Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
24.07.2024 - 01:25
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

VALHALL

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  VALHALL
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1975
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Tananger
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43548
 • Bilde

  Bilde
  VALHALL Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  01.10.1982
  Approved for production
  02.06.1977
  30.09.1982
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  2/11
  2/8
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  28.06.2023
  Endret PUD Vallhall (PWP) behandlet i Stortinget 5.6.2023 og godkjent i brev av 28.6.2023
  Changed PDO
  23.03.2018
  Valhall Flanke Vest
  PDO
  14.06.2007
  Valhall videreutvikling Valhall PH av Stortinget
  PDO
  09.11.2001
  Vallhall-flanker av Kongen i Statsråd
  PDO
  03.11.2000
  Valhall vanninjeksjon av Kongen i Statsråd
  PDO
  02.06.1995
  Valhall WP av Kongen i Statsråd
  PDO
  02.06.1977
  behandlet i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  90.000000
  NO
  10.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  158.52
  30.50
  6.02
  0.00
  200.46
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  371.00
  0.00
  75.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  31.83
  6.08
  0.85
  0.00
  39.53
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Valhall ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen. Vanndybden er 70 meter. Valhall ble påvist i 1975, og opprinnelig plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1977. Feltet ble opprinnelig bygd ut med tre innretninger for bolig (QP), boring (DP), og prosess og kompresjon (PCP). Produksjon startet i 1982. PUD-er for Valhall brønnhodeinnretning (WP) og Valhall vanninjeksjonsinnretning (IP) ble godkjent i henholdsvis 1995 og i 2000. Innretningene er bundet sammen med broer. PUD-er for to brønnhodeinnretninger på nord- og sørflankene ble godkjent i 2001. Myndighetene godkjente PUD for Valhall videreutvikling i 2007. Den omfattet en bolig- og prosessinnretning (PH) som erstattet aldrende innretninger på feltet. PH-innretningen forsynes med kraft fra land. PUD for Valhall Flanke Vest som inkluderte en normalt ubemannet brønnhodeinnretning ble godkjent i 2018, og produksjonen startet i 2019. Endret PUD for en ny produksjons- og brønnhodeinnretning (PWP) ble godkjent i juni 2023.
  14.12.2023
  Reservoar
  Valhall produserer olje fra kritt av senkritt alder i Hod- og Torformasjonene. Reservoaret ligger på 2400 meters dyp. Krittet i Torformasjonen er finkornet og har god reservoarkvalitet. Oppsprekking gjør at olje og vann strømmer lettere enn i den underliggende Hodformasjonen.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet ble opprinnelig produsert med trykkavlastning og kompaksjonsdriv. Vanninjeksjon sentralt på feltet begynte i 2004. Som følge av trykkavlastning og effekt av vannsvekkelse har krittet blitt sammenpresset, og dermed har havbunnen sunket inn. Gassløft brukes for å optimalisere produksjonen i de fleste produksjonsbrønnene.
  28.02.2023
  Transport
  Olje og flytende våtgass (NGL) blir transportert i rørledning til Ekofisk for videre transport til Teesside i Storbritannia. Gassen sendes i rørledning til Norpipe og derfra til Emden i Tyskland.
  28.02.2023
  Status
  Valhall har produsert mer enn én milliard fat oljeekvivalenter, noe som er tre ganger mer enn det opprinnelige PUD-estimatet. Ny kompletteringsteknologi for å øke utvinning fra det tette krittreservoaret implementeres i en ny produksjonsbrønn boret på den nordlige flanken av Valhall. Boringen av nye brønner fortsetter i overskuelig framtid. Innretningene QP, PCP og DP skal være fjernet innen slutten av 2026. Oppstart av produksjon fra den nye innretningen (PWP) er planlagt for 2027.
  14.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  48783
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  97455
  2022
  2495
  2021
  3106
  2020
  4249
  2019
  7547
  2018
  3927
  2017
  1638
  2016
  246
  2015
  857
  2014
  2143
  2013
  3567
  2012
  6170
  2011
  4866
  2010
  7063
  2009
  8141
  2008
  6445
  2007
  3642
  2006
  1956
  2005
  1782
  2004
  1837
  2003
  3837
  2002
  3814
  2001
  3620
  2000
  1483
  1999
  829
  1998
  1471
  1997
  1470
  1996
  1109
  1995
  474
  1994
  212
  1993
  187
  1992
  299
  1991
  161
  1990
  93
  1989
  102
  1988
  232
  1987
  26
  1986
  269
  1985
  373
  1984
  356
  1983
  380
  1982
  1270
  1981
  1282
  1980
  1203
  1979
  807
  1978
  264
  1977
  156
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  129.859063
  24.567028
  0.000000
  7.788999
  162.215090
  2024
  0.808764
  0.134638
  0.000000
  0.052056
  0.995458
  2023
  2.005266
  0.343467
  0.000000
