Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
24.07.2024 - 01:25
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

SNØHVIT

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  SNØHVIT
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1984
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  Barents sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Hammerfest
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  2053062
 • Bilde

  Bilde
  SNØHVIT Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  21.08.2007
  Approved for production
  07.03.2002
  20.08.2007
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  7121/4
  7120/9
  7120/7
  7121/7
  7121/5
  7120/8
  7120/7
  7120/6
  7120/8
  7120/5
  7122/6
  7120/9
  7121/6
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  08.08.2023
  Snøhvit og Hammerfest LNG kalt Snøhvit Future
  Changed PDO
  23.12.2015
  PUD-fritak Snøhvit Nord
  PDO Exemption
  03.07.2014
  Endret PUD /PAD Snøhvit Co2 solution
  Changed PDO
  07.03.2002
  Behandlet i Stortinget
  PDO
  Endret Plan for utbygging og drift Snøhvit future prosjektet (landkompresjon)
  Changed PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  36.790000
  NO
  30.000000
  NO
  18.400000
  NO
  12.000000
  NO
  2.810000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.00
  208.37
  9.64
  22.77
  249.46
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  0.00
  43.00
  11.00
  366.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.00
  135.14
  6.13
  11.82
  158.61
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Snøhvit ligger i den sentrale delen av Hammerfestbassenget i det sørlige Barentshavet. Vanndybden er 310-340 meter. Snøhvit ble påvist i 1984, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2002. Snøhvit er det første feltet som ble bygd ut i Barentshavet. Feltet omfatter Snøhvit-, Albatross- og Askeladd-strukturene, og det ble bygd ut i flere faser. Utbyggingen inkluderer flere havbunnsrammer. To brønnslisser brukes til CO2-injeksjon. Produksjonen startet i 2007. PUD-fritak for Snøhvit Nord ble innvilget i 2015. Endret PUD for Snøhvit som inkluderer gasskompresjon på land og full elektrifisering ble godkjent i 2023.
  14.12.2023
  Reservoar
  Snøhvit produserer gass med noe kondensat fra sandstein av tidlig- og mellomjura alder i Nordmela- og Støformasjonene. Reservoarene ligger på 2300 meters dyp og har moderat til god kvalitet.
  14.12.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkavlastning.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen, som inneholder naturgass, CO2, flytende våtgass (NGL) og kondensat, transporteres gjennom en 160 kilometer lang rørledning til prosessanlegget for flytende naturgass (LNG) på Melkøya ved Hammerfest. CO2 blir skilt ut og sendt tilbake til feltet i et rør for injeksjon i vannsonen (Støreservoaret). LNG, flytende petroleumsgass (LPG) og kondensat sendes med skip til markedet.
  28.02.2023
  Status
  Produksjonen fra Snøhvit er på platå. Siden produksjonsoppstart har nye produksjonsbrønner blitt boret på de ulike strukturene. Arbeid pågår for å forberede kompresjon på land og elektrifisering for en betydelig reduksjon av CO2-utslippet fra anlegget på Melkøya.
  14.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  24629
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  20174
  2022
  781
  2021
  583
  2020
  2285
  2019
  2119
  2018
  1248
  2017
  612
  2016
  1196
  2015
  1260
  2014
  1204
  2013
  523
  2012
  128
  2011
  133
  2010
  100
  2009
  58
  2008
  27
  2007
  237
  2006
  1113
  2005
  3093
  2004
  2371
  2003
  902
  2002
  201
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.000000
  75.533380
  11.258801
  6.524369
  93.316550
  2024
  0.000000
  2.645697
  0.305702
  0.165942
  3.117341
  2023
  0.000000
  5.885870
  0.700835
  0.322060
  6.908765
  2022
  0.000000
  3.689731
  0.463025
  0.253689
  4.406445
  2021
  0.000000
  -0.036337
  -0.000254
  -0.003584
  -0.040175
  2020
  0.000000
  3.776055
  0.493222
  0.299553
  4.568830
  2019
  0.000000
  6.216327
  0.827328
  0.528989
  7.572644
