Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
27.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

674

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  674
  NPDID for utvinningstillatelser
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  22816134
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  INACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  North sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  TFO2012
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  08.02.2013
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  08.02.2016
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  YES OR PARTLY
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  1027
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  0
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  08.02.2013
  08.02.2021
  INITIAL
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Reprosessere 3D seismikk
  Godkjent
  Samle inn 3D seismikk
  Godkjent
  Sy sammen 3D seismikk
  Godkjent
  Beslutning om boring
  Skal ikke bores
  08.02.2016
  Boring av letebrønn
  Skal ikke bores
  (BoK) Beslutning om konkretisering
  Frafalt
  08.02.2018
  Konseptstudier
  Frafalt
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Frafalt
  08.02.2020
  (PUD) Utarbeide utbyggingsplan
  Frafalt
  (PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
  Frafalt
  08.02.2021
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Frafalt
  08.02.2021
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Ingen heftelser registert.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen

  Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  13.01.2016
  08.02.2016
  50.000000
  35.000000
  15.000000
  31.10.2014
  12.01.2016
  50.000000
  35.000000
  15.000000
  08.02.2013
  30.10.2014
  50.000000
  50.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  13.01.2016
  08.02.2016
  08.02.2013
  12.01.2016
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  28.10.2014
  08.02.2016
  16/3
  1
  252
  16/6
  2
  9
  25/12
  7
  78
  17/4
  6
  13
  17/1
  4
  64
  All levels below base Tertiary.
  17/2
  5
  241
  26/10
  8
  16
  All levels below base Tertiary.
  17/1
  3
  354
  08.02.2013
  27.10.2014
  16/6
  2
  9
  17/2
  4
  241
  17/4
  5
  13
  16/3
  1
  252
  25/12
  6
  78
  17/1
  3
  418
  26/10
  7
  16
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  31.10.2014
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]
  .PDF
  0.84