Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
23.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

FRØY

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  FRØY
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Shut down
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1987
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43597
 • Bilde

  Bilde
  FRØY Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Shut down
  05.03.2001
  Producing
  15.05.1995
  04.03.2001
  Approved for production
  18.05.1992
  14.05.1995
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  25/5
  25/2
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  18.05.1992
  Frøy i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  87.700000
  NO
  12.300000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  5.55
  1.61
  0.00
  0.11
  7.27
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  28.00
  0.00
  6.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Frøy ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, 22 kilometer nordøst for Heimdal. Vanndybden er 120 meter. Frøy ble påvist i 1987, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1992. Feltet ble bygd ut med en brønnhodeinnretning med 15 brønnslisser. Produksjonen startet i 1995.
  28.02.2023
  Reservoar
  Frøy produserte olje fra sandstein av jura alder i Brentgruppen. Reservoaret ligger på 3200-3300 meters dyp.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet ble produsert med trykkstøtte fra vanninjeksjon.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen ble transportert i rørledning til Frigg for behandling og måling, og videre i rørledning til terminalen Shell-Esso Gas and Liquids (SEGAL) i St. Fergus i Storbritannia.
  28.02.2023
  Status
  Frøy ble stengt ned i 2001, og innretningen ble fjernet i 2002. Den pågående utbyggingen av Huginfeltet inkluderer gjenutbygging av Frøy med en normalt ubemannet innretning, Hugin B, tilknyttet Hugin A-innretningen.
  14.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  5551
  2014
  0
  2013
  0
  2012
  0
  2011
  0
  2010
  0
  2009
  19
  2008
  0
  2007
  0
  2006
  0
  2005
  0
  2004
  0
  2003
  0
  2002
  0
  2001
  0
  2000
  0
  1999
  0
  1998
  0
  1997
  0
  1996
  135
  1995
  1019
  1994
  2518
  1993
  1666
  1992
  194
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  5.553710
  1.605697
  0.105271
  0.000000
  7.264678
  2001
  0.036121
  0.041636
  0.000590
  0.000000
  0.078347
  2000
  0.262625
  0.358176
  0.015720
  0.000000
  0.636521
  1999
  0.493473
  0.248878
  0.027293
  0.000000
  0.769644
  1998
  0.715792
  0.169109
  0.016580
  0.000000
  0.901481
  1997
  1.396000
  0.288777
  0.017327
  0.000000
  1.702104
  1996
  1.778382
  0.345498
  0.022814
  0.000000
  2.146694
  1995
  0.871317
  0.153623
  0.004947
  0.000000
  1.029887
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  5.879093
  1.731848
  0.000000
  7.610941
  2001
  0.033060
  0.052219
  0.000000
  0.085279
  2000
  0.301806
  0.371769
  0.000000
  0.673575
  1999
  0.513435
  0.307769
  0.000000
  0.821204
  1998
  0.740159
  0.201224
  0.000000
  0.941383
  1997
  1.453292
  0.300428
  0.000000
  1.753720
  1996
  1.899218
  0.342798
  0.000000
  2.242016
  1995
  0.938123
  0.155641
  0.000000
  1.093764
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  25.01.1991
  30.03.1991
  APPRAISAL
  P&A
  DRY
  12.05.1987
  01.08.1987
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  01.08.1987
  16.09.1987
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  18.04.1989
  04.07.1989
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  16.05.1993
  26.03.1994
  PRODUCTION
  OIL
  14.07.1993
  11.09.1993
  INJECTION
  NOT APPLICABLE
  08.09.1995
  29.09.1995
  INJECTION
  WATER
  02.10.1993
  22.11.1993
  INJECTION
  WATER
  23.12.1993
  13.02.1994
  PRODUCTION
  OIL
  28.09.1994
  23.10.1994
  PRODUCTION
  OIL
  02.11.1994
  20.12.1994
  PRODUCTION
  DRY
  22.12.1994
  17.01.1995
  PRODUCTION
  OIL
  26.01.1995
  13.07.1995
  INJECTION
  WATER
  10.10.1995
  17.11.1995
  PRODUCTION
  OIL
  25.07.1995
  16.08.1995
  INJECTION
  WATER
  28.11.1995
  14.02.1996
  INJECTION
  WATER
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  13.05.1992
  14.05.1992
  SOIL DRILLING
  P&A
  14.05.1992
  15.05.1992
  SOIL DRILLING
  P&A
  16.05.1992
  17.05.1992
  SOIL DRILLING
  P&A
  17.05.1992
  18.05.1992
  SOIL DRILLING
  P&A
  18.05.1992
  19.05.1992
  SOIL DRILLING
  P&A
  19.05.1992
  20.05.1992
  SOIL DRILLING
  P&A
  10.01.2008
  14.01.2008
  SOIL DRILLING
  P&A
  10.01.2008
  14.01.2008
  SOIL DRILLING
  P&A
  10.01.2008
  14.01.2008
  SOIL DRILLING
  P&A
  SOIL DRILLING
  SOIL DRILLING
  SOIL DRILLING
  SOIL DRILLING
  SOIL DRILLING
  14.04.2021
  15.04.2021
  SHALLOW GAS
  PLUGGED