Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
23.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

OSEBERG

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  OSEBERG
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1979
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Mongstad
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43625
 • Bilde

  Bilde
  OSEBERG Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  01.12.1988
  Approved for production
  05.06.1984
  30.11.1988
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  30/9
  30/9
  30/6
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  01.12.2022
  Endret PUD Oseberg gass fase 2 og kraft fra land
  Changed PDO
  22.12.2017
  PUD-fritak Chalk/Shetland
  PDO Exemption
  14.06.2016
  Oseberg Vestflanken 2 av Kongen i Statsråd
  PDO
  04.10.2013
  Oseberg Delta 2 av Kongen i Statsråd
  PDO
  23.09.2005
  Oseberg Delta av Kongen i Statsråd
  PDO
  19.12.2003
  Oseberg Vestflanken av Kongen i Statsråd
  PDO
  13.12.1996
  Oseberg gassfase ved Kongen I Statsråd
  PDO
  23.12.1988
  Oseberg Vest av Kongen i Statsråd
  PDO
  19.01.1988
  Revidert plan av Kongen i Statsråd
  Changed PDO
  05.06.1984
  Oseberg Fase I behandlet i Stortinget
  PDO
  PUD-fritak for forekomstene Lambda Statfjord og Lambda Cook
  PDO Exemption
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  49.300000
  NO
  33.600000
  NO
  14.700000
  NO
  2.400000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  403.81
  132.76
  16.73
  0.00
  568.36
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  678.00
  36.00
  93.00
  117.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  7.83
  53.62
  3.13
  0.00
  67.40
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Oseberg ligger i den nordlige delen av Nordsjøen. Vanndybden er 100 meter. Oseberg ble påvist i 1979, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1984. Feltet er bygd ut i flere faser, og det kom i produksjon i 1988. Oseberg feltsenter i sør bestod opprinnelig av prosess- og boliginnretningen Oseberg A og bore- og vanninjeksjonsinnretningen Oseberg B. PUD for Oseberg C ble godkjent i 1988, den inkluderte en integrert produksjons-, bore- og boliginnretning (PDQ) i den nordlige delen av feltet. PUD for gassfasen ble godkjent i 1996, den inkluderte gassprosesseringsinnretningen Oseberg D. PUD for Oseberg Vestflanken ble godkjent i 2003, den omfattet en bunnramme knyttet til Oseberg B. I 2005 ble PUD for Oseberg Delta godkjent, den inkluderte en bunnramme knyttet til Oseberg D. PUD for Oseberg Delta II, som inkluderte to havbunnsrammer tilknyttet Oseberg feltsenter, ble godkjent i 2013. PUD for Oseberg Vestflanken II ble godkjent i 2016. Den inkluderte en ubemannet brønnhodeinnretning, Oseberg H, og nye brønner fra eksisterende G4-rammen på Vestflanken. PUD for Oseberg feltsenter lavtrykk gassproduksjon og kraft fra land ble godkjent i 2022. Feltene Oseberg Øst, Oseberg Sør og Tune er tilknyttet feltsenteret på Oseberg.
  28.02.2023
  Reservoar
  Oseberg produserer olje og gass fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen. Hovedreservoarene er i Oseberg- og Tarbertformasjonene, men det er også produksjon fra Etive- og Nessformasjonene. Reservoarene ligger på 2300-2700 meters dyp og har stort sett god kvalitet. Feltet er delt inn i flere strukturer. Satellittstrukturene vest for hovedstrukturen produserer også fra Statfjordgruppen og Cookformasjonen.
  28.02.2023
  Utvinning
  Oseberg produseres med trykkavlastning, samt trykkvedlikehold med injeksjon av gass og vann i noen strukturer. Massiv gassinjeksjon høyt oppe på strukturen i hovedfeltet gir svært god fortrengning av oljen, og det er nå dannet en stor gasskappe. Tidligere ble injeksjonsgass importert fra Troll Øst. Gassnedblåsning har gradvis begynt i store deler av feltet mens det fortsatt injiseres i andre deler av feltet.
