Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
24.07.2024 - 01:25
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

JOTUN

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  JOTUN
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Shut down
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1994
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Dusavik
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43604
 • Bilde

  Bilde
  JOTUN Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Shut down
  13.12.2016
  Producing
  25.10.1999
  12.12.2016
  Approved for production
  10.06.1997
  24.10.1999
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  25/8
  25/7
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  10.06.1997
  Behandlet i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  30.000000
  NO
  30.000000
  NO
  20.000000
  NO
  20.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  23.14
  0.88
  0.00
  0.00
  24.02
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  44.00
  0.00
  2.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Jotun ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, 25 kilometer nord for Balder. Vanndybden er 125 meter. Jotun ble påvist i 1994, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1997. Feltet ble bygd ut med Jotun A, et kombinert produksjons- og lagerskip (FPSO), og en brønnhodeinnretning, Jotun B. Jotun er integrert med Balder-feltet. The produksjonen startet i 1999.
  09.12.2023
  Reservoar
  Jotun produserte olje fra sandstein av paleocen alder i Heimdalformasjonen. Reservoaret ligger på 2000 meters dyp i et marint viftesystem, og består av tre strukturer.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet ble produsert med trykkstøtte fra naturlig vanndriv og gassløft. Produsert vann ble injisert i Utsiraformasjonen.
  28.02.2023
  Transport
  Jotun-skipet er en integrert del av Balder- og Ringhorne-innretningene, og det er fortsatt i bruk. Det mottar olje og gass fra Ringhorne og overskuddsgass fra Balder. Jotun prosesserer og eksporterer rikgassen via Statpipe til Kårstø-terminalen. Oljen eksporteres via produksjonsfartøyet på Jotun til tankskip på feltet.
  28.02.2023
  Status
  Jotun ble stengt ned i 2016, og Jotun B ble fjernet i 2020. Jotun FPSO oppgraderes og skal flyttes til Balder og Ringhorne Øst for videre bruk fra 2024.
  09.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  9554
  2022
  0
  2021
  0
  2020
  0
  2019
  0
  2018
  0
  2017
  0
  2016
  -4
  2015
  38
  2014
  26
  2013
  8
  2012
  5
  2011
  -3
  2010
  12
  2009
  8
  2008
  16
  2007
  13
  2006
  533
  2005
  10
  2004
  13
  2003
  376
  2002
  535
  2001
  168
  2000
  663
  1999
  1868
  1998
  3311
  1997
  1856
  1996
  102
  1995
  0
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  23.135417
  0.884310
  0.000000
  0.000000
  24.019727
  2020
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2019
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2018
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2017
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2016
  0.061656
  0.000134
  0.000000
  0.000000
  0.061790
  2015
  0.091924
  0.000685
  0.000000
  0.000000
  0.092609
  2014
  0.116497
  0.000233
  0.000000
  0.000000
  0.116730
  2013
  0.150509
  0.003738
  0.000000
  0.000000
  0.154247
  2012
  0.173746
  0.000550
  0.000000
  0.000000
  0.174296
  2011
  0.213398
  0.004565
  0.000000
  0.000000
  0.217963
  2010
  0.253746
  0.007081
  0.000000
  0.000000
  0.260827
  2009
  0.312104
  0.014180
  0.000000
  0.000000
  0.326284
  2008
  0.384083
  0.022400
  0.000000
  0.000000
  0.406483
  2007
  0.514685
  0.044661
  0.000000
  0.000000
  0.559346
  2006
  0.665432
  0.051181
  0.000000
  0.000000
  0.716613
  2005
  0.764316
  0.050619
  0.000000
  0.000000
  0.814935
  2004
  1.103031
  0.036593
  0.000000
  0.000000
  1.139624
  2003
  2.234629
  0.048377
  0.000000
  0.000000
