/8
  1
  33
  All stratigraphical levels except Brent.
  01.01.2020
  31.12.2021
  35/8
  1
  78
  All stratigraphical levels except Brent.
  35/11
  6
  17
  All stratigraphical levels except Brent.
  35/11
  5
  17
  All stratigraphical levels except Brent.
  35/11
  3
  12
  All stratigraphical levels except Brent.
  35/8
  2
  78
  All stratigraphical levels except Brent.
  35/11
  4
  12
  All stratigraphical levels except Brent.
  30.06.2016
  31.12.2019
  35/11
  5
  17
  All stratigraphical levels except Brent.

  35/11
  3
  12
  All stratigraphical levels except Brent.

  35/11
  4
  12
  All stratigraphical levels except Brent.

  35/8
  1
  93
  All stratigraphical levels except Brent.

  35/11
  6
  17
  All stratigraphical levels except Brent.

  35/8
  2
  93
  All stratigraphical levels except Brent.

 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  13.11.2019
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  14.07.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  31.08.2016
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  TO
  TRANSFER
  20.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]