Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.04.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

953

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  953
  NPDID for utvinningstillatelser
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  30677487
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  INACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  Barents sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  TFO2017
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  02.09.2020
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  1277
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  0
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  02.03.2018
  02.03.2027
  INITIAL
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Samle inn 2D seismikk
  Godkjent
  Beslutte innsamling av ny 3D seismikk
  Frafalt
  02.09.2020
  Samle inn 3D seismikk
  Frafalt
  Beslutning om boring
  Skal ikke bores
  02.09.2022
  Boring av letebrønn
  Skal ikke bores
  (BoK) Beslutning om konkretisering
  Frafalt
  02.09.2024
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Frafalt
  02.03.2026
  Konseptstudier
  Skal ikke bores
  (PUD) Utarbeide utbyggingsplan
  Frafalt
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Frafalt
  02.09.2027
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Frafalt
  02.09.2027
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Ingen heftelser registert.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen

  Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  13.11.2019
  02.09.2020
  40.000000
  30.000000
  30.000000
  02.03.2018
  12.11.2019
  40.000000
  30.000000
  30.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  13.11.2019
  02.09.2020
  02.03.2018
  12.11.2019
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  02.03.2018
  02.09.2020
  7122/6
  4
  76
  7123/4
  7
  15
  7122/5
  3
  87
  7122/3
  2
  323
  7122/2
  1
  130
  7123/2
  6
  323
  7123/1
  5
  323
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  13.11.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]
  .PDF
  5.72