Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
24.05.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

867 B

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  867 B
  NPDID for utvinningstillatelser
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  36463812
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  INACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  North sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  TFO2019
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  14.02.2020
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  09.02.2024
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  44
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  0
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  14.02.2020
  10.08.2025
  INITIAL
  11.08.2025
  10.02.2026
  INITIAL EXTENDED
  11.03.2026
  10.02.2027
  INITIAL EXTENDED
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Beslutning om boring
  Skal bores
  10.08.2021
  Boring av letebrønn
  Godkjent
  25/10-17 S
  (BoK) Beslutning om konkretisering
  Frafalt
  10.02.2024
  Konseptstudier
  Frafalt
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Frafalt
  10.02.2026
  (PUD) Utarbeide utbyggingsplan
  Frafalt
  (PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
  Frafalt
  10.02.2027
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Frafalt
  10.02.2027
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Frafalt
  10.02.2027
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  17030
  08.07.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee ASPantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner onebillionfivehundredmillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 23.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  13.01.2023
  10.02.2023
  WILDCAT
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen

  Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  11.01.2023
  12.01.2023
  SHALLOW GAS
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  14.03.2022
  09.02.2024
  80.000000
  20.000000
  11.03.2022
  13.03.2022
  50.000000
  30.000000
  20.000000
  31.12.2021
  10.03.2022
  30.000000
  30.000000
  20.000000
  20.000000
  14.02.2020
  30.12.2021
  40.000000
  30.000000
  30.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  14.02.2020
  09.02.2024
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  14.02.2020
  09.02.2024
  25/10
  1
  44
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  14.03.2022
  TO
  WITHDRAWAL FROM THE JOINT VENTURE
  30.000000
  FROM
  WITHDRAWAL FROM THE JOINT VENTURE
  30.000000
  11.03.2022
  FROM
  WITHDRAWAL FROM THE JOINT VENTURE
  30.000000
  TO
  WITHDRAWAL FROM THE JOINT VENTURE
  30.000000
  31.12.2021
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  TO
  TRANSFER
  20.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]
  .zip
  0.21
  .pdf
  38.99