  2018
  0.000000
  6.450877
  0.881864
  0.579164
  7.911905
  2017
  0.000000
  5.576015
  0.786271
  0.514407
  6.876693
  2016
  0.000000
  6.055298
  0.872177
  0.548835
  7.476310
  2015
  0.000000
  5.963091
  0.882464
  0.539250
  7.384805
  2014
  0.000000
  5.223684
  0.806155
  0.478181
  6.508020
  2013
  0.000000
  4.288947
  0.694239
  0.406081
  5.389267
  2012
  0.000000
  4.651352
  0.770685
  0.429674
  5.851711
  2011
  0.000000
  4.314864
  0.717551
  0.404402
  5.436817
  2010
  0.000000
  4.999457
  0.841805
  0.471578
  6.312840
  2009
  0.000000
  3.332633
  0.598608
  0.325104
  4.256345
  2008
  0.000000
  2.355121
  0.506296
  0.246979
  3.108396
  2007
  0.000000
  0.144698
  0.110828
  0.014065
  0.269591
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.000000
  90.845754
  11.255198
  102.100952
  2024
  0.000000
  3.076728
  0.306175
  3.382903
  2023
  0.000000
  6.831095
  0.685703
  7.516798
  2022
  0.000000
  4.364729
  0.463745
  4.828474
  2021
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2020
  0.000000
  4.447339
  0.493453
  4.940792
  2019
  0.000000
  7.320568
  0.827389
  8.147957
  2018
  0.000000
  7.595276
  0.883234
  8.478510
  2017
  0.000000
  6.660636
  0.785237
  7.445873
  2016
  0.000000
  7.207243
  0.873531
  8.080774
  2015
  0.000000
  7.077456
  0.883833
  7.961289
  2014
  0.000000
  6.236256
  0.807407
  7.043663
  2013
  0.000000
  5.131981
  0.694574
  5.826555
  2012
  0.000000
  5.612860
  0.771882
  6.384742
  2011
  0.000000
  5.165176
  0.718664
  5.883840
  2010
  0.000000
  5.966421
  0.843112
  6.809533
  2009
  0.000000
  4.016738
  0.601641
  4.618379
  2008
  0.000000
  3.304378
  0.504843
  3.809221
  2007
  0.000000
  0.830874
  0.110775
  0.941649
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  02.02.1985
  02.05.1985
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  14.06.2007
  22.07.2007
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  31.07.1982
  08.10.1982
  WILDCAT
  P&A
  GAS
  26.05.1983
  21.08.1983
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  28.06.1981
  10.09.1981
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  15.04.1982
  29.07.1982
  APPRAISAL
  P&A
  GAS
  07.04.1983
  24.05.1983
  APPRAISAL
  P&A
  SHOWS
  25.07.1982
  26.09.1982
  WILDCAT
  P&A
  GAS
  18.04.1984
  20.10.1984
  APPRAISAL
  P&A
  GAS
  06.08.1984
  27.10.1984
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  29.01.1985
  14.04.1985
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  07.06.1985
  28.09.1985
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  26.05.1986
  06.07.1986
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  11.06.1984
  05.08.1984
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  07.07.1986
  12.08.1986
  WILDCAT
  P&A
  GAS
  06.09.1987
  11.11.1987
  WILDCAT
  P&A
  GAS
  10.08.2006
  19.09.2006
  APPRAISAL
  P&A
  GAS
  21.04.2008
  14.05.2008
  APPRAISAL
  P&A
  SHOWS
  12.03.2008
  21.04.2008
  APPRAISAL
  P&A
  SHOWS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  19.12.2019
  09.01.2020
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  10.01.2020
  19.01.2020
  PRODUCTION
  GAS
  10.12.2019
  02.02.2020
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  03.02.2020
  12.02.2020
  PRODUCTION
  GAS
  14.12.2019
  10.03.2020
  PRODUCTION
  GAS
  03.03.2005
  28.03.2005
  PRODUCTION
  GAS
  16.02.2005
  14.04.2005
  PRODUCTION
  GAS
  27.02.2005
  02.05.2005
  PRODUCTION
  GAS
  09.07.2005
  24.07.2005
  PRODUCTION
  GAS
  25.05.2005
  06.07.2005
  PRODUCTION
  GAS
  18.05.2005
  22.06.2005
  PRODUCTION
  GAS
  30.07.2016
  29.12.2016
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  18.12.2004
  01.02.2005
  INJECTION
  CO2
  05.03.2017
  05.05.2017
  PRODUCTION
  GAS
  06.08.2018
  15.09.2018
  PRODUCTION
  GAS
  14.08.2016
  23.09.2016
  INJECTION
  CO2
  01.12.2005
  09.02.2006
  PRODUCTION
  GAS
  04.12.2005
  25.12.2005
  PRODUCTION
  GAS
  27.11.2005
  18.01.2006
  PRODUCTION
  GAS
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  28.11.2020
  29.11.2020
  SHALLOW GAS
  P&A