Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.06.2024 - 01:29
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

KRISTIN

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  KRISTIN
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1997
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  Norwegian sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Kristiansund
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  1854729
 • Bilde

  Bilde
  KRISTIN Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  03.11.2005
  Approved for production
  17.12.2001
  02.11.2005
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  6506/11
  6406/2
  6406/1
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  02.02.2022
  Kristin Sør
  PDO
  19.06.2007
  Endret PUD
  PDO
  17.12.2001
  Behandlet i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  54.820000
  NO
  22.520000
  NO
  16.660000
  NO
  6.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  28.27
  37.06
  8.01
  2.10
  82.65
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  70.00
  19.00
  0.00
  121.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  3.47
  9.41
  1.99
  0.00
  16.66
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Kristin ligger i Norskehavet, noen kilometer sørvest for Åsgard. Vanndybden er 370 meter. Kristin ble påvist i 1997, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2001. Feltet er bygd ut med fire havbunnsrammer med fire slisser hver, som er knyttet til en halvt nedsenkbar innretning for prosessering. Produksjonen startet i 2005. Endret PUD ble godkjent i 2007. Tyrihans og Maria er knyttet til Kristininnretningen. PUD for Kristin Sør, som inkluderer utbygging av Kristin Q-segmentet og Lavrans, ble godkjent i 2022.
  28.02.2023
  Reservoar
  Kristin produserer gass og kondensat fra jura sandstein i Garn-, Ile- og Tofteformasjonene. Reservoarene ligger på 4600 meters dyp og hadde opprinnelig høyt trykk og høy temperatur (HTHT).
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkavlastning. Lavtrykksproduksjon ble innført i 2014.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen prosesseres på Kristin, og gassen transporteres i rørledning til Åsgard Transport System (ÅTS) og videre til terminalen på Kårstø hvor NGL og kondensat skilles ut. Lettolje separeres på Kristin og overføres til Åsgård C-innretningen for lagring og eksport.
  28.02.2023
  Status
  Kristin er i halefasen. Utbyggingen av Kristin Sør som inkluderer utbygging av Kristin Q segmentet og Lavransfeltet pågår og forventet oppstart er 2024.
  28.02.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  9782
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  30025
  2022
  1591
  2021
  875
  2020
  54
  2019
  52
  2018
  29
  2017
  41
  2016
  148
  2015
  1500
  2014
  267
  2013
  493
  2012
  508
  2011
  263
  2010
  496
  2009
  528
  2008
  1175
  2007
  1737
  2006
  1594
  2005
  3965
  2004
  6571
  2003
  6312
  2002
  1668
  2001
  158
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  22.708094
  28.605007
  2.096744
  11.854094
  65.263939
  2024
  0.067328
  0.117822
  0.000000
  0.030698
  0.215848
  2023
  0.223378
  0.400346
  0.000000
  0.086760
  0.710484
  2022
  0.251179
  0.502487
  0.000000
  0.125781
  0.879447
  2021
  0.295629
  0.566721
  0.000000
  0.247312
  1.109662
  2020
  0.339432
  0.682837
  0.000000
  0.308563
  1.330832
  2019
  0.450774
  0.796825
  0.000000
  0.311519
  1.559118
  2018
  0.541126
  0.904557
  0.000000
  0.406436
  1.852119
  2017
  0.574273
  1.012908
  0.000000
  0.439245
  2.026426
  2016
  0.605651
  0.990192
  0.000000
  0.403045
  1.998888
  2015
  0.765553
  1.211996
  0.000000
  0.592496
  2.570045
  2014
  0.885269
  1.317427
  0.000000
  0.456869
  2.659565
  2013
  0.798972
  1.071473
  0.000000
  0.377960
  2.248405
  2012
  1.139250
  1.644468
  0.000000
  0.697970
  3.481688
  2011
  1.411350
  1.980693
  0.000000
  0.891329
  4.283372
  2010
  1.750207
  2.145985
  0.000000
  0.903406
  4.799598
  2009
  2.863588
  2.828362
  0.000000
  1.177716
  6.869666
  2008
  4.397960
  3.939953
  0.000000
  1.624945
  9.962858
  2007
  4.277623
  3.690100
  0.000000
  1.577815
  9.545538
  2006
  1.069552
  2.610322
  1.901701
  1.118602
  6.700177
  2005
  0.000000
  0.189533
  0.195043
  0.075627
  0.460203
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.000000
  32.911595
  24.580002
  57.491597
  2024
  0.000000
  0.132086
  0.067061
  0.199147
  2023
  0.000000
  0.438968
  0.210172
  0.649140
  2022
  0.000000
  0.552391
  0.247152
  0.799543
  2021
  0.000000
  0.634984
  0.297244
  0.932228
  2020
  0.000000
  0.791330
  0.346848
  1.138178
  2019
  0.000000
  0.914206
  0.444914
  1.359120
  2018
  0.000000
  1.012513
  0.477068
  1.489581
  2017
  0.000000
  1.139683
  0.530613
  1.670296
  2016
  0.000000
  1.120656
  0.556898
  1.677554
  2015
  0.000000
  1.407737
  0.692846
  2.100583
  2014
  0.000000
  1.488814
  0.810689
  2.299503
  2013
  0.000000
  1.220956
  0.730489
  1.951445
  2012
  0.000000
  1.911072
  1.211121
  3.122193
  2011
  0.000000
  2.339440
  1.513174
  3.852614
  2010
  0.000000
  2.447036
  1.746371
  4.193407
  2009
  0.000000
  3.261208
  2.856136
  6.117344
  2008
  0.000000
  4.547591
  4.397959
  8.945550
  2007
  0.000000
  4.274309
  4.277552
  8.551861
  2006
  0.000000
  3.047046
  2.971253
  6.018299
  2005
  0.000000
  0.229569
  0.194442
  0.424011
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  05.04.2001
  10.06.2001
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  30.10.1994
  09.04.1995
  WILDCAT
  SUSPENDED
  GAS/CONDENSATE
  21.08.1995
  07.01.1996
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  12.12.1995
  27.03.1996
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  24.02.2006
  03.03.2006
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  24.08.1996
  15.04.1997
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  18.01.1997
  05.04.1997
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  SHOWS
  12.11.1998
  15.02.1999
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  03.06.1997
  29.09.1997
  APPRAISAL
  P&A
  DRY
  02.10.1997
  23.02.1998
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  22.09.1999
  26.12.1999
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  24.02.1998
  22.08.1998
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  18.01.2024
  PRODUCTION
  PRODUCTION
  19.01.2024
  OBSERVATION
  PRODUCTION
  PRODUCTION
  06.05.2008
  17.08.2008
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  PRODUCTION
  26.01.2004
  14.12.2004
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  17.01.2004
  11.11.2005
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  21.01.2004
  01.10.2004
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  13.01.2004
  27.08.2004
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  21.01.2005
  07.03.2005
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  27.11.2005
  17.02.2006
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  28.03.2015
  25.08.2015
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  11.07.2004
  09.08.2005
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  08.07.2004
  14.04.2006
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  22.08.2003
  30.01.2004
  PRODUCTION
  GAS
  05.07.2004
  03.06.2005
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  06.07.2007
  02.04.2008
  PRODUCTION
  GAS
  21.03.2004
  18.06.2004
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  28.09.2007
  19.10.2007
  PRODUCTION
  DRY
  05.02.2004
  22.02.2004
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  30.05.2005
  11.08.2005
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  01.07.2004
  05.11.2004
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  18.07.2004
  19.02.2005
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status