Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
20.04.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

AASTA HANSTEEN

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  AASTA HANSTEEN
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1997
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  Norwegian sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Sandnessjøen
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  23395946
 • Bilde

  Bilde
  AASTA HANSTEEN Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  16.12.2018
  Approved for production
  07.06.2013
  15.12.2018
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  6707/10
  6706/12
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  03.10.2017
  PUD-fritak Snefrid Nord
  PDO Exemption
  07.06.2013
  Behandlet i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  51.000000
  NO
  24.000000
  NO
  15.000000
  NO
  10.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.00
  61.33
  0.00
  1.18
  62.51
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  4.00
  1.00
  0.00
  84.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.00
  20.74
  0.00
  0.30
  21.04
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Aasta Hansteen ligger i den nordlige delen av Norskehavet, 120 kilometer nordvest for Norne. Vanndybden er 1270 meter. Aasta Hansteen ble påvist i 1997, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2013. Feltet inkluderte opprinnelig tre separate forekomster; Luva, Haklang og Snefrid Sør. En ny forekomst ble påvist i 2015, Snefrid Nord. Feltet er bygd ut med en SPAR-innretning (Single Point Anchor Reservoir), en flytende innretning med et vertikalt sylindrisk skrog som er forankret til havbunnen. Utbyggingen omfatter i tillegg to havbunnsrammer med fire brønnslisser i hver og to brønnrammer med én brønnslisse i hver (satellitter). Brønnrammene er tilknyttet innretningen med rørledninger og stigerør. PUD-fritak for utbygging av Snefrid Nord-forekomsten ble innvilget i 2017. Produksjonen startet i 2018.
  14.12.2023
  Reservoar
  Hovedreservoarene inneholder gass i sandstein av senkritt alder i Niseformasjonen på 3000 meters dyp. Reservoarkvaliteten er god.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkavlastning og naturlig vanndriv.
  28.02.2023
  Transport
  Gass fra Aasta Hansteen transporteres i Polarled til terminalen på Nyhamna. Lettolje lastes på tankskip og fraktes til markedet.
  28.02.2023
  Status
  Produksjonen nærmer seg slutten av platåfasen. Det planlegges å produsere Aasta Hansteen med lavtrykksproduksjon i fremtiden. Irpafeltet er under utbygging som en havbunnstilknytning til Aasta Hansteen.
  14.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  836
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  36470
  2022
  298
  2021
  119
  2020
  119
  2019
  763
  2018
  4440
  2017
  4950
  2016
  5848
  2015
  8198
  2014
  7754
  2013
  3981
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.000000
  41.639955
  0.894131
  0.000000
  42.534086
  2024
  0.000000
  1.361728
  0.030016
  0.000000
  1.391744
  2023
  0.000000
  6.938700
  0.147880
  0.000000
  7.086580
  2022
  0.000000
  8.889595
  0.185064
  0.000000
  9.074659
  2021
  0.000000
  8.919575
  0.172276
  0.000000
  9.091851
  2020
  0.000000
  8.749396
  0.191681
  0.000000
  8.941077
  2019
  0.000000
  6.753622
  0.166909
  0.000000
  6.920531
  2018
  0.000000
  0.027339
  0.000305
  0.000000
  0.027644
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.000000
  42.146653
  0.575704
  42.722357
  2024
  0.000000
  1.382656
  0.017276
  1.399932
  2023
  0.000000
  7.064872
  0.086024
  7.150896
  2022
  0.000000
  8.987095
  0.108731
  9.095826
  2021
  0.000000
  9.034360
  0.103686
  9.138046
  2020
  0.000000
  8.838974
  0.133329
  8.972303
  2019
  0.000000
  6.800205
  0.126374
  6.926579
  2018
  0.000000
  0.038491
  0.000284
  0.038775
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  12.07.2008
  28.08.2008
  WILDCAT
  P&A
  GAS
  20.02.2015
  21.03.2015
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  19.04.1997
  23.07.1997
  WILDCAT
  P&A
  GAS
  31.08.2008
  13.10.2008
  WILDCAT
  P&A
  GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  30.06.2018
  02.09.2018
  PRODUCTION
  GAS
  02.07.2018
  09.11.2018
  PRODUCTION
  GAS
  15.11.2017
  17.06.2018
  PRODUCTION
  GAS
  18.11.2017
  31.05.2018
  PRODUCTION
  GAS
  02.12.2017
  29.04.2018
  PRODUCTION
  GAS
  30.11.2017
  15.04.2018
  PRODUCTION
  GAS
  05.12.2017
  01.04.2018
  PRODUCTION
  GAS
  27.11.2017
  15.05.2018
  PRODUCTION
  GAS
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status