Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
18.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

GRANE

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  GRANE
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1991
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Dusavik
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  1035937
 • Bilde

  Bilde
  GRANE Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  23.09.2003
  Approved for production
  14.06.2000
  22.09.2003
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  25/11
  25/11
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  14.06.2000
  Behandlet i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  36.613000
  NO
  28.905000
  NO
  28.315600
  NO
  6.166400
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  151.40
  0.00
  0.00
  0.00
  151.40
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  224.00
  0.00
  3.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  15.75
  0.00
  0.00
  0.00
  15.75
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Grane ligger i den midtre delen av Nordsjøen like øst for Balder. Vanndybden er 130 meter. Grane ble påvist i 1991, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2000. Feltet er bygd ut med en integrert bolig-, bore- og prosessinnretning med stålunderstell. Innretningen har 40 brønnslisser. Produksjonen startet i 2003. Feltene Svalin og Breidablikk er tilknyttet Graneinnretningen.
  09.12.2023
  Reservoar
  Grane produserer olje med høy viskositet hovedsakelig fra paleocen sandstein i Heimdalformasjonen med meget gode reservoaregenskaper. Feltet består av en hovedstruktur og noen mindre segmenter med full kommunikasjon. Reservoaret ligger på 1700 meters dyp.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med gassinjeksjon på toppen av strukturen, og horisontale produksjonsbrønner på bunnen av oljesonen. I 2010 avsluttet Grane gassimporten fra Heimdal-senteret, og bare produsert gass fra Grane ble reinjisert i reservoaret. Gassimporten startet igjen i 2014. Grane har begrenset vanninjeksjon. Oljeproduksjonen opprettholdes med gassinjeksjon og boring av nye brønner, blant annet sidestegsbrønner fra eksisterende produsenter.
  28.02.2023
  Transport
  Oljen fra Grane transporteres i rørledning til Stureterminalen for lagring og eksport.
  28.02.2023
  Status
  Utvinnbare volumer har økt i forhold til estimatene i PUD. Et system for permanent overvåking av reservoaret er installert på havbunnen, dette gir mer detaljerte seismikkdata for å forbedre reservoarstyring. Flere brønner har blitt boret og nye planlegges, for det meste som flergrensbrønner.
  09.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  10959
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  34070
  2022
  1513
  2021
  1231
  2020
  1150
  2019
  1358
  2018
  1112
  2017
  1259
  2016
  1204
  2015
  1406
  2014
  1671
  2013
  1181
  2012
  1239
  2011
  1161
  2010
  1170
  2009
  1097
  2008
  989
  2007
  1052
  2006
  829
  2005
  710
  2004
  746
  2003
  2537
  2002
  5200
  2001
  3299
  2000
  869
  1999
  87
  1996
  0
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  134.656163
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  134.656163
  2024
  0.233253
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.233253
  2023
  2.046680
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.046680
  2022
  2.102059
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.102059
  2021
  3.063436
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  3.063436
  2020
  3.986892
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  3.986892
  2019
  5.118285
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  5.118285
  2018
  5.625340
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  5.625340
  2017
  5.832353
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  5.832353
  2016
