Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
23.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

EKOFISK

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  EKOFISK
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1969
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Tananger
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43506
 • Bilde

  Bilde
  EKOFISK Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Approved for production
  01.03.1972
  14.06.1971
  Producing
  15.06.1971
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  2/4
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  07.09.2017
  Endret PUD Ekofisk Sør
  Changed PDO
  09.06.2011
  Ekofisk Sør
  PDO
  12.03.2010
  Boligplattform 2/4 L
  Changed PDO
  26.06.2008
  Endret PUD Ekofisk vekst
  Changed PDO
  06.06.2003
  Ekofisk vekst
  PDO
  09.11.1994
  Ekofisk II A
  Changed PDO
  20.12.1983
  Vanninjeksjonsprosjektet
  PDO
  01.03.1972
  St.meld.nr.51 (72-73
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  39.896000
  NO
  35.112000
  NO
  12.388000
  NO
  7.604000
  NO
  5.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  531.49
  152.23
  15.83
  0.00
  713.80
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  1069.00
  0.00
  286.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  30.35
  1.95
  0.72
  0.00
  33.67
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Ekofisk ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen. Vandybden er 70 meter. Ekofisk ble påvist i 1969, og opprinnelig plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1972. Det ble satt i gang prøveproduksjon i 1971, før ordinær produksjon startet i 1972. Produksjonen ble sendt til tankskip fram til en lagringstank i betong ble installert i 1973. Siden den gang er feltet blitt utviklet med en rekke innretninger, inkludert anlegg for tilknyttede felt og eksportrørledninger. Flere av disse er fjernet eller venter på disponering. Den første feltutbyggingen begynte med tre produksjonsplattformer: Ekofisk A, Ekofisk B og Ekofisk C. Brønnhodeplattformen Ekofisk X og prosessplattformen Ekofisk J ble installert i henholdsvis 1996 og 1998, som en del av Ekofisk II-prosjektet. I 2005 ble brønnhodeplattformen Ekofisk M installert, som en del av Ekofisk Vekst-prosjektet. I 1983 godkjente myndighetene en plan for vanninjeksjon på Ekofisk. Ekofisk K, som er hovedinnretningen for vanninjeksjon, har vært i drift siden 1987. Fra 1989 til 2009 var det også vanninjeksjon fra Ekofisk W. Den ble nedstengt i 2009, og injeksjonen ble erstattet av en bunnramme, Ekofisk VA. I 2011 godkjente myndighetene PUD for Ekofisk Sør. Prosjektet omfattet to nye innretninger i den sørlige delen av feltet: Produksjonsplattformen Ekofisk Z og en havbunnsramme for vanninjeksjon, Ekofisk VB. Injeksjonen fra Ekofisk VB og produksjonen fra Ekofisk Z begynte i 2013. Boliginnretningene Ekofisk H og Ekofisk Q ble erstattet av Ekofisk L i 2014. I 2017 ble en endret PUD for en ekstra havbunnsramme for vanninjeksjon godkjent, Ekofisk VC.
  28.02.2023
  Reservoar
  Ekofisk produserer olje fra naturlig oppsprukket kritt av senkritt alder i Torformasjonen og tidligpaleocen alder i Ekofiskformasjonen. Reservoarbergarten har høy porøsitet, men lav permeabilitet. Reservoaret har en oljekolonne på over 300 meter, og ligger på 3000 meters dyp.
  28.02.2023
  Utvinning
  Ekofisk ble opprinnelig produsert med trykkavlastning, og hadde en forventet utvinningsgrad på 17 prosent. Senere har vanninjeksjon bidratt til en betydelig økning i oljeutvinningen. Omfattende vanninjeksjon begynte i 1987, og siden har området for vanninjeksjon blitt utvidet i flere faser. Erfaringer har vist at vannet fortrenger oljen langt mer effektivt enn ventet, og den endelige utvinningsgraden på Ekofisk er estimert til over 50 prosent. I tillegg til vanninjeksjon gir kompaksjon av det myke krittet ekstra trykk i dreneringen av feltet. Kompaksjonen har ført til at havbunnen har sunket med mer enn ti meter, spesielt i den sentrale delen av feltet. Det er ventet at innsynkingen vil fortsette, men med en lavere rate.
