Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
24.07.2024 - 01:25
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

GULLFAKS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  GULLFAKS
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1978
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Mongstad
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43686
 • Bilde

  Bilde
  GULLFAKS Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  22.12.1986
  Approved for production
  09.10.1981
  21.12.1986
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  34/10
  34/10
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  08.04.2020
  Hywind Gullfaks
  Changed PDO
  14.06.2019
  Shetland/Lista fase2
  Changed PDO
  14.06.2019
  Endret PUD for Shetland/Lista fase 2
  Changed PDO
  03.12.2015
  Endret PUD/Shet/List
  Changed PDO
  21.12.2005
  Endret PUD Gullfaks
  Changed PDO
  03.02.2004
  34/10-45B PUD fritak
  PDO Exemption
  27.02.2002
  34/10-45S PUD fritak
  PDO Exemption
  03.11.1995
  Gullfaks Lundefm.
  PDO
  15.01.1993
  Gullfaks Vest, Kongen i Statsråd
  PDO
  01.06.1985
  Gullfaks II
  PDO
  09.10.1981
  Behandlet i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  51.000000
  NO
  30.000000
  NO
  19.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  390.72
  23.08
  2.83
  0.00
  419.18
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  745.00
  0.00
  84.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  12.95
  0.00
  0.00
  0.00
  12.95
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Gullfaks ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen. Vanndybden er 130-220 meter. Gullfaks ble påvist i 1978, og plan for utbygging og drift (PUD) for Gullfaks fase I ble godkjent i 1981. PUD for Gullfaks fase II ble godkjent i 1985. Produksjonen startet i 1986. Feltet er bygd ut med tre integrerte prosess-, bore- og boliginnretninger med betongunderstell (Gullfaks A, B og C). Gullfaks B har et forenklet prosessanlegg med førstestegsseparasjon. Gullfaks-innretningene er involvert i produksjon og transport fra Tordis, Vigdis, Snorre, Visund, Visund Sør og Brime. PUD for Gullfaks Vest ble godkjent i 1993, og for produksjon fra Lundeformasjonen i 1995. En endret PUD for Gullfaks, som dekker prospekter og små funn som kunne bores og produseres fra eksisterende innretninger, ble godkjent i 2005. Endret PUD for Gullfaks, som dekker fase I- og fase II-produksjon fra Shetland/Lista-forekomsten, ble godkjent i henholdsvis 2015 og 2019. En endret PUD for utbygging av Hywind Tampen vindpark ble godkjent i 2020. Vindparken inkluderer 11 flytende turbiner og startet forsyning av innretningene på feltene Gullfaks og Snorre med kraft i 2022/2023. Disse feltene er de første i verden som forsynes med kraft fra en flytende vindpark.
  13.12.2023
  Reservoar
  Gullfaks produserer olje fra midtre jura sandstein i Brentgruppen, og fra undre jura og øvre trias sandstein i Statfjordgruppen og Cook- og Lundeformasjonene. Det er også utvinnbar olje i oppsprukket kalk og skifer i overliggende Shetlandgruppen og Listaformasjonen. Reservoarene ligger på 1700-2000 meters dyp i roterte forkastningsblokker i vest og i en strukturell horst (hevet forkastningsblokk) i øst, med en forkastningssone i midten. Reservoarkvaliteten er stort sett god til meget god i jura-reservoarene i de enkelte forkastningsblokkene, men dårlig reservoarkommunikasjon er en utfordring for trykkvedlikehold.
  28.02.2023
  Utvinning
  Drivmekanismen i hovedreservoarene er primært vanninjeksjon, med gassinjeksjon og vann- alternerende gassinjeksjon (VAG) i noen områder. Opprinnelig var dreneringsstrategien for Shetland/Lista-reservoaret trykkavlastning, men vanninjeksjon er nå implementert som trykkstøtte.
  28.02.2023
  Transport
  Oljen eksporteres fra Gullfaks A og C via lastebøyer til tankskip. Rikgass transporteres i Statpipe for videre behandling på Kårstøterminalen.
  28.02.2023
  Status
  Boring av nye brønner på Gullfaks har vært en utfordring i mange år på grunn av overtrykk i noen områder i Shetland/Lista-intervallet. Produksjon fra Shetland/Lista-reservoarene bidrar gradvis til å redusere overtrykket og gjør det lettere å bore. Tilleggsbrønner bores kontinuerlig fra alle innretningene. Hywind Tampen startet kraftproduksjon i 2022/2023.