  14.12.2023
  Transport
  Oljen transporteres via Oseberg Transport System (OTS) til Stureterminalen. Gassen transporteres via rørledningen Oseberg Gasstransport (OGT) og det nye Heimdalomløpet på havbunnen til Statpipe-systemet, og videre til kontinentet samt gjennom Vesterled til Storbritannia.
  14.12.2023
  Status
  Strategien for hovedreservoarene på Oseberg er å balansere oljeproduksjonen med økende gassuttak. For å øke utvinningen fra den nordlige delen av feltet er innløpstrykket til Oseberg C-innretningen redusert. Nye produksjonsbrønner bores kontinuerlig for å øke oljeutvinningen. Gassnedblåsning fra Oseberg Delta-strukturen startet i 2022. De første dedikerte gassproduksjonsbrønner ble boret i 2023.
  14.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  26912
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  116075
  2022
  5212
  2021
  4134
  2020
  4523
  2019
  4088
  2018
  3869
  2017
  5551
  2016
  4958
  2015
  5585
  2014
  4899
  2013
  4199
  2012
  2435
  2011
  2803
  2010
  3044
  2009
  2826
  2008
  2880
  2007
  2605
  2006
  2739
  2005
  2348
  2004
  829
  2003
  992
  2002
  1322
  2001
  568
  2000
  554
  1999
  1785
  1998
  1933
  1997
  1489
  1996
  867
  1995
  912
  1994
  958
  1993
  1086
  1992
  1089
  1991
  3060
  1990
  3943
  1989
  4500
  1988
  4777
  1987
  5662
  1986
  6749
  1985
  3411
  1984
  779
  1983
  112
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  395.643806
  79.940529
  0.000000
  25.626176
  501.210511
  2024
  0.429978
  2.006870
  0.000000
  0.178743
  2.615591
  2023
  2.031297
  5.948963
  0.000000
  0.763196
  8.743456
  2022
  2.644303
  6.523829
  0.000000
  0.756397
  9.924529
  2021
  3.310044
  8.158167
  0.000000
  0.958336
  12.426547
  2020
  3.707350
  3.468525
  0.000000
  0.958807
  8.134682
  2019
  3.320804
  3.119836
  0.000000
  1.077451
  7.518091
  2018
  2.568378
  2.700778
  0.000000
  1.054526
  6.323682
  2017
  3.489938
  3.462576
  0.000000
  1.177791
  8.130305
  2016
  3.489799
  1.418380
  0.000000
  1.161621
  6.069800
  2015
  3.036046
  2.695234
  0.000000
  1.119618
  6.850898
  2014
  2.731981
  1.950130
  0.000000
  1.098368
  5.780479
  2013
  2.998776
  3.690016
  0.000000
  1.197539
  7.886331
  2012
  3.310547
  4.568561
  0.000000
  1.176477
  9.055585
  2011
  3.913687
  1.529918
  0.000000
  1.198949
  6.642554
  2010
  4.309418
  3.102971
  0.000000
  0.958897
  8.371286
  2009
  5.125387
  2.379680
  0.000000
  1.074853
  8.579920
  2008
  5.292512
  3.818438
  0.000000
  1.179027
  10.289977
  2007
  5.163588
  1.547516
  0.000000
  1.303025
  8.014129
  2006
  6.261790
  3.370074
  0.000000
  1.255171
  10.887035
  2005
  7.466758
  2.820909
  0.000000
  1.164678
  11.452345
  2004
  8.713763
  2.422904
  0.000000
  1.183984
  12.320651
  2003
  9.175111
  1.238797
  0.000000
  1.025059
  11.438967
  2002
  10.112527
  2.797595
  0.000000
  1.019130
  13.929252
  2001
  10.970315
  3.796675
  0.000000
  0.954909
  15.721899
  2000
  15.410819
  1.403187
  0.000000
  0.629624
  17.443630
  1999
  19.435223
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  19.435223
  1998
  24.101656
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  24.101656
  1997
  27.268265
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  27.268265
  1996
  29.126488
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  29.126488
  1995
  28.985230
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  28.985230
  1994
