Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.06.2024 - 01:29
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

STATFJORD

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  STATFJORD
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1974
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Mongstad
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43658
 • Bilde

  Bilde
  STATFJORD Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  24.11.1979
  Approved for production
  16.06.1976
  23.11.1979
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  33/12
  33/9
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  08.06.2005
  Statfjord senfase behandlet i Stortinget
  PDO
  10.06.1981
  Behandlet i Stortinget
  PDO
  16.06.1976
  Behandlet i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  40.170290
  NO
  23.931230
  NO
  21.367170
  GB
  14.531310
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  582.98
  87.23
  23.45
  0.00
  714.77
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  862.00
  0.00
  154.00
  12.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  4.43
  6.11
  1.12
  0.00
  12.67
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Statfjord ligger i Tampenområdet i den nordlige delen av Nordsjøen på grensen mellom norsk og britisk sektor. Norsk andel av feltet er 85,47 prosent. Vanndybden er 150 meter. Statfjord ble påvist i 1974, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1976. Feltet er bygd ut med tre fullt integrerte betonginnretninger: Statfjord A, Statfjord B og Statfjord C. Statfjord A, som er plassert sentralt på feltet, kom i produksjon i 1979. Statfjord B i den sørlige delen av feltet kom i produksjon i 1982, mens Statfjord C i den nordlige delen kom i produksjon i 1985. Satellittfeltene Statfjord Øst, Statfjord Nord og Sygna har en egen innløpsseparator på Statfjord C. PUD for Statfjord Senfase ble godkjent i 2005.
  28.02.2023
  Reservoar
  Statfjord produserer olje og assosiert gass fra sandstein av jura alder i Brent- og Statfjordgruppene og Cookformasjonen. Brent- og Statfjordgruppene har svært god reservoarkvalitet. Reservoarene ligger på 2500-3000 meters dyp i en stor forkastningsblokk med fall mot vest og i mange mindre forkastningsblokker langs den østlige flanken.
  28.02.2023
  Utvinning
  Statfjord produserte opprinnelig med trykkstøtte fra alternerende vann- og gassinjeksjon (VAG), vanninjeksjon og delvis gassinjeksjon. Statfjord Senfase innebærer at all injeksjon nå er stanset. For å frigjøre oppløst gass fra gjenværende olje, ble trykkavlastning av reservoarene påbegynt i 2007.
  28.02.2023
  Transport
  Stabilisert olje blir lagret i lagringsceller på hver innretning. Olje lastes på tankskip fra ett av de to oljelastingssystemene på feltet. Siden 2007 har gassen blitt eksportert gjennom Tampen Link, som går via rørledningen Far North Liquids and Gas System (FLAGS) til Storbritannia. De britiske rettighetshaverne sender sin del av gassen gjennom FLAGS-rørledningen fra Statfjord B til St. Fergus i Storbritannia.
  28.02.2023
  Status
  Arbeid pågår for å forlenge levetiden for Statfjordfeltet. Det er planer om å forlenge innretningenes levetid og å bore mange nye brønner i årene som kommer. Satellittfeltene tilknyttet Statfjord og nærliggende funn vil dra nytte av denne forlengelsen.
  28.02.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  11589
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  86163
  2022
  3255
  2021
  2398
  2020
  1867
  2019
  813
  2018
  941
  2017
  1251
  2016
  1295
  2015
  1675
  2014
  2553
  2013
  2776
  2012
  2075
  2011
  1826
  2010
  2841
  2009
  3009
  2008
  3228
  2007
  2757
  2006
  2869
  2005
  1892
  2004
  1488
  2003
  1214
  2002
  1229
  2001
  1162
  2000
  966
  1999
  1595
  1998
  1742
  1997
  914
  1996
  710
  1995
  604
  1994
  409
  1993
  445
  1992
  820
  1991
  764
  1990
  406
  1989
  310
  1988
  299
  1987
  307
  1986
  869
  1985
  1929
  1984
  3192
  1983
  4015
  1982
  5375
  1981
  3590
  1980
  3037
  1979
  3289
  1978
  2379
  1977
  1621
  1976
  1450
  1975
  627
  1974
  85
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  578.155627
  81.952959
  0.932603
  42.365135
  703.406324
  2024
  0.233481
  0.179151
  0.000000
  0.108715
  0.521347
  2023
  0.723479
  0.652382
  0.000000
  0.253505
  1.629366
  2022
  0.573488
  0.686327
  0.000000
  0.301092
  1.560907
  2021
  0.825608
  0.822016
  0.000000
  0.558139
  2.205763
  2020
  0.831647
  0.932526
  0.000000
  0.722044
  2.486217
  2019
  0.825319
  1.091494
  0.000000
  0.670306
  2.587119
  2018
  1.008507
  1.300428
  0.000000
  0.965901
  3.274836
  2017
  1.177954
  1.832023
  0.000000
  1.413290
  4.423267
  2016
  1.439122
  2.686082
  0.000000
  1.901073
  6.026277
  2015
  1.364652
  2.400976
  0.183077
  1.738509
  5.687214
  2014
  1.409282
  1.773337
  0.137682
  1.371056
  4.691357
  2013
  1.593669
  1.470736
  0.066160
  0.944249
  4.074814
  2012
  1.541115
  1.330027
  0.039344
  0.553020
  3.463506
  2011
  1.882104
  1.349327
  0.040939
  0.423002
  3.695372
  2010
  1.998980
  2.293479
  0.079745
  0.884121
  5.256325
  2009
  2.110870
  2.475214
  0.095996
  1.026974
  5.709054
  2008
  3.177322
  3.022589
  0.116286
  1.304456
  7.620653
  2007
  3.980600
  2.012290
  0.045386
  1.015862
  7.054138
  2006
  4.259302
  1.947811
  0.016033
  0.980581
  7.203727
  2005
  5.563458
  1.960160
  0.044581
  0.764278
  8.332477
  2004
  6.970234
  2.140805
  0.067374
  0.693154
  9.871567
  2003
  7.754535
  1.193936
  0.000000
  0.621739
  9.570210
  2002
  8.871807
  1.513911
  0.000000
  0.625571
  11.011289
  2001
  10.126245
  1.433548
  0.000000
  0.646279
  12.206072
  2000
  10.885986
  1.551810
  0.000000
  0.721614
  13.159410
  1999
  12.519261
  2.279729
  0.000000
  1.046923
  15.845913
  1998
  16.595580
  2.511850
  0.000000
  1.206656
  20.314086
  1997
  19.154507
  3.094258
  0.000000
  1.443023
  23.691788
  1996
  21.609224
  3.236085
  0.000000
  1.510229
  26.355538
  1995
  25.877950
  2.941681
  0.000000
  1.314894
  30.134525
  1994
  31.730897
  3.143973
  0.000000
  1.390760
  36.265630
  1993
  33.304142
  2.960362
  0.000000
  1.357392
  37.621896
  1992
  36.989366
  2.981189
  0.000000
  1.531079
  41.501634
  1991
  34.857718
  2.837768
  0.000000
  1.506417
  39.201903
  1990
  33.313718
  2.972356
  0.000000
  1.606165
  37.892239
  1989
  33.992609
  3.014106
  0.000000
  1.632532
  38.639247
  1988
  34.585959
  3.202519
  0.000000
  1.794535
  39.583013
  1987
  34.959145
  3.260151
  0.000000
  1.861083
  40.080379
  1986
  34.280777
  3.010276
  0.000000
  1.652573
  38.943626
  1985
  28.761762
  0.454271
  0.000000
  0.302344
  29.518377
  1984
  22.436733
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  22.436733
  1983
  19.044128
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  19.044128
  1982
  11.396653
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  11.396653
  1981
  7.928160
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  7.928160
  1980
  3.429181
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  3.429181
  1979
  0.259391
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.259391
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  578.171383
  193.691076
  0.000000
  771.862459
  2024
  0.235430
  0.315134
  0.000000
  0.550564
  2023
  0.732153
  0.966603
  0.000000
  1.698756
  2022
  0.584009
  1.045351
  0.000000
  1.629360
  2021
  0.837070
  1.482182
  0.000000
  2.319252
  2020
  0.844112
  1.637891
  0.000000
  2.482003
  2019
  0.810463
  1.759055
  0.000000
  2.569518
  2018
  1.008509
  2.252328
  0.000000
  3.260837
  2017
  1.178007
  2.831704
  0.000000
  4.009711
  2016
  1.436553
  3.231856
  0.000000
  4.668409
  2015
  1.369544
  2.845935
  0.000000
  4.215479
  2014
  1.413825
  2.218984
  0.000000
  3.632809
  2013
  1.564915
  1.825986
  0.000000
  3.390901
  2012
  1.527391
  1.626032
  0.000000
  3.153423
  2011
  1.854501
  1.570222
  0.000000
  3.424723
  2010
  2.000592
  2.620477
  0.000000
  4.621069
  2009
  2.131485
  2.754424
  0.000000
  4.885909
  2008
  3.177266
  3.653673
  0.000000
  6.830939
  2007
  3.980600
  3.661127
  0.000000
  7.641727
  2006
  4.278878
  3.674173
  0.000000
  7.953051
  2005
  5.563458
  4.524290
  0.000000
  10.087748
  2004
  6.970279
  5.226003
  0.000000
  12.196282
  2003
  7.754597
  5.182281
  0.000000
  12.936878
  2002
  8.872783
  5.619176
  0.000000
  14.491959
  2001
  10.126171
  5.902242
  0.000000
  16.028413
  2000
  10.891931
  5.907918
  0.000000
  16.799849
  1999
  12.519261
  6.344521
  0.000000
  18.863782
  1998
  16.595580
  6.851371
  0.000000
  23.446951
  1997
  19.154507
  7.256316
  0.000000
  26.410823
  1996
  21.609224
  7.131302
  0.000000
  28.740526
  1995
  25.877950
  7.180201
  0.000000
  33.058151
  1994
  31.730897
  7.493726
  0.000000
  39.224623
  1993
  33.304142
  7.188509
  0.000000
  40.492651
  1992
  36.989366
  7.814009
  0.000000
  44.803375
  1991
  34.857718
  7.350527
  0.000000
  42.208245
  1990
  33.313718
  7.677315
  0.000000
  40.991033
  1989
  33.992609
  7.843394
  0.000000
  41.836003
  1988
  34.585959
  7.510084
  0.000000
  42.096043
  1987
  34.959145
  7.450523
  0.000000
  42.409668
  1986
  34.280777
  6.802106
  0.000000
  41.082883
  1985