Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
14.04.2024 - 01:31
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

YTTERGRYTA

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  YTTERGRYTA
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Shut down
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2007
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  Norwegian sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  4973114
 • Bilde

  Bilde
  YTTERGRYTA Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Shut down
  29.06.2013
  Producing
  05.01.2009
  28.06.2013
  Approved for production
  21.05.2008
  04.01.2009
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  6507/11
  6507/11
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  21.05.2008
  Kongen i statsråd
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  45.750000
  NO
  24.500000
  NO
  19.950000
  NO
  9.800000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.29
  1.81
  0.34
  0.00
  2.75
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  0.00
  1.00
  0.00
  7.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Yttergryta ligger i Norskehavet, 33 kilometer øst for Åsgard B-innretningen. Vanndybden er 300 meter. Yttergryta ble påvist i 2007, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2008. Feltet ble bygd ut med en havbunnsinnretning knyttet til Åsgard B-innretningen via Midgard X-havbunnsramme. Produksjonen startet i 2009.
  28.02.2023
  Reservoar
  Yttergryta produserte gass fra sandstein av mellomjura alder i Fangstgruppen. Reservoaret ligger på 2400-2500 meters dyp.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet ble produsert med trykkavlasting.
  28.02.2023
  Transport
  Gassen ble transportert til havbunnsrammen Midgard X, og videre til Åsgard B-innretningen for prosessering.
  09.12.2023
  Status
  Yttergryta ble stengt ned i 2012. Innretningen på Yttergryta er koblet fra Midgard X-rammen og skal disponeres samtidig med innretningene på Åsgard.
  09.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  1450
  2020
  0
  2019
  0
  2018
  0
  2017
  0
  2016
  0
  2015
  0
  2014
  0
  2013
  0
  2012
  -1
  2011
  2
  2010
  -9
  2009
  79
  2008
  1078
  2007
  249
  2006
  52
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.293303
  1.811502
  0.000000
  0.685775
  2.790580
  2016
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2015
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2014
  0.000000
  0.130012
  0.000000
  0.048340
  0.178352
  2013
  0.002832
  0.447545
  0.000000
  0.169459
  0.619836
  2012
  0.000268
  0.303097
  0.000000
  0.119334
  0.422699
  2011
  0.055191
  0.317130
  0.000000
  0.122721
  0.495042
  2010
  0.117772
  0.312358
  0.000000
  0.115189
  0.545319
  2009
  0.117240
  0.301360
  0.000000
  0.110732
  0.529332
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.000000
  2.571008
  0.293218
  2.864226
  2016
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2015
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2014
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2013
  0.000000
  0.025293
  0.002832
  0.028125
  2012
  0.000000
  0.002392
  0.000266
  0.002658
  2011
  0.000000
  0.495923
  0.055193
  0.551116
  2010
  0.000000
  1.037841
  0.116155
  1.153996
  2009
  0.000000
  1.009559
  0.118772
  1.128331
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  31.05.2007
  03.07.2007
  WILDCAT
  PLUGGED
  GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  02.10.2008
  08.10.2008
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status