  29.211657
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  29.211657
  1993
  28.462908
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  28.462908
  1992
  26.104005
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  26.104005
  1991
  20.915879
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  20.915879
  1990
  17.308728
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  17.308728
  1989
  13.514304
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  13.514304
  1988
  1.125957
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.125957
  1987
  0.807807
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.807807
  1986
  0.290783
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.290783
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  420.024668
  345.046816
  0.000000
  765.071484
  2024
  0.574894
  2.828779
  0.000000
  3.403673
  2023
  2.545505
  10.239579
  0.000000
  12.785084
  2022
  3.279954
  10.868773
  0.000000
  14.148727
  2021
  4.141834
  13.018736
  0.000000
  17.160570
  2020
  4.587461
  12.040965
  0.000000
  16.628426
  2019
  4.288935
  13.340183
  0.000000
  17.629118
  2018
  3.490281
  12.599958
  0.000000
  16.090239
  2017
  4.508652
  13.248231
  0.000000
  17.756883
  2016
  4.476779
  13.989829
  0.000000
  18.466608
  2015
  3.908575
  13.209472
  0.000000
  17.118047
  2014
  3.623081
  11.941905
  0.000000
  15.564986
  2013
  3.939609
  12.337932
  0.000000
  16.277541
  2012
  4.307806
  12.214824
  0.000000
  16.522630
  2011
  4.944943
  11.293400
  0.000000
  16.238343
  2010
  5.174434
  10.314608
  0.000000
  15.489042
  2009
  6.034396
  11.455597
  0.000000
  17.489993
  2008
  6.417968
  12.699158
  0.000000
  19.117126
  2007
  6.648791
  12.054430
  0.000000
  18.703221
  2006
  7.465859
  12.425206
  0.000000
  19.891065
  2005
  8.590512
  12.080783
  0.000000
  20.671295
  2004
  9.894029
  12.058314
  0.000000
  21.952343
  2003
  10.314523
  10.352217
  0.000000
  20.666740
  2002
  11.079266
  10.444350
  0.000000
  21.523616
  2001
  12.097059
  10.675404
  0.000000
  22.772463
  2000
  16.110129
  10.911722
  0.000000
  27.021851
  1999
  19.459404
  8.691096
  0.000000
  28.150500
  1998
  24.165734
  7.604217
  0.000000
  31.769951
  1997
  27.435735
  7.202407
  0.000000
  34.638142
  1996
  29.241046
  6.222100
  0.000000
  35.463146
  1995
  29.072090
  5.400609
  0.000000
  34.472699
  1994
  29.303178
  5.318762
  0.000000
  34.621940
  1993
  28.600210
  4.398534
  0.000000
  32.998744
  1992
  26.219997
  4.045396
  0.000000
  30.265393
  1991
  20.998341
  2.950924
  0.000000
  23.949265
  1990
  17.344807
  2.413573
  0.000000
  19.758380
  1989
  13.514304
  1.837117
  0.000000
  15.351421
  1988
  1.125957
  0.151536
  0.000000
  1.277493
  1987
  0.807807
  0.122679
  0.000000
  0.930486
  1986
  0.290783
  0.043511
  0.000000
  0.334294
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  18.06.1979
  22.09.1979
  WILDCAT
  P&A
  GAS
  24.09.1979
  11.12.1979
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  16.12.1979
  07.03.1980
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  17.02.1981
  11.05.1981
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  09.01.1982
  24.03.1982
  APPRAISAL
  P&A
  DRY
  20.05.1982
  24.08.1982
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  28.08.1982
  16.12.1982
  WILDCAT
  SUSPENDED
  OIL/GAS
  09.05.1990
  12.05.1990
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS