Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
14.04.2024 - 01:31
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

SIGYN

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  SIGYN
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1982
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Dusavik
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  1630100
 • Bilde

  Bilde
  SIGYN Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  22.12.2002
  Approved for production
  31.08.2001
  21.12.2002
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  16/7
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  31.08.2001
  Kongen i Statsråd
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  60.000000
  NO
  40.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  1.40
  7.45
  2.83
  6.06
  20.29
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  16.00
  9.00
  3.00
  7.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.30
  0.21
  0.03
  0.00
  0.57
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Sigyn ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, tolv kilometer sørøst for Sleipner Øst. Vanndybden er 70 meter. Sigyn ble påvist i 1982, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2001. Feltet er bygd ut med en havbunnsramme med fire slisser koblet til Sleipner A-innretningen. Produksjonen startet i 2002.
  28.02.2023
  Reservoar
  Sigyn produserer gass og kondensat. Feltet omfatter to separate forekomster: Sigyn Vest og Sigyn Øst. Sigyn Vest inneholder rikgass og kondensat, og Sigyn Øst inneholder lettolje. Begge reservoarene er i sandstein av trias alder i Skagerrakformasjonen på 2700 meters dyp.
  28.02.2023
  Utvinning
  Sigyn Øst produseres med trykkstøtte fra gassinjeksjon mens Sigyn Vest produseres med trykkavlastning.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen sendes gjennom to rørledninger til Sleipner A-innretningen. Salgsgass eksporteres fra Sleipner A via Gassled (område D). Ustabil olje eksporteres i rørledning til terminalen på Kårstø for endelig prosessering.
  28.02.2023
  Status
  Feltet er i sen halefase. En tilleggsbrønn ble satt i produksjon på Sigyn Øst i 2022 og den eksisterende produsenten ble konvertert til gassinjektor. Produksjonen er begrenset av brønnytelse og tilgjengelige rørledninger. For tiden er det kun produksjon fra Sigyn Øst. Produksjon fra Sigyn Vest er begrenset fordi rørledningene brukes til gassinjeksjon og oljeproduksjon fra Sigyn Øst.
  09.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  25
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  3458
  2022
  66
  2021
  367
  2020
  20
  2019
  27
  2018
  -7
  2017
  12
  2016
  880
  2015
  44
  2014
  0
  2013
  0
  2012
  0
  2011
  0
  2010
  0
  2009
  0
  2008
  1
  2007
  1
  2006
  4
  2005
  8
  2004
  21
  2003
  -17
  2002
  1605
  2001
  421
  2000
  5
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.931039
  7.564610
  6.041924
  5.236912
  19.774485
  2024
  0.004154
  0.003738
  0.000000
  0.000819
  0.008711
  2023
  0.060522
  0.054480
  0.000000
  0.012335
  0.127337
  2022
  0.058944
  0.063002
  0.000000
  0.015983
  0.137929
  2021
  0.031316
  0.072013
  0.000000
  0.021326
  0.124655
  2020
  0.062438
  0.067063
  0.000000
  0.037324
  0.166825
  2019
  0.051376
  0.095052
  0.000000
  0.040670
  0.187098
  2018
  0.067995
  0.087144
  0.000000
  0.047115
  0.202254
  2017
  0.274949
  0.139203
  0.000000
  0.123031
  0.537183
  2016
  0.217097
  0.181704
  0.000000
  0.130873
  0.529674
  2015
  0.068365
  0.179094
  0.000000
  0.073707
  0.321166
  2014
  0.033883
  0.178142
  0.021086
  0.074021
  0.307132
  2013
  0.000000
  0.271922
  0.206296
  0.176150
  0.654368
  2012
  0.000000
  0.335014
  0.275182
  0.223678
  0.833874
  2011
  0.000000
  0.437603
  0.342879
  0.275047
  1.055529
  2010
  0.000000
  0.411067
  0.342285
  0.255674
  1.009026
  2009
  0.000000
  0.484680
  0.440255
  0.370110
  1.295045
  2008
  0.000000
  0.545585
  0.508338
  0.437820
  1.491743
  2007
  0.000000
  0.649327
  0.597925
  0.492441
  1.739693
  2006
  0.000000
  0.715935
  0.646310
  0.500904
  1.863149
  2005
  0.000000
  0.843717
  0.872442
  0.657386
  2.373545
  2004
  0.000000
  0.835894
  0.901309
  0.659563
  2.396766
  2003
  0.000000
  0.913231
  0.887617
  0.610935
  2.411783
  2002
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.000000
  7.986765
  13.559652
  21.546417
  2024
  0.000000
  0.009041
  0.006050
  0.015091
  2023
  0.000000
  0.101363
  0.089428
  0.190791
  2022
  0.000000
  0.090376
  0.095185
  0.185561
  2021
  0.000000
  0.078844
  0.058618
  0.137462
  2020
  0.000000
  0.068453
  0.107195
  0.175648
  2019
  0.000000
  0.097260
  0.105699
  0.202959
  2018
  0.000000
  0.092210
  0.120485
  0.212695
  2017
  0.000000
  0.136997
  0.429178
  0.566175
  2016
  0.000000
  0.184371
  0.374032
  0.558403
  2015
  0.000000
  0.187561
  0.158969
  0.346530
  2014
  0.000000
  0.186388
  0.146582
  0.332970
  2013
  0.000000
  0.297037
  0.411041
  0.708078
  2012
  0.000000
  0.356697
  0.524384
  0.881081
  2011
  0.000000
  0.448129
  0.644785
  1.092914
  2010
  0.000000
  0.427376
  0.628118
  1.055494
  2009
  0.000000
  0.532948
  0.922398
  1.455346
  2008
  0.000000
  0.594779
  1.078313
  1.673092
  2007
  0.000000
  0.687388
  1.215167
  1.902555
  2006
  0.000000
  0.735963
  1.250475
  1.986438
  2005
  0.000000
  0.875012
  1.711611
  2.586623
  2004
  0.000000
  0.869172
  1.775602
  2.644774
  2003
  0.000000
  0.911042
  1.682145
  2.593187
  2002
  0.000000
  0.018358
  0.024192
  0.042550
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  15.10.1982
  06.12.1982
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  20.10.1997
  29.12.1997
  WILDCAT
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  11.12.2001
  12.04.2002
  PRODUCTION
  GAS
  19.01.2002
  10.03.2002
  PRODUCTION
  GAS
  17.12.2001
  25.03.2002
  PRODUCTION
  OIL
  09.10.2021
  23.10.2021
  PRODUCTION
  OIL
  27.04.2016
  13.06.2016
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  07.07.2011
  09.07.2011
  PILOT
  P&A