Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.06.2024 - 01:29
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

DRAUGEN

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  DRAUGEN
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1984
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  Norwegian sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Kristiansund
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43758
 • Bilde

  Bilde
  DRAUGEN Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  19.10.1993
  Approved for production
  19.12.1988
  18.10.1993
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  6407/9
  6407/12
  6407/8
  6407/12
  6407/9
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  22.12.2023
  Endret PUD prosjekt kraft fra land til Draugen
  Changed PDO
  05.11.2021
  Hasselmus PUD-fritak innvilget
  PDO Exemption
  19.12.1988
  Behandlet i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  47.880000
  NO
  44.560000
  NO
  7.560000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  153.71
  3.67
  2.90
  0.00
  162.89
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  228.00
  0.00
  13.00
  2.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  8.40
  1.94
  0.24
  0.00
  10.80
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Draugen ligger i den sørlige delen av Norskehavet. Vanndybden er 250 meter. Draugen ble påvist i 1984, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1988. Feltet er bygd ut med en bunnfast betonginnretning med integrert dekk, og har både plattform- og havbunnsbrønner. Stabilisert olje blir lagret i tanker i sokkelen på innretningen. To rørledninger går fra innretningen til en flytende lastebøye. Produksjonen startet i 1993. PUD-fritak for funnet 6407/9-9 (Hasselmus), som undervannstilknytning til Draugen, ble innvilget i 2021.
  13.12.2023
  Reservoar
  Draugen produserer olje fra to formasjoner. Hovedreservoaret er i sandstein av senjura alder i Rognformasjonen. Den vestlige delen av feltet produserer også fra sandstein av mellomjura alder i Garnformasjonen. Reservoarene ligger på 1600 meters dyp og er relativt homogene med gode reservoaregenskaper.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres hovedsakelig med trykkstøtte fra vannsonen, og i tillegg trykkvedlikehold med vanninjeksjon fra sør.
  13.12.2023
  Transport
  Oljen losses via en flytende lastebøye og eksporteres med tankskip. Gassen blir transportert via Åsgard Transport System (ÅTS) til terminalen på Kårstø.
  13.12.2023
  Status
  Det pågår flere prosjekter for å sikre lønnsom fremtidig produksjon fra feltet, som kraft fra land, levetidsforlengelse og oppgradering av undervannspumpe. I 2023 kom Hasselmusbrønnen i produksjon og leverer nå tilstrekkelig gass til både kraftgenerering og gasseksport. To observasjonsbrønner ble boret i 2023.
  13.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  7447
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  42566
  2022
  1233
  2021
  497
  2020
  474
  2019
  478
  2018
  538
  2017
  659
  2016
  1463
  2015
  2331
  2014
  3899
  2013
  5455
  2012
  2248
  2011
  1082
  2010
  707
  2009
  773
  2008
  1198
  2007
  622
  2006
  399
  2005
  216
  2004
  334
  2003
  495
  2002
  737
  2001
  1068
  2000
  479
  1999
  632
  1998
  158
  1997
  190
  1996
  625
  1995
  430
  1994
  1021
  1993
  3262
  1992
  2900
  1991
  2795
  1990
  2443
  1989
  494
  1988
  231
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  145.622259
  1.810756
  0.000000
  5.095975
  152.528990
  2024
  0.292033
  0.069767
  0.000000
  0.044650
  0.406450
  2023
  0.781947
  0.051843
  0.000000
  0.039041
  0.872831
  2022
  0.881029
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.881029
  2021
  0.922488
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.922488
  2020
  0.985564
  0.003718
  0.000000
  0.024878
  1.014160
  2019
  1.130217
  0.004800
  0.000000
  0.047402
  1.182419
  2018
  1.159518
  0.007610
  0.000000
  0.050445
  1.217573
  2017
  1.338890
  0.011872
  0.000000
  0.065700
  1.416462
  2016
  1.277026
  0.013766
  0.000000
  0.065243
  1.356035
  2015
  1.721143
  0.022687
  0.000000
  0.098852
  1.842682
  2014
  1.805296
  0.029760
  0.000000
  0.111277
  1.946333
  2013
  1.468917
  0.025648
  0.000000
  0.090253
  1.584818
  2012
  2.024476
  0.037562
  0.000000
  0.132398
  2.194436
  2011
  2.172721
  0.041837
  0.000000
  0.142457
  2.357015
  2010
  2.408678
  0.045595
  0.000000
  0.150315
  2.604588
  2009
  3.398437
  0.074957
  0.000000
  0.237232
  3.710626
  2008
  4.040166
  0.092387
  0.000000
  0.272544
  4.405097
  2007
  4.123915
  0.098591
  0.000000
  0.281954
  4.504460
  2006
  4.549423
  0.119453
  0.000000
  0.332927
  5.001803
  2005
  6.018277
  0.162282
  0.000000
  0.448001
  6.628560
  2004
  7.807301
  0.197171
  0.000000
  0.556309
  8.560781
  2003
  7.434185
  0.166204
  0.000000
  0.494580
  8.094969
  2002
  11.067192
  0.239266
  0.000000
  0.641516
  11.947974