  0.125584
  2.474317
  2022
  2.030741
  0.351060
  0.000000
  0.125836
  2.507637
  2021
  2.398788
  0.404238
  0.000000
  0.153057
  2.956083
  2020
  2.640579
  0.414365
  0.000000
  0.172823
  3.227767
  2019
  2.045916
  0.314656
  0.000000
  0.098859
  2.459431
  2018
  1.862756
  0.308055
  0.000000
  0.087951
  2.258762
  2017
  1.769424
  0.305186
  0.000000
  0.084986
  2.159596
  2016
  1.997018
  0.370142
  0.000000
  0.099626
  2.466786
  2015
  2.402788
  0.436287
  0.000000
  0.123347
  2.962422
  2014
  2.225157
  0.381262
  0.000000
  0.114809
  2.721228
  2013
  1.768320
  0.237091
  0.000000
  0.075787
  2.081198
  2012
  0.963898
  0.134220
  0.000000
  0.043472
  1.141590
  2011
  1.642276
  0.249556
  0.000000
  0.074233
  1.966065
  2010
  2.090180
  0.338291
  0.000000
  0.103830
  2.532301
  2009
  2.265921
  0.349154
  0.000000
  0.111566
  2.726641
  2008
  2.810897
  0.485877
  0.000000
  0.144120
  3.440894
  2007
  3.411159
  0.608351
  0.000000
  0.165978
  4.185488
  2006
  4.041168
  0.772453
  0.000000
  0.210128
  5.023749
  2005
  4.829780
  0.956485
  0.000000
  0.232096
  6.018361
  2004
  4.772630
  0.967659
  0.000000
  0.233984
  5.974273
  2003
  4.155164
  0.632243
  0.000000
  0.197092
  4.984499
  2002
  4.180522
  0.875037
  0.000000
  0.199655
  5.255214
  2001
  4.362804
  0.882334
  0.000000
  0.212904
  5.458042
  2000
  4.577951
  0.889374
  0.000000
  0.221597
  5.688922
  1999
  5.310248
  1.036055
  0.000000
  0.258336
  6.604639
  1998
  5.168462
  0.964830
  0.000000
  0.241490
  6.374782
  1997
  4.526867
  0.940399
  0.000000
  0.251212
  5.718478
  1996
  4.034600
  0.880080
  0.000000
  0.226624
  5.141304
  1995
  3.489873
  0.787530
  0.000000
  0.190653
  4.468056
  1994
  3.154878
  0.667406
  0.000000
  0.165459
  3.987743
  1993
  3.536684
  0.799865
  0.000000
  0.190539
  4.527088
  1992
  4.046269
  0.927589
  0.000000
  0.228374
  5.202232
  1991
  3.744195
  0.818378
  0.000000
  0.248815
  4.811388
  1990
  4.156492
  0.918810
  0.000000
  0.375098
  5.450400
  1989
  4.238787
  0.841652
  0.000000
  0.376097
  5.456536
  1988
  3.698722
  0.709489
  0.000000
  0.334486
  4.742697
  1987
  3.478145
  0.621839
  0.000000
  0.335952
  4.435936
  1986
  2.538380
  0.429565
  0.000000
  0.277149
  3.245094
  1985
  2.781179
  0.468009
  0.000000
  0.312955
  3.562143
  1984
  2.843319
  0.512731
  0.000000
  0.241653
  3.597703
  1983
  0.966687
  0.101320
  0.000000
  0.066671
  1.134678
  1982
  0.085409
  0.000000
  0.000000
  0.002060
  0.087469
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  132.827274
  28.866168
  0.000000
  161.693442
  2024
  0.870428
  0.137309
  0.000000
  1.007737
  2023
  2.166008
  0.251475
  0.000000
  2.417483
  2022
  2.116368
  0.210921
  0.000000
  2.327289
  2021
  2.336608
  0.485638
  0.000000
  2.822246
  2020
  2.567666
  0.500738
  0.000000
  3.068404
  2019
  1.978421
  0.383393
  0.000000
  2.361814
  2018
  1.792917
  0.370839
  0.000000
  2.163756
  2017
  1.702955
  0.364073
  0.000000
  2.067028
  2016
  1.922898
  0.440293
  0.000000
  2.363191
  2015
  2.298008
  0.523266
  0.000000
  2.821274
  2014
  2.132299
  0.461254
  0.000000
  2.593553
  2013
  1.709616
  0.319893
  0.000000
  2.029509
  2012
  0.933096
  0.206385
  0.000000
  1.139481
  2011
  1.582693
  0.366162
  0.000000
  1.948855
  2010
  2.025685
  0.484655
  0.000000
  2.510340
  2009
  2.201829
  0.483844
  0.000000
  2.685673
  2008
  2.767937
  0.649451
  0.000000
  3.417388
  2007
  3.432316
  0.811624
  0.000000
  4.243940
  2006
  4.051338
  0.989420
  0.000000
  5.040758
  2005
  4.729288
  1.155858
  0.000000
  5.885146
  2004
  4.677718
  1.159641
  0.000000
  5.837359
  2003
  4.075083
  1.103371
  0.000000
  5.178454
  2002
  4.107943
  1.088875
  0.000000
  5.196818
  2001
  4.303686
  1.108302
  0.000000
  5.411988
  2000
  4.497415
  1.107611
  0.000000
  5.605026
  1999
  5.599752
  1.084667
  0.000000
  6.684419
  1998
  5.440342
  1.023241
  0.000000
  6.463583
  1997
  4.865239
  1.006671
  0.000000
  5.871910
  1996
  4.241316
  0.936924
  0.000000
  5.178240
  1995
  3.661432
  0.845184
  0.000000
  4.506616
  1994
  3.309156
  0.721701
  0.000000
  4.030857
  1993
  3.699218
  0.844957
  0.000000
  4.544175
  1992
  4.230677
  0.973072
  0.000000
  5.203749
  1991
  3.935877
  0.875703
  0.000000
  4.811580
  1990
  4.491225
  0.996696
  0.000000
  5.487921
  1989
  4.574407
  0.917468
  0.000000
  5.491875
  1988
  4.014561
  0.802081
  0.000000
  4.816642
  1987
  3.788829
  0.716244
  0.000000
  4.505073
  1986
  2.784469
  0.495933
  0.000000
  3.280402
  1985
  3.052954
  0.591234
  0.000000
  3.644188
  1984
  3.049137
  0.635411
  0.000000
  3.684548
  1983
  1.021581
  0.217137
  0.000000
  1.238718
  1982
  0.086883
  0.017553
  0.000000
  0.104436