  4.391000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  4.391000
  2015
  4.214624
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  4.214624
  2014
  4.085547
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  4.085547
  2013
  5.504911
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  5.504911
  2012
  7.108406
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  7.108406
  2011
  8.097365
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  8.097365
  2010
  9.654461
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  9.654461
  2009
  10.723929
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  10.723929
  2008
  10.037249
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  10.037249
  2007
  11.992443
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  11.992443
  2006
  12.613752
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  12.613752
  2005
  10.307771
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  10.307771
  2004
  7.086147
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  7.086147
  2003
  0.751066
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.751066
  1996
  0.079194
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.079194
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  135.804313
  34.745992
  0.000000
  170.550305
  2024
  0.250782
  0.368644
  0.000000
  0.619426
  2023
  2.005832
  2.557560
  0.000000
  4.563392
  2022
  2.315213
  2.011377
  0.000000
  4.326590
  2021
  3.115926
  2.600173
  0.000000
  5.716099
  2020
  4.018203
  2.383420
  0.000000
  6.401623
  2019
  5.091390
  2.401126
  0.000000
  7.492516
  2018
  5.869084
  2.093519
  0.000000
  7.962603
  2017
  6.018401
  2.121025
  0.000000
  8.139426
  2016
  4.519295
  2.265942
  0.000000
  6.785237
  2015
  4.333202
  2.328634
  0.000000
  6.661836
  2014
  4.150907
  1.934006
  0.000000
  6.084913
  2013
  5.531148
  2.119114
  0.000000
  7.650262
  2012
  7.112778
  1.877959
  0.000000
  8.990737
  2011
  8.117676
  1.698224
  0.000000
  9.815900
  2010
  9.654416
  1.768895
  0.000000
  11.423311
  2009
  10.723664
  1.608023
  0.000000
  12.331687
  2008
  10.037262
  1.075384
  0.000000
  11.112646
  2007
  11.997475
  0.562650
  0.000000
  12.560125
  2006
  12.626832
  0.438517
  0.000000
  13.065349
  2005
  10.281861
  0.311107
  0.000000
  10.592968
  2004
  7.086144
  0.206833
  0.000000
  7.292977
  2003
  0.867628
  0.012719
  0.000000
  0.880347
  1996
  0.079194
  0.001141
  0.000000
  0.080335
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  10.11.1991
  25.12.1991
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  10.08.1994
  24.10.1994
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  12.05.1996
  01.10.1996
  APPRAISAL
  RE-CLASS TO TEST
  OIL
  23.10.1995
  14.11.1995
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  PRODUCTION
  PRODUCTION
  PRODUCTION
  19.12.2007
  12.02.2008
  PRODUCTION
  OIL
  13.02.2008
  05.03.2008
  PRODUCTION
  OIL
  06.03.2008
  30.03.2008
  PRODUCTION
  OIL
  31.03.2008
  17.04.2008
  PRODUCTION
  OIL
  28.02.2015
  21.03.2015
  OBSERVATION
  OIL
  22.03.2015
  10.04.2015
  PRODUCTION
  OIL
  11.04.2015
  23.04.2015
  PRODUCTION
  OIL
  24.04.2015
  29.04.2015
  PRODUCTION
  OIL
  11.02.2007
  12.04.2007
  PRODUCTION
  OIL
  13.04.2007
  06.05.2007
  PRODUCTION
  OIL
  20.06.2007
  15.07.2007
  PRODUCTION
  OIL
  10.10.2009
  25.01.2010
  OBSERVATION
  OIL
  26.01.2010
  12.02.2010
  PRODUCTION
  OIL
  13.02.2010
  03.03.2010
  PRODUCTION
  OIL
  04.03.2010
  12.03.2010
  PRODUCTION
  OIL
  07.09.2014
  12.01.2015
  INJECTION
  GAS
  23.10.2004
  04.03.2005
  PRODUCTION
  OIL
  01.08.2011
  18.10.2011
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  19.10.2011
  08.11.2011
  PRODUCTION
  OIL
  10.11.2011
  26.11.2011
  PRODUCTION
  OIL
  27.11.2011
  09.12.2011
  PRODUCTION
  OIL
  10.12.2011
  17.12.2011
  PRODUCTION
  OIL
  10.02.2019
  22.02.2019
  PRODUCTION