  2001
  11.859188
  0.273509
  0.000000
  0.733525
  12.866222
  2000
  11.744167
  0.020471
  0.000000
  0.034476
  11.799114
  1999
  12.138986
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  12.138986
  1998
  11.194119
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  11.194119
  1997
  10.451611
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  10.451611
  1996
  8.444343
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  8.444343
  1995
  6.970890
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  6.970890
  1994
  3.886982
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  3.886982
  1993
  0.123134
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.123134
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  145.622259
  8.231054
  0.000000
  153.853313
  2024
  0.292033
  0.102716
  0.000000
  0.394749
  2023
  0.781947
  0.105475
  0.000000
  0.887422
  2022
  0.881029
  0.058188
  0.000000
  0.939217
  2021
  0.922488
  0.050261
  0.000000
  0.972749
  2020
  0.985564
  0.053348
  0.000000
  1.038912
  2019
  1.130217
  0.068300
  0.000000
  1.198517
  2018
  1.159518
  0.067195
  0.000000
  1.226713
  2017
  1.338890
  0.080381
  0.000000
  1.419271
  2016
  1.277026
  0.076460
  0.000000
  1.353486
  2015
  1.721143
  0.099787
  0.000000
  1.820930
  2014
  1.805296
  0.108012
  0.000000
  1.913308
  2013
  1.468917
  0.090977
  0.000000
  1.559894
  2012
  2.024476
  0.123899
  0.000000
  2.148375
  2011
  2.172721
  0.128185
  0.000000
  2.300906
  2010
  2.408678
  0.142681
  0.000000
  2.551359
  2009
  3.398437
  0.194291
  0.000000
  3.592728
  2008
  4.040166
  0.225351
  0.000000
  4.265517
  2007
  4.123915
  0.240300
  0.000000
  4.364215
  2006
  4.549423
  0.274292
  0.000000
  4.823715
  2005
  6.018277
  0.350192
  0.000000
  6.368469
  2004
  7.807301
  0.441990
  0.000000
  8.249291
  2003
  7.434185
  0.419651
  0.000000
  7.853836
  2002
  11.067192
  0.628521
  0.000000
  11.695713
  2001
  11.859188
  0.662982
  0.000000
  12.522170
  2000
  11.744167
  0.671743
  0.000000
  12.415910
  1999
  12.138986
  0.639174
  0.000000
  12.778160
  1998
  11.194119
  0.549784
  0.000000
  11.743903
  1997
  10.451611
  0.547384
  0.000000
  10.998995
  1996
  8.444343
  0.457277
  0.000000
  8.901620
  1995
  6.970890
  0.367240
  0.000000
  7.338130
  1994
  3.886982
  0.199190
  0.000000
  4.086172
  1993
  0.123134
  0.005827
  0.000000
  0.128961
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  26.06.1984
  07.09.1984
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  18.11.1984
  02.02.1985
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  03.05.1985
  28.07.1985
  APPRAISAL
  RE-CLASS TO DEV
  OIL
  04.07.1985
  10.09.1985
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  12.09.1985
  13.11.1985
  APPRAISAL
  RE-CLASS TO DEV
  OIL
  02.01.1986
  13.03.1986
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  OIL
  19.05.1993
  30.05.1993
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  22.06.1999
  06.07.1999
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  11.06.2003
  23.06.2003
  APPRAISAL
  RE-CLASS TO DEV
  OIL
  07.07.1999
  15.07.1999
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  19.10.2019
  29.10.2019
  OBSERVATION
  OIL
  16.10.2019
  08.11.2019
  OBSERVATION
  DRY
  09.07.2023
  19.07.2023
  OBSERVATION
  OIL
  21.07.2023
  24.07.2023
  OBSERVATION
  OIL
  07.03.1994
  12.05.1994
  PRODUCTION
  OIL
  19.09.1994
  31.10.1994
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  05.11.1994
  24.11.1994
  PRODUCTION
  OIL
  11.11.1995
  15.12.1995
  PRODUCTION
  OIL
  03.06.1999
  08.08.1999
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  11.08.1999
  02.10.1999
  PRODUCTION
  OIL
  21.09.1995
  01.11.1995
  PRODUCTION
  OIL
  29.05.1994
  18.07.1994
  PRODUCTION
  OIL
  05.04.1993
  08.11.1993
  PRODUCTION
  OIL
  08.04.1993
  26.04.1993
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  26.04.1993
  11.05.1993
  PRODUCTION
  OIL
  09.06.1993
  23.06.1993
  INJECTION
  GAS
  10.08.1993
  23.08.1993
  INJECTION
  WATER
  19.07.1993
  08.04.1994
  INJECTION
  WATER
  27.07.1993
  27.04.1994
  INJECTION
  WATER
  27.09.1993
  12.12.1993
  INJECTION
  WATER
  15.10.1993
  27.12.1993
  INJECTION
  WATER
  23.05.2001
  30.05.2001
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  31.05.2001
  02.07.2001
  PRODUCTION
  OIL
  08.06.2001
  18.06.2001
  PRODUCTION
  OIL
  14.02.2008
  22.03.2008
  PRODUCTION
  OIL
  04.05.2002
  28.06.2002
  PRODUCTION
  OIL
  09.05.2002
  10.06.2002
  PRODUCTION
  OIL
  22.11.2007
  04.01.2008
  PRODUCTION
  OIL
  11.06.2013
  29.09.2013
  PRODUCTION
  OIL
  11.06.2003
  23.06.2003
  OBSERVATION
  11.05.2014
  30.05.2014
  PRODUCTION
  OIL
  08.07.2014
  23.07.2014
  PRODUCTION
  OIL
  11.06.2014
  25.06.2014
  PRODUCTION
  OIL
  11.06.2015
  08.07.2015
  PRODUCTION
  OIL
  13.07.2022
  25.07.2022
  PRODUCTION
  GAS
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status