  2.283006
  2002
  2.587047
  0.068381
  0.000000
  0.000000
  2.655428
  2001
  5.479800
  0.205677
  0.000000
  0.000000
  5.685477
  2000
  7.165705
  0.312821
  0.000000
  0.000000
  7.478526
  1999
  0.863109
  0.012434
  0.000000
  0.000000
  0.875543
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  23.135417
  1.291280
  0.000000
  24.426697
  2020
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2019
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2018
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2017
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2016
  0.061656
  0.009625
  0.000000
  0.071281
  2015
  0.091924
  0.012628
  0.000000
  0.104552
  2014
  0.116497
  0.013159
  0.000000
  0.129656
  2013
  0.150509
  0.014327
  0.000000
  0.164836
  2012
  0.173746
  0.017236
  0.000000
  0.190982
  2011
  0.213398
  0.021628
  0.000000
  0.235026
  2010
  0.253746
  0.021662
  0.000000
  0.275408
  2009
  0.312104
  0.028494
  0.000000
  0.340598
  2008
  0.384083
  0.037144
  0.000000
  0.421227
  2007
  0.514685
  0.061257
  0.000000
  0.575942
  2006
  0.665432
  0.064435
  0.000000
  0.729867
  2005
  0.764316
  0.063914
  0.000000
  0.828230
  2004
  1.103031
  0.063811
  0.000000
  1.166842
  2003
  2.234629
  0.099325
  0.000000
  2.333954
  2002
  2.587047
  0.118052
  0.000000
  2.705099
  2001
  5.479800
  0.242023
  0.000000
  5.721823
  2000
  7.165705
  0.363501
  0.000000
  7.529206
  1999
  0.863109
  0.039059
  0.000000
  0.902168
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  27.07.1995
  28.08.1995
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  21.07.1994
  22.09.1994
  WILDCAT
  SUSPENDED
  OIL
  27.07.1997
  03.08.1997
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  19.05.1995
  27.06.1995
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  29.09.1995
  11.10.1995
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  12.10.1995
  24.10.1995
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  22.08.1995
  24.09.1995
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  30.07.1999
  26.08.1999
  PRODUCTION
  OIL
  15.05.1999
  24.06.1999
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  25.06.1999
  20.07.1999
  PRODUCTION
  OIL
  02.09.1999
  29.09.1999
  PRODUCTION
  OIL
  04.12.1999
  20.12.1999
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  24.12.1999
  10.01.2000
  PRODUCTION
  OIL
  12.05.2000
  05.06.2000
  PRODUCTION
  OIL
  11.04.2000
  02.05.2000
  PRODUCTION
  OIL
  09.03.2000
  29.03.2000
  INJECTION
  WATER
  17.01.2000
  27.02.2000
  PRODUCTION
  OIL
  24.07.2000
  19.08.2000
  INJECTION
  WATER
  20.08.2000
  22.08.2000
  INJECTION
  WATER
  23.08.2000
  03.09.2000
  INJECTION
  WATER
  04.10.1999
  01.11.1999
  PRODUCTION
  OIL
  05.04.1999
  06.10.2000
  PRODUCTION
  OIL
  16.11.2000
  10.12.2000
  PRODUCTION
  OIL
  14.06.2000
  09.07.2000
  PRODUCTION
  OIL
  20.07.2002
  08.08.2002
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  10.08.2002
  24.08.2002
  PRODUCTION
  OIL
  11.12.2002
  23.12.2002
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  24.12.2002
  09.01.2003
  PRODUCTION
  OIL
  15.10.2000
  07.11.2000
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  08.11.2000
  13.11.2000
  INJECTION
  WATER
  27.05.2002
  19.06.2002
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  21.06.2002
  11.07.2002
  PRODUCTION
  OIL
  20.12.2000
  10.01.2001
  PRODUCTION
  OIL
  14.03.2003
  04.04.2003
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  06.04.2003
  12.04.2003
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  14.04.2003
  02.05.2003
  PRODUCTION
  OIL
  27.07.2002
  26.01.2003
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  02.02.2003
  23.02.2003
  PRODUCTION
  OIL
  15.08.2006
  26.09.2006
  PRODUCTION
  OIL
  03.11.2006
  29.11.2006
  PRODUCTION
  DRY
  08.10.2006
  25.10.2006
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status