  28.02.2023
  Transport
  Olje og gass sendes til eksportrørledninger via prosessanlegget på Ekofisk J. Gass fra Ekofiskområdet transporteres via Norpipe gassrørledning til Emden i Tyskland, mens oljen sendes i Norpipe oljerørledning til Teesside i Storbritannia.
  28.02.2023
  Status
  Produksjonen fra Ekofisk opprettholdes på et høyt nivå ved hjelp av kontinuerlig vanninjeksjon, boring av produksjons- og injeksjonsbrønner og brønnintervensjoner. Vanninjeksjon er utvidet i den sørlige delen av feltet. Hovedutfordringer er å identifisere gjenværende oljelommer i et modent og vannflømmet reservoar, samt håndtering av økende mengder produsert vann. Boring av tilleggsbrønner er forventet å fortsette gjennom feltets levetid. Alternative boremetoder, som boring med kveilerør, studeres for å få ned borekostnader. I 2022 ble utvinningstillatelsen 018, som inkluderer Ekofiskfeltet, forlenget til 2048.
  13.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  21250
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  162249
  2022
  2966
  2021
  3172
  2020
  2601
  2019
  4075
  2018
  5276
  2017
  3697
  2016
  4089
  2015
  7087
  2014
  8361
  2013
  13061
  2012
  13692
  2011
  10174
  2010
  6777
  2009
  6775
  2008
  5047
  2007
  5215
  2006
  4985
  2005
  4362
  2004
  5141
  2003
  2491
  2002
  1777
  2001
  1574
  2000
  395
  1999
  679
  1998
  2897
  1997
  4616
  1996
  8489
  1995
  3919
  1994
  3053
  1993
  545
  1992
  635
  1991
  1169
  1990
  864
  1989
  775
  1988
  136
  1987
  229
  1986
  265
  1985
  119
  1984
  346
  1983
  115
  1982
  429
  1981
  555
  1980
  139
  1979
  121
  1978
  550
  1977
  862
  1976
  1144
  1975
  931
  1974
  1346
  1973
  1645
  1972
  2195
  1971
  576
  1970
  115
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  501.655416
  150.616429
  0.000000
  28.679744
  680.951589
  2024
  0.881309
  0.103087
  0.000000
  0.028492
  1.012888
  2023
  3.915576
  0.552111
  0.000000
  0.144951
  4.612638
  2022
  4.135242
  0.578883
  0.000000
  0.163262
  4.877387
  2021
  4.724064
  0.656805
  0.000000
  0.186525
  5.567394
  2020
  5.079073
  0.738144
  0.000000
  0.238179
  6.055396
  2019
  5.598058
  0.859358
  0.000000
  0.189395
  6.646811
  2018
  5.819553
  0.864849
  0.000000
  0.190118
  6.874520
  2017
  6.297518
  0.934038
  0.000000
  0.190008
  7.421564
  2016
  6.125358
  0.885679
  0.000000
  0.176434
  7.187471
  2015
  6.479480
  0.979101
  0.000000
  0.198642
  7.657223
  2014
  6.786199
  0.964630
  0.000000
  0.217697
  7.968526
  2013
  6.392385
  0.828627
  0.000000
  0.198275
  7.419287
  2012
  7.575003
  1.102515
  0.000000
  0.270937
  8.948455
  2011
  8.411350
  1.297491
  0.000000
  0.293440
  10.002281
  2010
  9.387545
  1.589054
  0.000000
  0.371184
  11.347783
  2009
  11.247099
  1.902784
  0.000000
  0.455642
  13.605525
  2008
  12.188976
  2.156211
  0.000000
  0.528047
  14.873234
  2007
  13.182626
  2.285503
  0.000000
  0.524086
  15.992215
  2006
  15.790198
  2.637835
  0.000000
  0.635421
  19.063454
  2005
  15.818245
  2.531173
  0.000000
  0.612771
  18.962189
  2004
  16.521170
  2.578580
  0.000000
  0.622007
  19.721757
  2003
  17.172678
  2.688605
  0.000000
  0.623001
  20.484284
  2002
  17.232917
  2.743134
  0.000000
  0.604778
  20.580829
  2001
  16.564567
  2.877655
  0.000000
  0.522722
  19.964944
  2000
  16.668578
  3.014809
  0.000000
  0.548599
  20.231986
  1999
  14.273939
  2.784815
  0.000000
  0.484212
