Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
27.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

303

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  303
  NPDID for utvinningstillatelser
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  2490467
  Faktakart i nytt vindu
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  ACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  North sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  TFO2003
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  12.12.2003
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  31.12.2032
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  940
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  52
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  12.12.2003
  12.12.2010
  INITIAL
  13.12.2010
  12.12.2012
  INITIAL EXTENDED
  13.12.2012
  12.03.2013
  INITIAL EXTENDED
  13.03.2013
  31.12.2032
  PRODUCTION
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  16.05.2018
  100.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  16.05.2018
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
  01.01.2023
  15/5
  1
  11
  -
  15/5
  2
  4
  -
  15/6
  4
  34
  -
  15/6
  3
  4
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Innsamling, reprosessering, tolking
  Godkjent
  Beslutning om boring
  Skal bores
  12.12.2007
  Boring
  Godkjent
  15/6-9 S
  (PUD) Beslutning om å utarbeide ein utbyggingsplan
  Godkjent
  12.01.2012
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Godkjent
  12.03.2013
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Godkjent
  12.03.2013
  Boring av letebrønn
  Skal ikke bores
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Beslutning om boring
  Fatte borebeslutning - Fanten
  Skal ikke bores
  31.12.2018
  Beslutning om boring
  Beslutte boring av brønn - Rampen
  Skal ikke bores
  31.12.2020
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Område McHenry
  Frafalt
  31.12.2020
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Område Fanten
  Frafalt
  31.12.2020
  (PUD) Beslutning om å utarbeide ein utbyggingsplan
  Beslutte utbyggingsplan - McHenry
  Frafalt
  31.12.2020
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Levere inn utbyggingsplan - McHenry
  Frafalt
  31.12.2021
  Boring
  Boring av undersøkelsesbrønn - Fanten
  Skal ikke bores
  (PUD) Beslutning om å utarbeide ein utbyggingsplan
  Beslutte utbyggingsplan - Fanten
  Frafalt
  31.12.2022
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Levere utbyggingsplan - Fanten
  Frafalt
  31.12.2022
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Område Rampen
  Frafalt
  31.12.2023
  (PUD) Beslutning om å utarbeide ein utbyggingsplan
  Beslutte utbyggingsplan - Rampen
  Frafalt
  31.12.2024
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Levere utbyggingsplan - Rampen
  Frafalt
  31.12.2024
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Ingen heftelser registert.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  26.05.2007
  13.06.2007
  APPRAISAL
  GAS/CONDENSATE
  13.06.2007
  23.07.2007
  APPRAISAL
  OIL
  29.03.2007
  27.05.2007
  APPRAISAL
  OIL/GAS
  26.12.2010
  13.03.2011
  APPRAISAL
  GAS/CONDENSATE
  27.10.2010
  19.12.2010
  APPRAISAL
  DRY
  22.12.2010
  09.02.2011
  WILDCAT
  OIL
  20.08.2011
  21.10.2011
  WILDCAT
  DRY
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen

  Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  16.09.2006
  17.09.2006
  UNKNOWN
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  16.05.2018
  100.000000
  02.11.2009
  15.05.2018
  100.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  100.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  100.000000
  12.12.2003
  30.09.2007
  100.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  16.05.2018
  02.11.2009
  15.05.2018
  01.01.2009
  01.11.2009
  01.10.2007
  31.12.2008
  12.12.2003
  30.09.2007
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  01.01.2023
  15/5
  1
  11
  15/5
  2
  4
  15/6
  4
  34
  15/6
  3
  4
  01.01.2021
  31.12.2022
  15/5
  1
  20
  15/6
  5
  34
  15/5
  3
  11
  15/6
  4
  4
  15/5
  2
  4
  01.01.2019
  31.12.2020
  15/5
  3
  11
  15/5
  2
  4
  15/5
  1
  20
  15/6
  6
  34
  15/6
  5
  18
  15/6
  4
  4
  12.03.2013
  31.12.2018
  15/6
  5
  4
  15/5
  6
  4
  15/6
  4
  34
  15/6
  1
  36
  15/5
  7
  11
  15/6
  2
  18
  15/5
  3
  20
  27.05.2011
  11.03.2013
  15/2
  1
  107
  15/3
  3
  100
  15/5
  4
  104
  15/6
  6
  385
  15/3
  2
  100
  15/5
  5
  38
  15/8
  7
  103
  12.12.2003
  26.05.2011
  15/3
  3
  100
  15/6
  6
  388
  15/8
  7
  103
  15/5
  4
  104
  15/5
  5
  38
  15/2
  1
  107
  15/3
  2
  100
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  100.000000
  TO
  TRANSFER
  100.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]