Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.06.2024 - 01:29
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

TORDIS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  TORDIS
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1987
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Florø
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43725
 • Bilde

  Bilde
  TORDIS Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  03.06.1994
  Approved for production
  14.05.1991
  02.06.1994
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  34/7
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  16.12.2005
  Tordis IOR av Kongen i Statsråd
  PDO
  29.06.1999
  Borg PUD av Kongen i Statsråd
  PDO
  29.06.1999
  PUD-fritak 34/7-25 STUJ
  PDO Exemption
  13.10.1995
  Tordis Øst av Kongen i Statsråd
  PDO
  14.05.1991
  Tordis i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  41.500000
  NO
  30.000000
  NO
  16.100000
  NO
  9.600000
  NO
  2.800000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  72.26
  5.12
  1.94
  0.00
  81.07
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  123.00
  0.00
  14.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  6.35
  0.29
  0.12
  0.00
  6.87
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Tordis ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen, mellom Statfjord og Gullfaks. Vanndybden er 150-220 meter. Tordis ble påvist i 1987, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1991. Feltet er bygd ut med en sentral havbunnsmanifold som er tilknyttet Gullfaks C-innretningen, som også leverer injeksjonsvann. Til manifolden er det knyttet sju separate satellittbrønner og to havbunnsrammer, hver med fire brønnslisser. Produksjonen startet i 1994. Tordis omfatter tre strukturer: Tordis, Borg og Tordis Statfjord. Tordisstrukturen inkluderer flere mindre strukturer. PUD for Tordis Øst ble godkjent i 1995, og for Borg i 1999. Endret PUD for Tordis havbunnsseparasjon (Tordis IOR) ble godkjent i 2005.
  14.12.2023
  Reservoar
  Tordis produserer olje fra jura sandstein. Reservoarene i Tordis er i midtre jura Brentgruppen og undre jura Statfjordgruppen. Strukturene Tordis Øst og Sørøst inkluderer også redistribuert sediment fra Brentgruppen i øvre jura Draupneformasjonen. Borgreservoaret er i sandstein i øvre jura intra-Draupneformasjonen. Tordis Statfjord-reservoaret er i undre jura Statfjordgruppen. Reservoarene ligger på 2000-2500 meters dyp, og reservoarkvaliteten er god til svært god.
  14.12.2023
  Utvinning
  Tordis produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon og naturlig vanndriv.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen fra Tordis transporteres i to rørledninger til Gullfaks C-innretningen for prosessering. Oljen eksporteres med tankskip, mens gassen eksporteres via Gassled A til terminalen på Kårstø.
  14.12.2023
  Status
  Produksjonen opprettholdes ved hjelp av trykkstøtte og brønnintervensjoner. Forbedret effektivitet av vanninjeksjon har bidratt til økt produksjon i 2023. 4D-seismikk innsamlet i 2021 brukes til reservoarstyring og til å identifisere flere boremål. Boring av en ny produksjonsbrønn planlegges.
  14.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  4367
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  19037
  2022
  81
  2021
  819
  2020
  343
  2019
  54
  2018
  61
  2017
  463
  2016
  944
  2015
  790
  2014
  1280
  2013
  804
  2012
  1197
  2011
  1250
  2010
  475
  2009
  593
  2008
  105
  2007
  1228
  2006
  1503
  2005
  191
  2004
  233
  2003
  134
  2002
  636
  2001
  496
  2000
  612
  1999
  640
  1998
  230
  1997
  109
  1996
  246
  1995
  358
  1994
  1346
  1993
  1066
  1992
  707
  1991
  43
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  66.288347
  4.939890
  0.003231
  3.580067
  74.811535
  2024
  0.246529
  0.015732
  0.000000
  0.007901
  0.270162
  2023
  0.990086
  0.067672
  0.000000
  0.033726
  1.091484
  2022
  1.332757
  0.085116
  0.000000
  0.045136
  1.463009
  2021
  1.081026
  0.066167
  0.000000
  0.047977
  1.195170
  2020
  0.618684
  0.040760
  0.000000
  0.030014
  0.689458
  2019
  0.704396
  0.378251
  0.000000
  0.311039
  1.393686
  2018
  0.952226
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.952226
  2017
  1.255344
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.255344
  2016
  1.447061
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.447061
  2015
  1.147140
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.147140
  2014
  0.745880
  0.017994
  0.000186
  0.016151
  0.780211
  2013
  0.508375
  0.036779
  0.000317
  0.031321
  0.576792
  2012
  0.222755
  0.017880
  0.000101
  0.015031
  0.255767
  2011
  0.590311
  0.408465
  0.002252
  0.340065
  1.341093
  2010
  0.735784
  0.000000
  0.000360
  0.004478
  0.740622
  2009
  1.094861
  0.005457
  0.000015
  0.004716
  1.105049
  2008
  1.608804
  0.002183
  0.000000
  0.001682
  1.612669
  2007
  2.429793
  0.091972
  0.000000
  0.075743
  2.597508
  2006
  1.667602
  0.107405
  0.000000
  0.088860
  1.863867
  2005
  3.026323
  0.246865
  0.000000
  0.189694
  3.462882
  2004
  3.686026
  0.281083
