Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.06.2024 - 01:29
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

VEST EKOFISK

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  VEST EKOFISK
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Shut down
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1970
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43513
 • Bilde

  Bilde
  VEST EKOFISK Felt
  Bilde ikke tilgjengelig
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Shut down
  25.08.1998
  Producing
  31.05.1977
  24.08.1998
  Approved for production
  04.05.1973
  30.05.1977
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  2/4
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  04.05.1973
  St.meld.nr.90 (74-75)
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  39.896000
  NO
  35.112000
  NO
  12.388000
  NO
  7.604000
  NO
  5.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  12.15
  25.97
  1.43
  0.00
  40.84
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  0.00
  60.00
  0.00
  42.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Vest Ekofisk ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, fem kilometer vest for Ekofisk. Vanndybden er 70 meter. Vest Ekofisk ble påvist i 1970, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1973. Feltet ble bygd ut med en kombinert bore-, produksjons- og boligplattform. Produksjonen startet i 1977. Fra 1994 ble Vest Ekofisk 2/4 D-innretningen fjernstyrt fra Ekofisk 2/4 T.
  28.02.2023
  Reservoar
  Vest Ekofisk produserte olje og gass fra oppsprukket kritt av senkritt alder i Torformasjonen og av tidligpaleocen alder i Ekofiskformasjonen. Reservoaret ligger på 3200 meters dyp på en saltdom.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet ble produsert med trykkavlastning.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen ble transportert i rørledning til Ekofisk-senteret for videre eksport til Emden i Tyskland og Teesside i Storbritannia.
  28.02.2023
  Status
  Vest Ekofisk ble stengt ned i 1998, og innretningen ble fjernet i 2012. Feltet evalueres for en gjenutbygging i sammenheng med andre nedstengte felt i området.
  09.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  943
  2016
  0
  2015
  0
  2014
  0
  2013
  0
  2012
  0
  2011
  0
  2010
  0
  2009
  0
  2008
  0
  2007
  0
  2006
  0
  2005
  0
  2004
  0
  2003
  0
  2002
  0
  2001
  0
  2000
  0
  1999
  0
  1998
  0
  1997
  0
  1996
  0
  1995
  1
  1994
  40
  1993
  14
  1992
  10
  1991
  9
  1990
  4
  1989
  3
  1988
  40
  1987
  18
  1986
  87
  1985
  4
  1984
  12
  1983
  136
  1982
  38
  1981
  1
  1980
  1
  1979
  3
  1978
  8
  1977
  83
  1976
  105
  1975
  132
  1974
  103
  1973
  88
  1972
  3
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  12.153426
  25.974306
  0.000000
  2.910241
  41.037973
  1998
  0.025523
  0.093881
  0.000000
  0.015503
  0.134907
  1997
  0.046207
  0.165622
  0.000000
  0.026299
  0.238128
  1996
  0.054722
  0.195320
  0.000000
  0.028816
  0.278858
  1995
  0.070953
  0.251740
  0.000000
  0.039135
  0.361828
  1994
  0.097233
  0.347377
  0.000000
  0.050878
  0.495488
  1993
  0.108235
  0.408888
  0.000000
  0.058245
  0.575368
  1992
  0.098865
  0.356784
  0.000000
  0.048738
  0.504387
  1991
  0.119051
  0.414754
  0.000000
  0.063603
  0.597408
  1990
  0.156879
  0.524398
  0.000000
  0.095431
  0.776708
  1989
  0.213317
  0.747900
  0.000000
  0.137797
  1.099014
  1988
  0.284467
  1.067730
  0.000000
  0.204894
  1.557091
  1987
  0.283389
  1.245655
  0.000000
  0.202055
  1.731099
  1986
  0.331953
  1.341204
  0.000000
  0.217816
  1.890973
  1985
  0.380653
  1.292013
  0.000000
  0.226433
  1.899099
  1984
  0.398869
  1.281805
  0.000000
  0.207022
  1.887696
  1983
  0.517145
  1.680389
  0.000000
  0.280483
  2.478017
  1982
  0.522131
  1.672036
  0.000000
  0.229077
  2.423244
  1981
  0.546196
  1.490082
  0.000000
  0.187867
  2.224145
  1980
  1.161717
  2.880204
  0.000000
  0.349566
  4.391487
  1979
  2.136048
  3.913992
  0.000000
  0.240583
  6.290623
  1978
  3.847183
  4.345736
  0.000000
  0.000000
  8.192919
  1977
  0.752690
  0.256796
  0.000000
  0.000000
  1.009486
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  15.462973
  28.008399
  0.000000
  43.471372
  1998
  0.047267
  0.099734
  0.000000
  0.147001
  1997
  0.083526
  0.176756
  0.000000
  0.260282
  1996
  0.093695
  0.204616
  0.000000
  0.298311
  1995
  0.122650
  0.262953
  0.000000
  0.385603
  1994
  0.165034
  0.365641
  0.000000
  0.530675
  1993
  0.185797
  0.429953
  0.000000
  0.615750
  1992
  0.162388
  0.375929
  0.000000
  0.538317
  1991
  0.196260
  0.439913
  0.000000
  0.636173
  1990
  0.258813
  0.554342
  0.000000
  0.813155
  1989
  0.357167
  0.791968
  0.000000
  1.149135
  1988
  0.492464
  1.133208
  0.000000
  1.625672
  1987
  0.504965
  1.324865
  0.000000
  1.829830
  1986
  0.569578
  1.428226
  0.000000
  1.997804
  1985
  0.614636
  1.367688
  0.000000
  1.982324
  1984
  0.626853
  1.355423
  0.000000
  1.982276
  1983
  0.806255
  1.786337
  0.000000
  2.592592
  1982
  0.781749
  1.786738
  0.000000
  2.568487
  1981
  0.764466
  1.583902
  0.000000
  2.348368
  1980
  1.586442
  3.080454
  0.000000
  4.666896
  1979
  2.466293
  4.232197
  0.000000
  6.698490
  1978
  3.848639
  4.702529
  0.000000
  8.551168
  1977
  0.728036
  0.525027
  0.000000
  1.253063
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  28.08.1970
  10.12.1970
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  01.09.1976
  30.09.1976
  PRODUCTION
  GAS
  11.10.1992
  12.11.1992
  PRODUCTION
  GAS
  13.11.1986
  07.01.1987
  PRODUCTION
  GAS
  20.04.1975
  07.06.1975
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  16.04.1976
  26.06.1976
  PRODUCTION
  GAS
  07.06.1975
  18.08.1975
  PRODUCTION
  GAS
  17.08.1977
  20.09.1977
  PRODUCTION
  GAS
  10.05.1992
  15.06.1992
  PRODUCTION
  GAS
  16.08.1975
  14.04.1976
  PRODUCTION
  GAS
  09.03.1988
  27.03.1988
  PRODUCTION
  GAS
  21.01.1975
  20.04.1975
  PRODUCTION
  GAS
  30.09.1976
  11.11.1976
  PRODUCTION
  GAS
  26.03.1977
  22.04.1977
  PRODUCTION
  GAS
  06.04.1987
  19.05.1987
  PRODUCTION
  GAS
  22.04.1977
  01.06.1977
  PRODUCTION
  GAS
  06.02.1977
  26.07.1977
  PRODUCTION
  GAS
  24.07.1992
  03.09.1992
  PRODUCTION
  GAS
  28.06.1976
  01.09.1976
  PRODUCTION
  GAS
  24.06.1988
  24.08.1988
  PRODUCTION
  GAS
  26.04.1993
  21.05.1993
  PRODUCTION
  GAS
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status