Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.06.2024 - 01:29
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

ATLA

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  ATLA
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Shut down
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2010
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  21106284
 • Bilde

  Bilde
  ATLA Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Shut down
  23.06.2023
  Producing
  07.10.2012
  22.06.2023
  Approved for production
  04.11.2011
  06.10.2012
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  25/5
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  04.11.2011
  Kongen i statsråd
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  40.000000
  NO
  30.000000
  NO
  20.000000
  NO
  10.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.28
  1.48
  0.00
  0.00
  1.76
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  0.00
  0.00
  0.00
  2.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Atla ligger i den sentralen delen av Nordsjøen, 20 kilometer nordøst for Heimdal. Vanndybden er 120 meter. Atla ble påvist i 2010, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2011. Feltet var bygd ut med en produksjonsbrønn tilkoblet en undervannsinnretning som var knyttet til Heimdal via Skirne. Produksjonen startet i 2012.
  16.08.2023
  Reservoar
  Atla produserte gass fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen. Reservoaret ligger på 2700 meters dyp og har god kvalitet.
  16.08.2023
  Utvinning
  Feltet ble produsert med trykkavlastning.
  16.08.2023
  Transport
  Brønnstrømmen ble transportert via undervannsinnretningen Skirne/Byggve til Heimdal for prosessering og eksport.
  16.08.2023
  Status
  Atla ble stengt ned i juni 2023, og disponeringsaktiviteter pågår.
  09.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  1416
  2022
  0
  2021
  8
  2020
  0
  2019
  0
  2018
  1
  2017
  -12
  2016
  16
  2015
  0
  2014
  0
  2013
  0
  2012
  1079
  2011
  324
  2010
  0
  2009
  0
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.280113
  1.482694
  0.000000
  0.000000
  1.762807
  2024
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2023
  0.004903
  0.026377
  0.000000
  0.000000
  0.031280
  2022
  0.003940
  0.022272
  0.000000
  0.000000
  0.026212
  2021
  0.008084
  0.053947
  0.000000
  0.000000
  0.062031
  2020
  0.000000
  0.069383
  0.000000
  0.000000
  0.069383
  2019
  0.011626
  0.077251
  0.000000
  0.000000
  0.088877
  2018
  0.023282
  0.028724
  0.000000
  0.000000
  0.052006
  2017
  0.034891
  0.068999
  0.000000
  0.000000
  0.103890
  2016
  0.022408
  0.465264
  0.000000
  0.000000
  0.487672
  2015
  0.026979
  0.315476
  0.000000
  0.000000
  0.342455
  2014
  0.033578
  0.233620
  0.000000
  0.000000
  0.267198
  2013
  0.072019
  0.074920
  0.000000
  0.000000
  0.146939
  2012
  0.038403
  0.046461
  0.000000
  0.000000
  0.084864
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.000000
  1.478510
  0.360813
  1.839323
  2024
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2023
  0.000000
  0.027985
  0.005448
  0.033433
  2022
  0.000000
  0.023615
  0.005419
  0.029034
  2021
  0.000000
  0.056810
  0.009709
  0.066519
  2020
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2019
  0.000000
  0.058499
  0.010151
  0.068650
  2018
  0.000000
  0.030854
  0.004948
  0.035802
  2017
  0.000000
  0.014301
  0.002015
  0.016316
  2016
  0.000000
  0.048545
  0.010440
  0.058985
  2015
  0.000000
  0.184673
  0.038683
  0.223356
  2014
  0.000000
  0.246022
  0.054957
  0.300979
  2013
  0.000000
  0.562993
  0.144836
  0.707829
  2012
  0.000000
  0.224213
  0.074207
  0.298420
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  25.08.2010
  23.10.2010
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  08.06.2012
  14.06.2012
  PRODUCTION
  GAS
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  SOIL DRILLING
  SOIL DRILLING
  SOIL DRILLING
  SOIL DRILLING