  OIL
  23.03.2019
  01.04.2019
  PRODUCTION
  OIL
  02.04.2019
  12.04.2019
  PRODUCTION
  OIL
  13.04.2019
  19.04.2019
  PRODUCTION
  OIL
  09.04.2004
  12.08.2004
  PRODUCTION
  OIL
  19.06.2016
  31.07.2016
  PRODUCTION
  OIL
  01.08.2016
  06.08.2016
  PRODUCTION
  OIL
  07.08.2016
  10.08.2016
  PRODUCTION
  OIL
  12.05.2010
  16.08.2010
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  20.08.2010
  13.09.2010
  PRODUCTION
  OIL
  14.09.2010
  25.10.2010
  PRODUCTION
  OIL
  26.10.2010
  08.11.2010
  PRODUCTION
  OIL
  05.09.2019
  14.11.2019
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  15.11.2019
  29.11.2019
  PRODUCTION
  OIL
  30.11.2019
  26.12.2019
  PRODUCTION
  OIL
  27.12.2019
  03.01.2020
  PRODUCTION
  OIL
  10.09.2005
  20.11.2005
  PRODUCTION
  OIL
  05.06.2015
  19.07.2015
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  20.07.2015
  26.07.2015
  PRODUCTION
  OIL
  27.07.2015
  03.08.2015
  PRODUCTION
  OIL
  28.03.2004
  18.05.2004
  PRODUCTION
  OIL
  29.05.2018
  15.08.2018
  PRODUCTION
  PRODUCTION
  PRODUCTION
  20.07.2021
  20.12.2021
  PRODUCTION
  OIL
  21.12.2021
  17.01.2022
  PRODUCTION
  OIL
  18.01.2022
  28.01.2022
  PRODUCTION
  OIL
  23.05.2019
  08.07.2019
  PRODUCTION
  OIL
  09.07.2019
  20.07.2019
  PRODUCTION
  OIL
  21.07.2019
  29.07.2019
  PRODUCTION
  OIL
  29.11.2005
  11.01.2006
  PRODUCTION
  OIL
  12.01.2006
  27.01.2006
  PRODUCTION
  OIL
  14.09.2004
  14.10.2004
  PRODUCTION
  OIL
  28.12.2012
  03.04.2013
  OBSERVATION
  OIL
  04.04.2013
  31.05.2013
  PRODUCTION
  OIL
  01.06.2013
  07.06.2013
  PRODUCTION
  OIL
  17.06.2013
  28.06.2013
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  08.06.2013
  16.06.2013
  OBSERVATION
  OIL
  22.10.2016
  22.11.2016
  PRODUCTION
  OIL
  23.11.2016
  30.11.2016
  PRODUCTION
  OIL
  19.04.2006
  21.10.2006
  PRODUCTION
  OIL
  22.10.2006
  07.11.2006
  PRODUCTION
  OIL
  31.08.2009
  04.09.2009
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  28.08.2009
  30.08.2009
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  13.02.2021
  22.04.2021
  PRODUCTION
  OIL
  23.04.2021
  09.05.2021
  PRODUCTION
  OIL
  10.05.2021
  14.06.2021
  PRODUCTION
  OIL
  09.03.2009
  22.07.2009
  PRODUCTION
  OIL
  23.07.2009
  16.08.2009
  PRODUCTION
  OIL
  17.08.2009
  15.09.2009
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  02.03.2004
  18.03.2004
  INJECTION
  WATER
  09.11.2008
  13.12.2008
  OBSERVATION
  OIL
  19.12.2008
  04.01.2009
  PRODUCTION
  OIL
  05.01.2009
  29.01.2009
  PRODUCTION
  OIL
  30.01.2009
  20.02.2009
  PRODUCTION
  OIL
  01.05.2020
  15.05.2020
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  16.05.2020
  11.07.2020
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  12.07.2020
  21.07.2020
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  PRODUCTION
  22.07.2020
  18.08.2020
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  NOT AVAILABLE
  14.07.2017
  10.08.2017
  PRODUCTION
  OIL
  11.08.2017
  21.08.2017
  PRODUCTION
  OIL
  22.08.2017
  26.08.2017
  PRODUCTION
  OIL
  12.09.2008
  02.10.2008
  PRODUCTION
  OIL
  03.10.2008
  18.10.2008
  PRODUCTION
  OIL
  19.07.2008
  11.09.2008
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  24.01.2002
  19.02.2002
  PRODUCTION
  OIL
  23.07.2012
  31.08.2012
  OBSERVATION
  OIL
  01.09.2012
  02.09.2012
  OBSERVATION
  OIL
  PRODUCTION
  03.09.2012
  30.09.2012
  PRODUCTION
  OIL
  01.10.2012
  02.11.2012
  PRODUCTION
  OIL
  29.10.2002
  19.11.2002
  PRODUCTION
  OIL
  21.12.2016
  27.01.2017
  PRODUCTION
  OIL
  28.01.2017
  01.02.2017
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  03.06.2002
  26.06.2002
  PRODUCTION
  OIL
  01.04.2014
  15.07.2014
  OBSERVATION
  OIL
  16.07.2014
  25.07.2014
  OBSERVATION
  OIL
  26.07.2014
  27.07.2014
  OBSERVATION
  OIL
  28.07.2014
  29.07.2014
  OBSERVATION
  OIL
  30.07.2014
  16.08.2014
  PRODUCTION
  OIL
