Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
20.04.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

TRYM

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  TRYM
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1990
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  18081500
 • Bilde

  Bilde
  TRYM Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  12.02.2011
  Approved for production
  26.03.2010
  11.02.2011
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  3/7
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  26.03.2010
  Kongen i Statsråd
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  50.000000
  NO
  50.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  1.76
  4.31
  0.00
  0.00
  6.07
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  0.00
  4.00
  0.00
  6.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.08
  0.59
  0.00
  0.00
  0.67
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Trym ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, tre kilometer fra grensen til dansk sektor. Vanndybden er 65 meter. Trym ble påvist i 1990, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2010. Feltet er bygd ut med en havbunnsramme med to horisontale produksjonsbrønner knyttet til Harald-innretningen på dansk sektor. Produksjonen startet i 2011.
  28.02.2023
  Reservoar
  Trym produserer gass og kondensat fra sandstein av mellomjura alder i Sandnesformasjonen. Reservoaret ligger på 3400 meters dyp og har god kvalitet.
  28.02.2023
  Utvinning
  Trym produseres med trykkavlastning. I 2017 ble det startet et lavtrykksprosjekt som etter planen skal gi økt produksjonsrate og dermed høyere totalproduksjonen.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen blir prosessert på Harald-innretningen for videre eksport gjennom det danske rørledningssystemet via Tyra-feltet.
  28.02.2023
  Status
  Produksjonen fra Trym har vært midlertidig stanset siden september 2019 på grunn av et stort reutviklingsprosjekt på Tyrafeltet på dansk sektor. Produksjonen fra Trym ventes å starte igjen i 2024 når Tyraprosjektet er ferdigstilt.
  28.02.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  73
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  2967
  2022
  4
  2021
  0
  2020
  0
  2019
  0
  2018
  5
  2017
  0
  2016
  2
  2015
  0
  2014
  0
  2013
  0
  2012
  0
  2011
  838
  2010
  1592
  2009
  526
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  1.675135
  3.718106
  0.000000
  0.000000
  5.393241
  2020
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2019
  0.031004
  0.145220
  0.000000
  0.000000
  0.176224
  2018
  0.067166
  0.264846
  0.000000
  0.000000
  0.332012
  2017
  0.134090
  0.406870
  0.000000
  0.000000
  0.540960
  2016
  0.151776
  0.450197
  0.000000
  0.000000
  0.601973
  2015
  0.197192
  0.531628
  0.000000
  0.000000
  0.728820
  2014
  0.198998
  0.446159
  0.000000
  0.000000
  0.645157
  2013
  0.191938
  0.368975
  0.000000
  0.000000
  0.560913
  2012
  0.368892
  0.643452
  0.000000
  0.000000
  1.012344
  2011
  0.334079
  0.460759
  0.000000
  0.000000
  0.794838
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.000000
  3.852192
  1.680395
  5.532587
  2020
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2019
  0.000000
  0.152470
  0.031004
  0.183474
  2018
  0.000000
  0.276163
  0.067166
  0.343329
  2017
  0.000000
  0.421333
  0.134090
  0.555423
  2016
  0.000000
  0.465916
  0.151776
  0.617692
  2015
  0.000000
  0.552356
  0.197192
  0.749548
  2014
  0.000000
  0.463010
  0.198998
  0.662008
  2013
  0.000000
  0.388413
  0.196563
  0.584976
  2012
  0.000000
  0.659268
  0.368892
  1.028160
  2011
  0.000000
  0.473263
  0.334714
  0.807977
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  20.09.1989
  23.01.1990
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  01.09.2010
  18.10.2010
  OBSERVATION
  GAS/CONDENSATE
  21.10.2010
  19.11.2010
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  12.02.2011
  31.03.2011
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status