  17.542966
  1998
  14.534260
  3.623763
  0.000000
  0.625936
  18.783959
  1997
  14.271755
  4.993076
  0.000000
  0.819243
  20.084074
  1996
  13.445723
  5.242841
  0.000000
  0.895167
  19.583731
  1995
  12.827370
  5.176290
  0.000000
  0.919482
  18.923142
  1994
  10.101140
  4.748295
  0.000000
  0.844976
  15.694411
  1993
  8.766770
  4.669110
  0.000000
  0.857190
  14.293070
  1992
  8.996117
  5.863771
  0.000000
  0.964952
  15.824840
  1991
  8.600786
  4.839408
  0.000000
  1.058235
  14.498429
  1990
  7.495305
  5.218487
  0.000000
  1.081768
  13.795560
  1989
  6.637857
  5.042424
  0.000000
  1.146439
  12.826720
  1988
  5.362982
  3.775786
  0.000000
  1.092696
  10.231464
  1987
  3.996733
  3.878898
  0.000000
  0.737724
  8.613355
  1986
  4.696871
  2.653074
  0.000000
  0.916752
  8.266697
  1985
  6.233659
  5.811482
  0.000000
  1.192822
  13.237963
  1984
  7.418934
  6.595373
  0.000000
  1.200084
  15.214391
  1983
  8.109357
  5.922780
  0.000000
  1.276963
  15.309100
  1982
  8.127318
  6.343069
  0.000000
  1.093172
  15.563559
  1981
  8.986314
  6.496649
  0.000000
  1.041992
  16.524955
  1980
  10.998654
  6.454681
  0.000000
  1.118430
  18.571765
  1979
  12.978387
  5.759196
  0.000000
  0.576896
  19.314479
  1978
  15.522186
  4.931257
  0.000000
  0.000000
  20.453443
  1977
  15.888289
  1.441243
  0.000000
  0.000000
  17.329532
  1976
  16.226786
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  16.226786
  1975
  10.995331
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  10.995331
  1974
  2.014168
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.014168
  1973
  1.869520
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.869520
  1972
  1.927020
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.927020
  1971
  0.357118
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.357118
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  513.797628
  209.292388
  0.000000
  723.090016
  2024
  0.849887
  0.182532
  0.000000
  1.032419
  2023
  3.780092
  0.804161
  0.000000
  4.584253
  2022
  3.993436
  0.812722
  0.000000
  4.806158
  2021
  4.593272
  0.942210
  0.000000
  5.535482
  2020
  5.008459
  1.079774
  0.000000
  6.088233
  2019
  5.449087
  1.208368
  0.000000
  6.657455
  2018
  5.628664
  1.206105
  0.000000
  6.834769
  2017
  6.152777
  1.271462
  0.000000
  7.424239
  2016
  5.983398
  1.199283
  0.000000
  7.182681
  2015
  6.267178
  1.319204
  0.000000
  7.586382
  2014
  6.578901
  1.326773
  0.000000
  7.905674
  2013
  6.209171
  1.170297
  0.000000
  7.379468
  2012
  7.149025
  1.465910
  0.000000
  8.614935
  2011
  7.997770
  1.648340
  0.000000
  9.646110
  2010
  8.932085
  2.011300
  0.000000
  10.943385
  2009
  10.712581
  2.395256
  0.000000
  13.107837
  2008
  11.545218
  2.653935
  0.000000
  14.199153
  2007
  12.541886
  2.862901
  0.000000
  15.404787
  2006
  15.436105
  3.189171
  0.000000
  18.625276
  2005
  15.429403
  2.986181
  0.000000
  18.415584
  2004
  16.063205
  3.009569
  0.000000
  19.072774
  2003
  16.944467
  3.136526
  0.000000
  20.080993
  2002
  17.353974
  3.167556
  0.000000
  20.521530
  2001
  16.685179
  3.241139
  0.000000
  19.926318
  2000
  16.713862
  3.323595
  0.000000
  20.037457
  1999
  14.697925
  2.688649
  0.000000
  17.386574
  1998
  15.023024
  3.761551
  0.000000
  18.784575
  1997
  15.232564
  5.471955
  0.000000
  20.704519
  1996
  14.167645
  6.936399
  0.000000
  21.104044