Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
24.07.2024 - 01:25
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

BERLING

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  BERLING
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Approved for production
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2018
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  Norwegian sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Kristiansund
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  42002473
 • Bilde

  Bilde
  BERLING Felt
  Bilde ikke tilgjengelig
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Approved for production
  28.06.2023
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  6506/8
  6506/10
  6506/11
  6506/11
  6506/10
  6506/8
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  28.06.2023
  Berling
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  40.000000
  NO
  30.000000
  NO
  30.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  1.53
  4.58
  0.74
  0.00
  7.52
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  0.00
  3.00
  0.00
  15.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  1.53
  4.58
  0.74
  0.00
  7.52
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Berling ligger på Haltenterrassen i Norskehavet, 20 kilometer vest for Åsgardfeltet. Berling består av to separate forekomster, Berling Garn og Berling Breiflabb. Vanndybden er 280 meter. Berling ble påvist i 2018, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i juni 2023. Utbyggingskonseptet inkluderer en havbunnsramme med fire slisser tilknyttet Åsgard B-innretningen.
  14.12.2023
  Reservoar
  Berling inneholder gass og kondensat. Berling Garn-reservoaret er i midtre jura Garnformasjonen. Det ligger på 4100 meters dyp, og har høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Reservoaret er strukturelt komplekst og har varierende kvalitet. Berling Breiflabb-reservoaret er i turbidittsandstein av senkritt alder i intra-Langeformasjonen, og ligger på 3900 meters dyp.
  14.12.2023
  Utvinning
  Feltet skal produseres med trykkavlastning.
  12.08.2023
  Transport
  Brønnstrømmen skal transporteres i rørledning til Åsgard B for prosessering. Kondensatet skal overføres til Åsgard A og Åsgard C for lagring og eksport med tankskip til markedet. Rikgassen skal transporteres via Åsgard Transport System (ÅTS) for videre behandling i Kårstøterminalen.
  14.12.2023
  Status
  Feltet er under utbygging. Etter planen skal produksjonen starte i 2028.
  12.08.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  9414
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  30
  2022
  30
  2021
  0
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  28.11.2017
  17.04.2018
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  31.05.2019
  28.10.2019
  APPRAISAL
  P&A
  GAS
  30.05.2020
  28.07.2020
  APPRAISAL
  P&A
  GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  29.04.2022
  01.05.2022
  SHALLOW GAS
  PLUGGED
  01.05.2022
  04.05.2022
  SHALLOW GAS
  PLUGGED
  SHALLOW GAS
  SHALLOW GAS