Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
19.05.2024 - 01:31
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

300

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  300
  NPDID for utvinningstillatelser
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  2490354
  Faktakart i nytt vindu
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  ACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  North sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  TFO2003
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  12.12.2003
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  01.01.2029
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  21
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  9
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  12.12.2003
  12.12.2006
  INITIAL
  13.12.2006
  12.12.2007
  INITIAL EXTENDED
  13.12.2007
  12.12.2008
  INITIAL EXTENDED
  13.12.2008
  12.12.2023
  PRODUCTION
  13.12.2023
  01.01.2029
  PRODUCTION EXTENDED
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  19.12.2019
  55.000000
  -
  45.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  30.11.2016
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
  01.01.2017
  2/1
  1
  9
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Innsamling, reprosessering, tolking
  Godkjent
  Geologi- og geofysikkstudier
  Godkjent
  (PUD) Beslutning om å utarbeide ein utbyggingsplan
  Godkjent
  12.12.2006
  Boring
  Godkjent
  1/3-4
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Godkjent
  12.12.2008
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Godkjent
  12.12.2008
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  14554
  15.11.2019
  DNO North Sea (Norge) AS pantsetter sin 45 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.11.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  15024
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars (dok.nr 14554) overføres fra DNO North Sea (Norge) AS til DNO Norge AS. Overføring av pantobligasjonen er godkjent av Danske Bank A/S 13.12.2019. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2019 gitt samtykke til overføring av pantobligasjonen, jf. petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen

  Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  19.12.2019
  55.000000
  45.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  55.000000
  45.000000
  30.11.2016
  20.05.2019
  55.000000
  45.000000
  06.09.2006
  29.11.2016
  55.000000
  45.000000
  12.12.2003
  05.09.2006
  55.000000
  45.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  30.11.2016
  12.12.2003
  29.11.2016
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  01.01.2017
  2/1
  1
  9
  12.12.2008
  31.12.2016
  2/1
  1
  11
  12.12.2003
  11.12.2008
  2/1
  1
  21
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  19.12.2019
  TO
  TRANSFER
  45.000000
  FROM
  TRANSFER
  45.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  30.11.2016
  TO
  TRANSFER
  55.000000
  FROM
  TRANSFER
  55.000000
  FROM
  TRANSFER
  45.000000
  TO
  TRANSFER
  45.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]