Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
18.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

DVALIN

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  DVALIN
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2010
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  Norwegian sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Kristiansund
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  29393934
 • Bilde

  Bilde
  DVALIN Felt
  Bilde ikke tilgjengelig
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  23.11.2020
  Approved for production
  21.03.2017
  22.11.2020
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  6507/7
  6507/4
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  29.06.2023
  Godkjent av OED , Dvalin Nord forekomsten
  PDO
  21.03.2017
  Godkjent av OED
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  55.000000
  NO
  35.000000
  NO
  10.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.88
  31.09
  0.00
  0.75
  32.72
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  0.00
  1.00
  0.00
  47.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.87
  30.37
  0.00
  0.73
  31.97
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Dvalin ligger i den sentrale delen av Norskehavet, 15 kilometer nordvest for Heidrun. Feltet består av tre separate strukturer; Dvalin Øst, Vest og Nord som ble påvist i henholdsvis 2010, 2012 og 2021. Vanndybden er mellom 340 og 400 meter. Plan for utbygging og drift (PUD) av Øst og Vest strukturene ble godkjent i 2017. Utbyggingskonseptet er en havbunnsramme med fire produksjonsbrønner koblet til Heidrun.. Produksjonen startet i 2020. PUD for Dvalin Nord ble godkjent i juni 2023 og inkluderer en havbunnsramme med tre produksjonsbrønner.
  13.12.2023
  Reservoar
  Dvalin inneholder gass i sandstein av mellomjura alder i Ile- og Garnformasjonene. Reservoarene ligger på 4500 meters dyp og har høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Den homogene grunnmarine sandsteinen i Garnformasjonen har god reservoarkvalitet, mens sandsteinen i Ileformasjonen er mer finkornet og heterogen, og har dårligere reservoaregenskaper.
  16.08.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkavlastning.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen transporteres i rørledning til Heidrun for prosessering i en egen gassprosesseringsmodul. Gassen eksporteres via Polarled til Nyhamna og deretter via Gassled til markedet.
  13.12.2023
  Status
  Produksjonen fra Dvalin, som ble midlertidig stanset på grunn av høyt kvikksølvinnhold, startet opp igjen i juli 2023 etter at en løsning for fjerning av kvikksølv fra eksportgassen ble installert på Nyhamna.
  13.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  9411
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  10690
  2022
  1101
  2021
  207
  2020
  1668
  2019
  2761
  2018
  2497
  2017
  2145
  2016
  311
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.043769
  1.247395
  0.015810
  0.000000
  1.306974
  2024
  0.014698
  0.431283
  0.004924
  0.000000
  0.450905
  2023
  0.028943
  0.812236
  0.010843
  0.000000
  0.852022
  2022
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2021
  0.000103
  0.002642
  0.000032
  0.000000
  0.002777
  2020
  0.000025
  0.001234
  0.000011
  0.000000
  0.001270
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.000000
  0.087111
  0.046790
  0.133901
  2024
  0.000000
  0.031956
  0.015432
  0.047388
  2023
  0.000000
  0.053544
  0.031210
  0.084754
  2022
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2021
  0.000000
  0.000261
  0.000119
  0.000380
  2020
  0.000000
  0.001350
  0.000029
  0.001379
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  20.02.2021
  19.05.2021
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS/CONDENSATE
  14.06.2010
  26.09.2010
  WILDCAT
  P&A
  GAS
  09.01.2012
  02.05.2012
  WILDCAT
  P&A
  GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  05.09.2019
  25.12.2019
  PRODUCTION
  GAS
  24.08.2019
  12.07.2020
  PRODUCTION
  GAS
  11.09.2019
  01.05.2020
  PRODUCTION
  GAS
  29.08.2019
  10.04.2020
  PRODUCTION
  GAS
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  09.07.2023
  12.07.2023
  SHALLOW GAS
  P&A