Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.06.2024 - 01:29
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

VARG

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  VARG
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Shut down
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1984
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Tananger
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43451
 • Bilde

  Bilde
  VARG Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Shut down
  02.06.2016
  Producing
  22.12.1998
  01.06.2016
  Approved for production
  03.05.1996
  21.12.1998
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  30.06.2008
  PUD fritak 15/12-20 S
  PDO Exemption
  03.05.1996
  Kongen i Statsråd
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  16.33
  0.30
  0.02
  0.02
  16.69
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  43.00
  0.00
  5.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Varg ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, sør for Sleipner Øst. Vanndybden er 84 meter. Varg ble påvist i 1984, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1996. Feltet ble bygd ut med produksjonsskipet "Petrojarl Varg", som hadde et integrert oljelager og var knyttet til brønnhodeinnretningen Varg A. Produksjonen startet i 1998.
  28.02.2023
  Reservoar
  Varg produserte olje hovedsakelig fra sandstein av senjura alder i Ulaformasjonen. Reservoaret ligger på 2700 meters dyp. Strukturen er segmentert og omfatter flere isolerte delstrukturer med varierende reservoaregenskaper.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet ble produsert med trykkstøtte fra vann- og gassinjeksjon. De mindre strukturene ble produsert med trykkavlastning. Alle brønnene ble produsert med gassløft.
  28.02.2023
  Transport
  Oljen ble losset fra produksjonsskipet til tankskip. All gass ble reinjisert inntil gasseksporten startet i 2014. Det er lagt en gassrørledning mellom Varg og Rev for eksport til Storbritannia via rørledningen Central Area Transmission System (CATS).
  28.02.2023
  Status
  Myndighetene godkjente avslutningsplanen for feltet i 2001. Planen var da å produsere til sommeren 2002, men tiltak som ble gjennomført på feltet forlenget levetiden. En ny avslutningsplan ble levert i 2015. Varg ble stengt ned i 2016, og innretningen ble fjernet i 2018.
  09.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  8923
  2022
  0
  2021
  0
  2020
  0
  2019
  0
  2018
  0
  2017
  0
  2016
  0
  2015
  4
  2014
  14
  2013
  535
  2012
  513
  2011
  397
  2010
  307
  2009
  677
  2008
  491
  2007
  -23
  2006
  477
  2005
  553
  2004
  651
  2003
  202
  2002
  0
  2001
  58
  2000
  77
  1999
  662
  1998
  1306
  1997
  874
  1996
  1148
  1995
  0
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  16.332471
  0.295984
  0.022390
  0.038785
  16.689630
  2016
  0.101490
  0.090838
  0.004065
  0.012482
  0.208875
  2015
  0.320270
  0.078506
  0.003856
  0.010414
  0.413046
  2014
  0.399290
  0.126640
  0.014469
  0.015889
  0.556288
  2013
  0.460220
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.460220
  2012
  0.646957
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.646957
  2011
  0.971700
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.971700
  2010
  1.420258
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.420258
  2009
  0.788925
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.788925
  2008
  0.703283
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.703283
  2007
  0.797072
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.797072
  2006
  0.853520
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.853520
  2005
  1.281357
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.281357
  2004
  1.207342