  17.08.2014
  21.08.2014
  PRODUCTION
  OIL
  05.03.2002
  22.04.2002
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  23.04.2002
  26.05.2002
  INJECTION
  GAS
  INJECTION
  15.11.2001
  11.12.2001
  PRODUCTION
  OIL
  10.02.2012
  27.03.2012
  OBSERVATION
  OIL
  28.03.2012
  15.05.2012
  INJECTION
  GAS
  16.05.2012
  22.05.2012
  INJECTION
  GAS
  PRODUCTION
  24.08.2002
  17.09.2002
  PRODUCTION
  OIL
  10.01.2016
  17.02.2016
  OBSERVATION
  OIL
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  18.02.2016
  01.03.2016
  PRODUCTION
  OIL
  02.03.2016
  07.03.2016
  PRODUCTION
  OIL
  17.12.2002
  04.01.2003
  INJECTION
  WATER
  22.06.2011
  07.07.2011
  INJECTION
  WATER
  13.09.2001
  15.10.2001
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  18.10.2001
  12.11.2001
  INJECTION
  GAS
  29.06.2002
  04.08.2002
  PRODUCTION
  OIL
  17.10.2015
  21.11.2015
  PRODUCTION
  OIL
  22.11.2015
  05.12.2015
  PRODUCTION
  OIL
  06.12.2015
  12.12.2015
  PRODUCTION
  OIL
  18.07.2023
  05.11.2023
  PRODUCTION
  OIL
  23.08.2023
  26.09.2023
  PRODUCTION
  01.10.2023
  25.10.2023
  PRODUCTION
  06.03.2002
  09.04.2002
  PRODUCTION
  OIL
  22.09.2020
  22.10.2020
  PRODUCTION
  OIL
  23.10.2020
  31.10.2020
  PRODUCTION
  OIL
  01.11.2020
  10.11.2020
  PRODUCTION
  OIL
  11.11.2020
  28.11.2020
  PRODUCTION
  OIL
  17.12.2001
  23.01.2002
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  23.11.2002
  09.12.2002
  PRODUCTION
  OIL
  20.08.2002
  22.10.2002
  PRODUCTION
  OIL
  11.04.2017
  19.05.2017
  PRODUCTION
  OIL
  20.05.2017
  24.05.2017
  PRODUCTION
  OIL
  25.05.2017
  28.05.2017
  PRODUCTION
  OIL
  25.09.2017
  04.11.2017
  PRODUCTION
  OIL
  05.11.2017
  15.11.2017
  PRODUCTION
  OIL
  16.11.2017
  21.11.2017
  PRODUCTION
  OIL
  11.12.2006
  17.01.2007
  PRODUCTION
  OIL
  18.01.2007
  31.01.2007
  PRODUCTION
  OIL
  30.11.2007
  13.09.2015
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  19.09.2015
  02.10.2015
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  PRODUCTION
  30.03.2016
  07.09.2016
  PRODUCTION
  OIL
  08.09.2016
  11.09.2016
  PRODUCTION
  OIL
  29.03.2010
  04.12.2010
  INJECTION
  WATER
  PRODUCTION
  26.04.2005
  11.07.2005
  PRODUCTION
  OIL
  28.11.2018
  24.12.2018
  PRODUCTION
  OIL
  25.12.2018
  29.12.2018
  PRODUCTION
  OIL
  30.12.2018
  11.01.2019
  PRODUCTION
  OIL
  12.01.2019
  14.01.2019
  PRODUCTION
  OIL
  21.02.2006
  14.03.2006
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  16.03.2006
  06.04.2006
  PRODUCTION
  OIL
  07.09.2018
  04.10.2018
  PRODUCTION
  OIL
  05.10.2018
  17.10.2018
  PRODUCTION
  OIL
  18.10.2018
  25.10.2018
  PRODUCTION
  OIL
  07.06.2012
  16.07.2012
  INJECTION
  WATER
  22.12.2010
  29.03.2011
  OBSERVATION
  OIL
  30.03.2011
  24.04.2011
  PRODUCTION
  OIL
  25.04.2011
  09.05.2011
  PRODUCTION
  OIL
  10.05.2011
  19.05.2011
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  29.09.2022
  11.05.2023
  PRODUCTION
  OIL
  27.04.2024
  05.04.2024
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  30.04.2006
  06.06.2006
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  15.06.2006
  22.07.2006
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  PRODUCTION
  29.07.2007
  17.09.2007
  PRODUCTION
  OIL
  30.09.2007
  23.10.2007
  PRODUCTION
  OIL
  24.10.2007
  08.11.2007
  PRODUCTION
  OIL
  13.01.2018
  06.02.2018
  PRODUCTION
  OIL
  07.02.2018
  24.02.2018
  PRODUCTION
  OIL
  25.02.2018
  15.03.2018
  PRODUCTION
  OIL
  01.11.2004
  06.02.2005
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  14.03.2005
  28.08.2005
  PRODUCTION
  OIL
  28.02.2017
  25.03.2017
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  PRODUCTION
  06.12.2022
  16.01.2023
  PRODUCTION
  OIL
  17.01.2023
  03.02.2023
  PRODUCTION
  04.02.2023
  09.02.2023
  PRODUCTION
  OIL
  22.05.2010
  04.06.2010
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status