Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
24.07.2024 - 01:25
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

GLITNE

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  GLITNE
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Shut down
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1995
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Dusavik
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  1272071
 • Bilde

  Bilde
  GLITNE Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Shut down
  24.02.2013
  Producing
  29.08.2001
  23.02.2013
  Approved for production
  08.09.2000
  28.08.2001
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  15/6
  15/5
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  08.09.2000
  Kongen i Statsråd
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  60.000000
  NO
  40.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  8.88
  0.00
  0.00
  0.00
  8.88
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  20.00
  0.00
  0.00
  1.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Glitne ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, 40 kilometer nord for Sleipner-området. Vanndybden er 110 meter. Glitne ble påvist i 1995, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2000. Feltet ble bygd ut med seks horisontale produksjonsbrønner og en vanninjeksjonsbrønn, koblet til produksjons- og lagerskipet Petrojarl 1. Produksjonen startet i 2001.
  28.02.2023
  Reservoar
  Glitne produserte olje fra sandstein av paleocen alder i den øvre delen av Heimdalformasjonen. Reservoaret er i et dypmarint viftesystem på 2150 meters dyp.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet ble produsert med trykkstøtte fra en stor vannsone i Heimdalformasjonen. Assosiert gass ble brukt til gassløft i de horisontale brønnene fram til 2012.
  28.02.2023
  Transport
  Olje fra Glitne ble prosessert og lagret på produksjonsskipet og eksportert med tankskip. Overskuddsgass ble injisert i Utsiraformasjonen.
  28.02.2023
  Status
  Glitne ble stengt ned i 2013, og disponeringsarbeidet ble ferdigstilt i 2015.
  09.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  2988
  2021
  0
  2020
  0
  2019
  0
  2018
  0
  2017
  59
  2016
  -59
  2015
  0
  2014
  0
  2013
  0
  2012
  452
  2011
  47
  2010
  2
  2009
  12
  2008
  104
  2007
  740
  2006
  57
  2005
  9
  2004
  420
  2003
  270
  2002
  0
  2001
  635
  2000
  240
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  8.880460
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  8.880460
  2013
  0.006161
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.006161
  2012
  0.101260
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.101260
  2011
  0.197921
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.197921
  2010
  0.259331
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.259331
  2009
  0.370848
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.370848
  2008
  0.509308
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.509308
  2007
  0.468716
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.468716
  2006
  0.581555
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.581555
  2005
  0.826942
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.826942
  2004
  0.969041
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.969041
  2003
  1.686418
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.686418
  2002
  2.157278
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.157278
  2001
  0.745681
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.745681
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  8.881718
  0.476165
  0.000000
  9.357883
  2013
  0.006161
  0.000396
  0.000000
  0.006557
  2012
  0.101260
  0.006828
  0.000000
  0.108088
  2011
  0.197890
  0.012022
  0.000000
  0.209912
  2010
  0.259335
  0.016148
  0.000000
  0.275483
  2009
  0.371943
  0.022418
  0.000000
  0.394361
  2008
  0.509505
  0.030714
  0.000000
  0.540219
  2007
  0.468718
  0.025898
  0.000000
  0.494616
  2006
  0.581555
  0.030523
  0.000000
  0.612078
  2005
  0.826942
  0.044361
  0.000000
  0.871303
  2004
  0.969036
  0.052807
  0.000000
  1.021843
  2003
  1.686426
  0.086961
  0.000000
  1.773387
  2002
  2.157273
  0.108177
  0.000000
  2.265450
  2001
  0.745674
  0.038912
  0.000000
  0.784586
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  31.08.1995
  05.10.1995
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  20.06.1997
  16.07.1997
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  21.07.2003
  19.08.2003
  PRODUCTION
  OIL
  08.06.2007
  30.08.2007
  PRODUCTION
  OIL
  11.05.2012
  02.06.2012
  PRODUCTION
  OIL
  24.02.2001
  08.03.2001
  INJECTION
  WATER
  19.10.2000
  09.01.2001
  PRODUCTION
  OIL
  28.10.2000
  08.11.2000
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  09.11.2000
  11.12.2000
  PRODUCTION
  OIL
  25.10.2000
  29.11.2000
  PRODUCTION
  OIL
  20.01.2001
  02.02.2001
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  03.02.2001
  16.02.2001
  PRODUCTION
  OIL
  09.04.2004
  19.05.2004
  PRODUCTION
  OIL
  20.05.2004
  21.06.2004
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status