  13.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  28815
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  111353
  2022
  3631
  2021
  3047
  2020
  2757
  2019
  3462
  2018
  3533
  2017
  2693
  2016
  3480
  2015
  3116
  2014
  3602
  2013
  3347
  2012
  3745
  2011
  2941
  2010
  2471
  2009
  2622
  2008
  2224
  2007
  1485
  2006
  1212
  2005
  1248
  2004
  1395
  2003
  1544
  2002
  1194
  2001
  1257
  2000
  1010
  1999
  1216
  1998
  1072
  1997
  1095
  1996
  857
  1995
  1073
  1994
  683
  1993
  1529
  1992
  1481
  1991
  1265
  1990
  1187
  1989
  3114
  1988
  4447
  1987
  8965
  1986
  9691
  1985
  7336
  1984
  5268
  1983
  2821
  1982
  880
  1981
  357
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  378.033387
  23.077293
  0.000000
  5.188282
  406.298962
  2024
  0.498569
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.498569
  2023
  1.331800
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.331800
  2022
  1.628335
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.628335
  2021
  1.736165
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.736165
  2020
  2.408227
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.408227
  2019
  2.739456
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.739456
  2018
  2.675509
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.675509
  2017
  2.043233
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.043233
  2016
  2.279256
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.279256
  2015
  2.098276
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.098276
  2014
  2.136387
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.136387
  2013
  2.568067
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.568067
  2012
  2.537106
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.537106
  2011
  2.663029
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.663029
  2010
  3.959405
  0.089829
  0.000000
  0.029930
  4.079164
  2009
  4.689915
  0.227613
  0.000000
  0.072721
  4.990249
  2008
  5.305486
  0.333240
  0.000000
  0.322071
  5.960797
  2007
  5.560263
  0.236004
  0.000000
  0.257056
  6.053323
  2006
  6.429326
  0.492866
  0.000000
  0.195578
  7.117770
  2005
  8.346418
  0.447541
  0.000000
  0.217165
  9.011124
  2004
  9.712272
  0.578601
  0.000000
  0.232312
  10.523185
  2003
  9.506187
  0.621735
  0.000000
  0.252403
  10.380325
  2002
  9.210722
  0.605040
  0.000000
  0.162583
  9.978345
  2001
  10.531939
  0.827120
  0.000000
  0.196686
  11.555745
  2000
  13.272057
  0.901957
  0.000000
  0.161710
  14.335724
  1999
  17.277185
  0.968084
  0.000000
  0.164634
  18.409903
  1998
  19.854842
  1.455468
  0.000000
  0.243637
  21.553947
  1997
  24.121289
  1.684111
  0.000000
  0.189060
  25.994460
  1996
  25.445015
  1.772801
  0.000000
  0.201980
  27.419796
  1995
  28.090946
  1.873128
  0.000000
  0.378054
  30.342128
  1994
  30.743270
  2.016501
  0.000000
  0.448404
  33.208175
  1993
  28.676620
  2.069095
  0.000000
  0.494592
  31.240307
  1992
  25.027100
  1.799395
  0.000000
  0.337307
  27.163802
  1991
  19.906698
  1.309804
  0.000000
  0.237480
  21.453982
  1990
  14.829574
  1.004890
  0.000000
  0.144990
  15.979454
  1989
  15.489959
  1.059438
  0.000000
  0.151071
  16.700468
  1988
  8.639010
  0.581511
  0.000000
  0.080098
  9.300619
  1987
  4.019991
  0.121521
  0.000000
  0.016760
  4.158272
  1986
  0.044483
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.044483
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  378.117419
  109.692983
  0.000000
  487.810402
  2024
  0.519321
  0.224261
  0.000000
  0.743582
  2023
  1.372771
  0.443161
  0.000000
  1.815932
  2022
  1.641601
  0.514015
  0.000000
  2.155616
  2021
  1.759614
  1.010345
  0.000000
  2.769959
  2020
  2.393322
  1.604578
  0.000000
  3.997900
  2019
  2.739456
  1.693760
  0.000000
  4.433216
  2018
  2.675509
  1.506550
  0.000000
  4.182059
  2017
  2.043233
  1.271081
  0.000000
  3.314314
  2016
  2.279256
  1.324785
  0.000000
  3.604041
  2015
  2.098276
  1.103785
  0.000000
  3.202061
  2014
  2.136387
  0.837036
  0.000000
  2.973423
  2013
  2.568067
  0.751235
  0.000000
  3.319302
  2012
  2.537106
  0.668529
  0.000000
  3.205635
  2011
  2.663029
  4.223458
  0.000000
  6.886487
  2010
  3.959405
  5.028124
  0.000000
  8.987529
  2009
  4.689915
  6.260276
  0.000000
  10.950191
  2008
  5.305486
  6.878976
  0.000000
  12.184462
  2007
  5.560263
  7.622524
  0.000000
  13.182787
  2006
  6.429326
  6.388665
  0.000000
  12.817991
  2005
  8.346418
  7.140370
  0.000000
  15.486788
  2004
  9.712771
  6.582288
  0.000000
  16.295059
  2003
  9.506187
  5.100419
  0.000000
  14.606606
  2002
  9.210722
  4.907585
  0.000000
  14.118307
  2001
  10.531939
  3.760919
  0.000000
  14.292858
  2000
  13.272057
  3.129553
  0.000000
  16.401610
  1999
  17.277185
  2.464687
  0.000000
  19.741872
  1998
  19.854842
  2.607437
  0.000000
  22.462279
  1997
  24.121289
  3.080629
  0.000000
  27.201918
  1996
  25.445015
  3.046106
  0.000000
  28.491121
  1995
  28.090946
  3.170041
  0.000000
  31.260987
  1994
  30.743270
  3.244003
  0.000000
  33.987273
  1993
  28.676620
  3.045140
  0.000000
  31.721760
  1992
  25.027100
  2.671968
  0.000000
  27.699068
  1991
  19.906698
  2.101448
  0.000000
  22.008146
  1990
  14.829574
  1.504295
  0.000000
  16.333869
  1989
  15.489959
  1.521168
  0.000000
  17.011127
  1988
  8.639010
  0.879439
  0.000000
  9.518449
  1987
  4.019991
  0.376690
  0.000000
  4.396681
  1986
  0.044483
  0.003654
  0.000000
  0.048137
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  20.06.1978
  08.09.1978
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  14.03.1979
  07.06.1979
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  OIL
  03.10.1987
  10.10.1987
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  12.08.1979
  15.10.1979
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  18.10.1979
  02.01.1980
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  13.11.1979
  22.01.1980
  APPRAISAL
  P&A
  DRY
  07.01.1980
  23.03.1980
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  OIL
  31.05.1983
  14.07.1983
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  03.03.1980
  25.05.1980
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  24.03.1980
  09.05.1980
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  OIL
  29.05.1980
  03.07.1980
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  23.10.1980
  05.03.1981
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  24.08.1981
  05.01.1982
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  24.12.1981
  19.03.1982
  APPRAISAL
  P&A
  OIL