Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
18.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

ALBUSKJELL

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  ALBUSKJELL
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Shut down
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1972
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43437
 • Bilde

  Bilde
  ALBUSKJELL Felt
  Bilde ikke tilgjengelig
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Shut down
  26.08.1998
  Producing
  26.05.1979
  25.08.1998
  Approved for production
  25.04.1975
  25.05.1979
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  1/6
  2/4
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  25.04.1975
  St.meld.nr.90 (74-75)
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  39.896000
  NO
  35.112000
  NO
  12.388000
  NO
  7.604000
  NO
  5.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  7.35
  15.53
  0.99
  0.00
  24.76
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  56.00
  40.00
  0.00
  56.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Albuskjell ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 20 kilometer vest for Ekofisk. Vanndybden er 70 meter. Albuskjell ble påvist i 1972 og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1975. Feltet ble bygd ut med to stålinnretninger for boring og produksjon. Produksjonen startet i 1979.
  28.02.2023
  Reservoar
  Albuskjell produserte gass og kondensat fra kritt av maastricht og tidligpaleocen alder. Forekomsten ligger over en saltstruktur. Hovedreservoaret er i Torformasjonen av senkritt alder på 3200 meters dyp. Den overliggende Ekofiskformasjonen har dårligere reservoaregenskaper og er lite drenert. Feltet har store gjenværende ressurser.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet ble produsert med trykkavlastning.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen ble transportert i rørledning til Ekofisk-senteret for eksport.
  28.02.2023
  Status
  Feltet ble stengt ned i 1998 og innretningene fjernet i henholdsvis 2011 og 2013. Feltet evalueres for en gjenutbygging i sammenheng med andre nedstengte felt i området.
  09.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  2752
  2018
  0
  2017
  0
  2016
  0
  2015
  0
  2014
  0
  2013
  0
  2012
  0
  2011
  0
  2010
  0
  2009
  0
  2008
  0
  2007
  0
  2006
  0
  2005
  0
  2004
  0
  2003
  0
  2002
  0
  2001
  0
  2000
  0
  1999
  0
  1998
  0
  1997
  0
  1996
  0
  1995
  3
  1994
  3
  1993
  0
  1992
  10
  1991
  4
  1990
  8
  1989
  14
  1988
  5
  1987
  5
  1986
  58
  1985
  0
  1984
  0
  1983
  263
  1982
  232
  1981
  40
  1980
  64
  1979
  96
  1978
  235
  1977
  398
  1976
  879
  1975
  319
  1974
  116
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  7.353865
  15.534393
  0.000000
  2.006421
  24.894679
  1998
  0.029543
  0.105630
  0.000000
  0.011605
  0.146778
  1997
  0.046137
  0.191699
  0.000000
  0.020038
  0.257874
  1996
  0.054346
  0.217567
  0.000000
  0.021044
  0.292957
  1995
  0.073878
  0.236197
  0.000000
  0.024480
  0.334555
  1994
  0.081022
  0.263826
  0.000000
  0.027668
  0.372516
  1993
  0.096074
  0.308713
  0.000000
  0.032594
  0.437381
  1992
  0.086781
  0.266091
  0.000000
  0.026808
  0.379680
  1991
  0.090845
  0.271183
  0.000000
  0.031397
  0.393425
  1990
  0.108940
  0.338582
  0.000000
  0.045838
  0.493360
  1989
  0.141500
  0.456129
  0.000000
  0.067016
  0.664645
  1988
  0.175572
  0.613004
  0.000000
  0.095923
  0.884499
  1987
  0.215786
  0.778243
  0.000000
  0.106315
  1.100344
  1986
  0.285250
  0.945511
  0.000000
  0.129324
  1.360085
  1985
  0.357291
  1.026213
  0.000000
  0.156644
  1.540148
  1984
  0.461588
  1.183480
  0.000000
  0.169006
  1.814074
  1983
  0.697342
  1.654546
  0.000000
  0.253451
  2.605339
  1982
  0.952930
  1.998169
  0.000000
  0.250901
  3.202000
  1981
  1.426210
  2.248558
  0.000000
  0.268375
  3.943143
  1980
  1.441672
  1.779093
  0.000000
  0.207705
  3.428470
  1979
  0.531158
  0.651959
  0.000000
  0.060289
  1.243406
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  9.555789
  17.126305
  0.000000
  26.682094
  1998
  0.045803
  0.116908
  0.000000
  0.162711
  1997
  0.074991
  0.213620
  0.000000
  0.288611
  1996
  0.082917
  0.238284
  0.000000
  0.321201
  1995
  0.106095
  0.264719
  0.000000
  0.370814
  1994
  0.117870
  0.295768
  0.000000
  0.413638
  1993
  0.138795
  0.347689
  0.000000
  0.486484
  1992
  0.120665
  0.302357
  0.000000
  0.423022
  1991
  0.128057
  0.309300
  0.000000
  0.437357
  1990
  0.157862
  0.384606
  0.000000
  0.542468
  1989
  0.211559
  0.514968
  0.000000
  0.726527
  1988
  0.273436
  0.685949
  0.000000
  0.959385
  1987
  0.331713
  0.867964
  0.000000
  1.199677
  1986
  0.425069
  1.055786
  0.000000
  1.480855
  1985
  0.517711
  1.131904
  0.000000
  1.649615
  1984
  0.644901
  1.298366
  0.000000
  1.943267
  1983
  0.954827
  1.808784
  0.000000
  2.763611
  1982
  1.229555
  2.182505
  0.000000
  3.412060
  1981
  1.718749
  2.436508
  0.000000
  4.155257
  1980
  1.672441
  1.944572
  0.000000
  3.617013
  1979
  0.602773
  0.725748
  0.000000
  1.328521
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  10.07.1972
  26.11.1972
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  12.04.1974
  11.09.1974
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  13.08.1973
  09.10.1973
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  25.06.1978
  08.03.1979
  PRODUCTION
  GAS
  26.07.1979
  17.09.1979
  PRODUCTION
  GAS
  03.09.1978
  23.11.1978
  PRODUCTION
  GAS
  21.02.1986
  07.06.1986
  PRODUCTION
  GAS
  18.09.1979
  04.01.1980
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  12.01.1981
  26.05.1981
  PRODUCTION
  GAS
  09.01.1980
  16.04.1980
  PRODUCTION
  GAS
  14.01.1979
  05.07.1979
  PRODUCTION
  GAS
  25.06.1980
  01.01.1981
  PRODUCTION
  GAS
  23.11.1978
  14.01.1979
  PRODUCTION
  GAS
  17.04.1980
  27.06.1980
  PRODUCTION
  GAS
  08.03.1978
  04.03.1982
  PRODUCTION
  GAS
  07.09.1979
  11.09.1979
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  11.09.1979
  04.12.1979
  PRODUCTION
  GAS
  11.05.1981
  10.08.1981
  PRODUCTION
  GAS
  16.10.1978
  18.05.1979
  PRODUCTION
  GAS
  24.02.1981
  23.04.1981
  PRODUCTION
  GAS
  01.08.1980
  16.02.1981
  PRODUCTION
  GAS
  22.04.1978
  25.01.1979
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  06.05.1980
  30.07.1980
  PRODUCTION
  GAS
  17.08.1978
  16.10.1978
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  04.02.1980
  28.04.1980
  PRODUCTION
  GAS
  04.12.1979
  01.02.1980
  PRODUCTION
  GAS
  31.01.1979
  07.09.1979
  PRODUCTION
  GAS
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status