Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
16.06.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

740

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  740
  NPDID for utvinningstillatelser
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  24214205
  Faktakart i nytt vindu
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  ACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  North sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  TFO2013
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  07.02.2014
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  07.02.2024
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  87
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  55
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  07.02.2014
  07.02.2020
  INITIAL
  08.02.2020
  31.12.2022
  INITIAL EXTENDED
  01.01.2023
  07.02.2024
  INITIAL EXTENDED
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  29.12.2023
  39.278800
  -
  39.278800
  -
  17.000000
  -
  4.442400
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  04.08.2023
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
  23.12.2020
  30/9
  1
  3
  -
  31/7
  2
  51
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Sy sammen 3D seismikk
  Godkjent
  Beslutning om boring
  Skal bores
  07.02.2016
  Boring av letebrønn
  Godkjent
  31/7-2 A
  (BoK) Beslutning om konkretisering
  Godkjent
  07.02.2018
  Konseptstudier
  Under arbeid
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Godkjent
  31.05.2022
  (PUD) Utarbeide utbyggingsplan
  Under arbeid
  (PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
  Under arbeid
  07.02.2024
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Under arbeid
  07.02.2024
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  18009
  20.09.2023
  Okea ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 500 000 000, skriver United States Dollars five hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 4.9.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  18131
  15.12.2023
  M Vest Energy AS pantsetter sin 4,4424 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner SevenHundredAndTwentyMillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 12.12.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  18175
  30.01.2024
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 17 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner one billion five hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Energidepartementet har i brev av 15.01.2024 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  18203
  01.02.2024
  Reduksjon av pantsettelse, dok. nr. 18009 registrert 20.09.2023 i OKEA ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 50 % til 39,2788 %. Panthaver Nordic Trustee AS samtykker til reduksjon av pant i påtegning datert 31.01.2024.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  23.05.2016
  22.06.2016
  WILDCAT
  OIL/GAS
  23.06.2016
  14.07.2016
  APPRAISAL
  OIL/GAS
  08.07.2017
  27.07.2017
  APPRAISAL
  OIL/GAS
  24.05.2017
  08.07.2017
  APPRAISAL
  OIL
  17.12.2018
  18.01.2019
  APPRAISAL
  OIL/GAS
  20.11.2018
  16.12.2018
  APPRAISAL
  DRY
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen

  Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  29.12.2023
  39.278800
  39.278800
  17.000000
  4.442400
  31.10.2023
  28.12.2023
  50.000000
  45.557600
  4.442400
  28.02.2023
  30.10.2023
  50.000000
  50.000000
  07.02.2023
  27.02.2023
  100.000000
  28.01.2022
  06.02.2023
  50.000000
  50.000000
  19.12.2019
  27.01.2022
  50.000000
  50.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  50.000000
  50.000000
  10.12.2018
  20.05.2019
  50.000000
  50.000000
  26.05.2016
  09.12.2018
  50.000000
  50.000000
  07.02.2014
  25.05.2016
  50.000000
  50.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  04.08.2023
  19.12.2019
  03.08.2023
  21.05.2019
  18.12.2019
  07.02.2014
  20.05.2019
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  23.12.2020
  30/9
  1
  3
  31/7
  2
  51
  07.02.2014
  22.12.2020
  31/7
  1
  84
  30/9
  2
  3
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  29.12.2023
  FROM
  TRANSFER
  6.278800
  TO
  TRANSFER
  6.278800
  TO
  TRANSFER
  10.721200
  FROM
  TRANSFER
  10.721200
  31.10.2023
  FROM
  TRANSFER
  4.442400
  TO
  TRANSFER
  4.442400
  28.02.2023
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  07.02.2023
  TO
  WITHDRAWAL FROM THE JOINT VENTURE
  50.000000
  FROM
  WITHDRAWAL FROM THE JOINT VENTURE
  50.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  19.12.2019
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  21.05.2019
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  10.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  26.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]