Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.06.2024 - 01:29
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

FRAM

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  FRAM
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1990
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Mongstad
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  1578840
 • Bilde

  Bilde
  FRAM Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  02.10.2003
  Approved for production
  23.03.2001
  01.10.2003
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  35/11
  31/2
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  15.08.2018
  F-Øst Brent PUD-fritak
  PDO Exemption
  14.03.2016
  Fram C Øst-PUD fritak
  PDO Exemption
  22.04.2005
  Fram Øst godkjent av Kongen i Statsråd
  PDO
  02.02.2004
  PUD fritak C-West-Etive
  PDO Exemption
  23.03.2001
  Fram Vest godkjent av Kongen i Statsråd
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  45.000000
  NO
  40.000000
  NO
  15.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  43.69
  19.51
  1.65
  0.00
  66.34
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  101.00
  3.00
  15.00
  18.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  2.00
  7.74
  0.58
  0.00
  10.84
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Fram ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 20 kilometer nord for Troll. Vanndybden er 350 meter. Fram ble påvist i 1990 og består av to hovedstrukturer, Fram Vest og Fram Øst, med flere forekomster. Plan for utbygging og drift (PUD) for Fram Vest ble godkjent i 2001 og for Fram Øst i 2005. Produksjonen startet i henholdsvis 2003 og 2006. Begge strukturene er bygd ut med to brønnrammer hver, knyttet til Troll C-innretningen. PUD-fritak for Fram C-Øst ble innvilget i 2016. Denne utbyggingen inkluderer en lang oljeproduksjonsbrønn boret fra B2-havbunnsrammen på Fram Øst. Et nytt PUD-fritak ble innvilget i 2018 for to brønner i Fram-Øst Brent-reservoaret boret fra en av de eksisterende bunnrammene på Fram Øst. Både Byrding og Fram H-Nord produserer via innretninger på Fram.
  13.12.2023
  Reservoar
  Fram produserer olje og assosiert gass fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen, og fra sandstein av senjura alder i et marint viftesystem i Draupneformasjonen og i grunnmarin Sognefjordformasjonen. Reservoarene har en gasskappe og ligger i flere isolerte, roterte forkastningsblokker på 2300-2500 meters dyp. Reservoaret i Fram Vest-forekomsten er komplekst. Reservoarene i Fram Øst-forekomsten har generelt gode egenskaper.
  28.02.2023
  Utvinning
  Fram Øst-forekomsten i Sognefjordformasjonen produseres med injeksjon av produsert vann som trykkstøtte, i tillegg til naturlig vanndriv fra vannsonen. Brent-reservoarene i Fram Øst produseres med trykkstøtte fra naturlig vanndriv. Gassløft blir brukt i brønnene. Oljeproduksjonen fra Fram er begrenset av gassprosesseringskapasiteten på Troll C-innretningen.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen fra Fram transporteres til Troll C-innretningen for behandling, og oljen transporteres videre gjennom Troll Oljerør II til terminalen på Mongstad. Gassen eksporteres via Troll A-innretningen til Kollsnesterminalen.
  28.02.2023
  Status
  En ekstra gassmodul for Fram på Troll C-innretningen kom i drift i 2020 og produksjonen blir optimalisert i forhold til tilgjengelig kapasitet på Troll C. Det letes aktivt i området.
  28.02.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  722
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  14060
  2022
  75
  2021
  1
  2020
  128
  2019
  2164
  2018
  734
  2017
  308
  2016
  719
  2015
  14
  2014
  6
  2013
  -171
  2012
  210
  2011
  -3
  2010
  117
  2009
  25
  2008
  1677
  2007
  1808
  2006
  1840
  2005
  846
  2004
  96
  2003
  1518
  2002
  1514
  2001
  434
  2000
  0
  1999
  0
  1998
  0
  1997
  0
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  42.311603
  12.029610
  0.000000
  1.756993
  56.098206
  2024
  0.396156
  0.406897
  0.000000
  0.046161
  0.849214
  2023
  0.874506
  0.993463
  0.000000
  0.142657
  2.010626
  2022
  1.145329
  1.282468
  0.000000
  0.141783
  2.569580
  2021
  1.232318
  1.073472
  0.000000
  0.167260
  2.473050
  2020
  1.564457
  1.161849
  0.000000
  0.196741
  2.923047
  2019
  1.716309
  0.727530
  0.000000
  0.118080
  2.561919
  2018
  1.530537
  0.711129
  0.000000
  0.106334
  2.348000
  2017
  1.710237
  0.728192
  0.000000
  0.132069
  2.570498
  2016
  1.446061
  0.622924
  0.000000