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.207342
  2003
  0.920770
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.920770
  2002
  0.784198
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.784198
  2001
  1.185320
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.185320
  2000
  1.737726
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.737726
  1999
  1.742612
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.742612
  1998
  0.010161
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.010161
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  16.332471
  4.874785
  0.000000
  21.207256
  2016
  0.101490
  0.127694
  0.000000
  0.229184
  2015
  0.320270
  0.343088
  0.000000
  0.663358
  2014
  0.399290
  0.338676
  0.000000
  0.737966
  2013
  0.460220
  0.279249
  0.000000
  0.739469
  2012
  0.646957
  0.260184
  0.000000
  0.907141
  2011
  0.971700
  0.238054
  0.000000
  1.209754
  2010
  1.420258
  0.257836
  0.000000
  1.678094
  2009
  0.788925
  0.389876
  0.000000
  1.178801
  2008
  0.703283
  0.238714
  0.000000
  0.941997
  2007
  0.797072
  0.182114
  0.000000
  0.979186
  2006
  0.853520
  0.209860
  0.000000
  1.063380
  2005
  1.281357
  0.264047
  0.000000
  1.545404
  2004
  1.207342
  0.248988
  0.000000
  1.456330
  2003
  0.920770
  0.281662
  0.000000
  1.202432
  2002
  0.784198
  0.318782
  0.000000
  1.102980
  2001
  1.185320
  0.253949
  0.000000
  1.439269
  2000
  1.737726
  0.350470
  0.000000
  2.088196
  1999
  1.742612
  0.290225
  0.000000
  2.032837
  1998
  0.010161
  0.001317
  0.000000
  0.011478
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  13.09.1984
  31.10.1984
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  12.03.1986
  04.05.1986
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  19.08.1990
  04.11.1990
  APPRAISAL
  RE-CLASS TO DEV
  OIL
  17.07.1992
  08.10.1992
  APPRAISAL
  RE-CLASS TO DEV
  OIL
  02.10.1996
  04.11.1996
  APPRAISAL
  RE-CLASS TO DEV
  OIL
  14.12.2003
  31.12.2003
  APPRAISAL
  RE-CLASS TO DEV
  OIL
  28.05.2008
  01.07.2008
  WILDCAT
  RE-CLASS TO DEV
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  26.03.2004
  13.05.2004
  PRODUCTION
  OIL
  01.03.2011
  10.03.2011
  PRODUCTION
  OIL
  19.02.2013
  11.03.2013
  PRODUCTION
  OIL
  19.08.1990
  04.11.1990
  PRODUCTION
  OIL
  15.05.2005
  12.06.2005
  PRODUCTION
  OIL
  02.09.2009
  22.09.2009
  PRODUCTION
  OIL
  23.10.2012
  17.12.2012
  PRODUCTION
  OIL
  02.10.1996
  04.11.1996
  INJECTION
  CUTTINGS
  22.04.1998
  01.12.1998
  PRODUCTION
  OIL
  26.09.2005
  30.09.2005
  PRODUCTION
  OIL
  05.04.1999
  02.06.1999
  INJECTION
  GAS
  05.02.2004
  07.03.2004
  INJECTION
  WATER
  23.06.2005
  16.07.2005
  PRODUCTION
  OIL
  28.05.2008
  01.07.2008
  PRODUCTION
  OIL
  11.01.2010
  03.02.2010
  PRODUCTION
  DRY
  06.02.2010
  16.02.2010
  INJECTION
  WATER
  15.05.1998
  02.07.1998
  PRODUCTION
  OIL
  28.07.2008
  12.08.2008
  PRODUCTION
  OIL
  31.07.2004
  28.10.2004
  INJECTION
  WATER
  02.08.2006
  14.08.2006
  PRODUCTION
  OIL
  07.12.2009
  21.12.2009
  PRODUCTION
  OIL
  01.06.2004
  16.07.2004
  PRODUCTION
  OIL
  15.10.2009
  01.11.2009
  PRODUCTION
  OIL
  17.07.1992
  08.10.1992
  PRODUCTION
  OIL
  14.03.1999
  20.09.1999
  INJECTION
  GAS
  14.12.2003
  31.12.2003
  PRODUCTION
  OIL
  12.09.2006
  12.10.2006
  PRODUCTION
  OIL
  23.03.2011
  10.04.2011
  PRODUCTION
  DRY
  14.04.2011
  19.04.2011
  PRODUCTION
  DRY
  04.01.2013
  31.01.2013
  PRODUCTION
  OIL
  22.06.1999
  12.08.1999
  PRODUCTION
  OIL
  08.05.1998
  10.08.1998
  INJECTION
  GAS
  23.05.1998
  14.02.1999
  PRODUCTION
  OIL
  23.01.2003
  06.02.2003
  PRODUCTION
  OIL
  29.03.2005
  01.05.2005
  INJECTION
  WATER
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status