  0.000000
  0.215271
  4.182380
  2003
  4.115485
  0.328949
  0.000000
  0.261042
  4.705476
  2002
  4.615525
  0.316896
  0.000000
  0.319043
  5.251464
  2001
  4.753885
  0.336492
  0.000000
  0.322912
  5.413289
  2000
  3.994316
  0.304298
  0.000000
  0.198695
  4.497309
  1999
  4.420496
  0.338093
  0.000000
  0.216076
  4.974665
  1998
  3.969652
  0.320450
  0.000000
  0.195699
  4.485801
  1997
  4.122334
  0.390058
  0.000000
  0.196909
  4.709301
  1996
  4.503743
  0.363866
  0.000000
  0.199399
  5.067008
  1995
  4.145686
  0.278034
  0.000000
  0.170571
  4.594291
  1994
  1.555462
  0.092973
  0.000000
  0.040916
  1.689351
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  66.074784
  7.223491
  0.000000
  73.298275
  2024
  0.246010
  0.029381
  0.000000
  0.275391
  2023
  0.986831
  0.105082
  0.000000
  1.091913
  2022
  1.327848
  0.131542
  0.000000
  1.459390
  2021
  1.087568
  0.114699
  0.000000
  1.202267
  2020
  0.621160
  0.078095
  0.000000
  0.699255
  2019
  0.708970
  0.088477
  0.000000
  0.797447
  2018
  0.948530
  0.116487
  0.000000
  1.065017
  2017
  1.256865
  0.132916
  0.000000
  1.389781
  2016
  1.447061
  0.151694
  0.000000
  1.598755
  2015
  1.154364
  0.123226
  0.000000
  1.277590
  2014
  0.745820
  0.086885
  0.000000
  0.832705
  2013
  0.508494
  0.060219
  0.000000
  0.568713
  2012
  0.222732
  0.026960
  0.000000
  0.249692
  2011
  0.585948
  0.067625
  0.000000
  0.653573
  2010
  0.737942
  0.083996
  0.000000
  0.821938
  2009
  1.098615
  0.126356
  0.000000
  1.224971
  2008
  1.612799
  0.182959
  0.000000
  1.795758
  2007
  2.405303
  0.271948
  0.000000
  2.677251
  2006
  1.654810
  0.193017
  0.000000
  1.847827
  2005
  3.004879
  0.347989
  0.000000
  3.352868
  2004
  3.678202
  0.428392
  0.000000
  4.106594
  2003
  4.109080
  0.468927
  0.000000
  4.578007
  2002
  4.585660
  0.522983
  0.000000
  5.108643
  2001
  4.778589
  0.521124
  0.000000
  5.299713
  2000
  4.150064
  0.445724
  0.000000
  4.595788
  1999
  4.422726
  0.456688
  0.000000
  4.879414
  1998
  3.970011
  0.416104
  0.000000
  4.386115
  1997
  4.123549
  0.425959
  0.000000
  4.549508
  1996
  4.502691
  0.457051
  0.000000
  4.959742
  1995
  3.836775
  0.407853
  0.000000
  4.244628
  1994
  1.554888
  0.153133
  0.000000
  1.708021
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  11.10.1987
  17.12.1987
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  28.09.1989
  02.12.1989
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  20.07.1991
  17.09.1991
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  19.10.1992
  11.12.1992
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  15.12.1992
  12.02.1993
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  15.08.1993
  01.10.1993
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  31.07.1996
  14.09.1996
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  06.02.1998
  26.02.1998
  APPRAISAL
  RE-CLASS TO TEST
  OIL
  19.08.1997
  13.09.1997
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  DRY
  08.01.1998
  02.02.1998
  APPRAISAL
  PLUGGED
  OIL
  26.05.1999
  12.06.1999
  APPRAISAL
  P&A
  DRY
  12.11.1999
  02.12.1999
  APPRAISAL
  P&A
  DRY
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  15.10.1993
  19.12.1993
  PRODUCTION
  OIL
  22.11.1994
  12.02.1995
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  05.06.1995
  24.06.1995
  PRODUCTION
  OIL
  27.12.2015
  08.01.2016
  PRODUCTION
  OIL
  26.12.1993
  11.02.1994
  PRODUCTION
  OIL
  27.04.1996
  01.07.1996
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  02.07.1996
  04.07.1996
  PRODUCTION
  OIL
  23.03.2016
  01.04.2016
  PRODUCTION
  OIL
  21.10.1994
  17.11.1994
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  07.09.1995
  03.10.1995
  PRODUCTION
  OIL
  03.08.1993
  12.10.1993
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  20.06.1994
  05.08.1994
  PRODUCTION
  OIL
  12.01.2001
  09.03.2001
  PRODUCTION
  OIL
  27.08.2014
  02.10.2014
  PRODUCTION
  OIL
  27.06.1999
  31.08.1999
  INJECTION
  WATER
  16.05.2020
  28.05.2020
  PRODUCTION
  OIL
  26.03.1999
  21.04.1999
  INJECTION
  WATER
  11.09.1998
  30.10.1998
  PRODUCTION
  OIL
  15.04.2004
  20.05.2004
  PRODUCTION
  OIL
  19.10.2001
  07.11.2001
  PRODUCTION
  OIL
  18.06.2006
  15.08.2006
  PRODUCTION
  OIL
  06.02.1998
  26.02.1998
  PRODUCTION
  OIL
  03.09.2002
  20.09.2002
  PRODUCTION
  OIL
  17.08.2000
  19.10.2000
  PRODUCTION
  OIL
  24.07.2021
  09.08.2021
  PRODUCTION
  DRY
  10.08.2021
  21.08.2021
  PRODUCTION
  OIL
  02.07.1997
  19.07.1997
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  20.07.1997
  09.08.1997
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  14.07.2002
  04.12.2002
  INJECTION
  WATER
  04.07.2013
  03.08.2013
  INJECTION
  WATER
  11.02.2002
  12.04.2002
  INJECTION
  WATER
  29.11.2016
  23.01.2017
  INJECTION
  WATER
  19.03.2000
  11.07.2000
  INJECTION
  WATER
  14.05.2007
  09.06.2007
  INJECTION
  WATER
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  11.05.2007
  13.05.2007
  SOIL DRILLING
  P&A
  12.09.2012
  14.09.2012
  SHALLOW GAS
  P&A