  0.090026
  2.159011
  2015
  1.472804
  0.631534
  0.000000
  0.080558
  2.184896
  2014
  2.005664
  0.624556
  0.000000
  0.105465
  2.735685
  2013
  2.427593
  0.606265
  0.000000
  0.093737
  3.127595
  2012
  2.441688
  0.535298
  0.000000
  0.084225
  3.061211
  2011
  2.801545
  0.575877
  0.000000
  0.076911
  3.454333
  2010
  3.091206
  0.569385
  0.000000
  0.076488
  3.737079
  2009
  3.380604
  0.423248
  0.000000
  0.067877
  3.871729
  2008
  3.278243
  0.287576
  0.000000
  0.026943
  3.592762
  2007
  2.640629
  0.067947
  0.000000
  0.003678
  2.712254
  2006
  1.663245
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.663245
  2005
  1.861071
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.861071
  2004
  2.937856
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.937856
  2003
  0.693545
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.693545
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  42.020253
  17.551156
  0.000000
  59.571409
  2024
  0.392787
  0.393008
  0.000000
  0.785795
  2023
  0.887477
  1.061225
  0.000000
  1.948702
  2022
  1.179401
  1.324485
  0.000000
  2.503886
  2021
  1.257952
  1.095415
  0.000000
  2.353367
  2020
  1.619013
  1.200924
  0.000000
  2.819937
  2019
  1.692740
  0.716948
  0.000000
  2.409688
  2018
  1.439550
  0.635382
  0.000000
  2.074932
  2017
  1.665340
  0.706245
  0.000000
  2.371585
  2016
  1.428677
  0.627873
  0.000000
  2.056550
  2015
  1.447615
  0.642647
  0.000000
  2.090262
  2014
  1.958294
  0.724120
  0.000000
  2.682414
  2013
  2.418877
  0.786226
  0.000000
  3.205103
  2012
  2.446458
  0.722095
  0.000000
  3.168553
  2011
  2.805148
  0.811692
  0.000000
  3.616840
  2010
  3.117451
  0.833006
  0.000000
  3.950457
  2009
  3.426044
  0.969346
  0.000000
  4.395390
  2008
  3.310852
  1.023675
  0.000000
  4.334527
  2007
  2.557340
  1.126530
  0.000000
  3.683870
  2006
  1.608516
  0.721475
  0.000000
  2.329991
  2005
  1.821047
  0.713285
  0.000000
  2.534332
  2004
  2.862493
  0.617749
  0.000000
  3.480242
  2003
  0.677181
  0.097805
  0.000000
  0.774986
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  09.12.2020
  03.03.2021
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  18.08.1990
  29.12.1990
  WILDCAT
  SUSPENDED
  OIL/GAS
  16.11.1991
  27.01.1992
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  23.07.1992
  29.09.1992
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  03.03.1996
  11.05.1996
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  02.03.1997
  01.05.1997
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  19.05.1997
  23.06.1997
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  23.06.1997
  14.07.1997
  APPRAISAL
  P&A
  OIL SHOWS
  16.04.1998
  22.05.1998
  APPRAISAL
  P&A
  SHOWS
  24.03.2014
  01.05.2014
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  06.10.2019
  06.11.2019
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  07.11.2019
  21.11.2019
  APPRAISAL
  P&A
  DRY
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  05.08.2002
  13.11.2002
  PRODUCTION
  OIL
  25.07.2002
  31.08.2002
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  19.09.2002
  22.10.2002
  PRODUCTION
  OIL
  27.08.2023
  11.10.2023
  PRODUCTION
  08.08.2002
  23.12.2002
  PRODUCTION
  OIL
  18.02.2003
  27.04.2003
  PRODUCTION
  OIL
  28.04.2003
  10.05.2003
  PRODUCTION
  OIL
  04.01.2003
  24.01.2003
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  25.01.2003
  08.02.2003
  INJECTION
  GAS
  11.02.2007
  26.05.2007
  PRODUCTION
  OIL
  09.06.2019
  15.07.2019
  PRODUCTION
  OIL
  16.07.2019
  27.07.2019
  PRODUCTION
  OIL
  26.06.2007
  26.08.2007
  OBSERVATION
  OIL
  02.09.2007
  18.10.2007
  PRODUCTION
  OIL
  17.04.2019
  05.05.2019
  PRODUCTION
  OIL
  06.05.2019
  14.05.2019
  PRODUCTION
  OIL
  02.05.2008
  11.07.2008
  PRODUCTION
  OIL
  11.08.2019
  01.09.2019
  PRODUCTION
  OIL
  02.09.2019
  10.09.2019
  PRODUCTION
  OIL
  06.08.2008
  22.09.2008
  INJECTION
  WATER
  23.09.2008
  02.10.2008
  INJECTION
  WATER
  25.03.2006
  19.05.2006
  OBSERVATION
  OIL
  20.05.2006
  09.06.2006
  PRODUCTION
  OIL
  17.06.2016
  26.07.2016
  PRODUCTION
  OIL
  27.11.2007
  12.01.2008
  OBSERVATION
  OIL
  15.01.2008
  15.03.2008
  PRODUCTION
  OIL
  16.03.2008
  09.04.2008
  PRODUCTION
  OIL
  18.12.2006
  18.01.2007
  INJECTION
  WATER
  01.12.2008
  11.12.2008
  INJECTION
  WATER
  25.01.2007
  08.02.2007
  INJECTION
  CUTTINGS
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status