Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
18.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

GOLIAT

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  GOLIAT
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2000
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  Barents sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Hammerfest
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  5774394
 • Bilde

  Bilde
  GOLIAT Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  12.03.2016
  Approved for production
  18.06.2009
  11.03.2016
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  7122/8
  7122/11
  7122/10
  7122/7
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  03.11.2020
  PUD-fritak Goliat West
  PDO Exemption
  30.03.2017
  PUD fritak Snadd
  PDO Exemption
  18.06.2009
  Behandlet i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  65.000000
  NO
  35.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  31.30
  0.00
  0.00
  0.00
  31.30
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  91.00
  0.00
  11.00
  9.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  11.95
  0.00
  0.00
  0.00
  11.95
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Goliat ligger i Barentshavet, 50 kilometer sørøst for Snøhvit. Vanndybden er 360-420 meter. Goliat ble påvist i 2000, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2009. Feltet er bygd ut med en sylindrisk flytende produksjons- og lagerenhet (Sevan 1000 FPSO), inkludert åtte bunnrammer med totalt 32 brønnslisser koblet til innretningen. The produksjonen startet i 2016. Goliat fikk innvilget PUD-fritak for Snaddreservoaret i 2017, og for Goliat Vest segmentet i 2020. Produksjonen startet i henholdsvis 2017 og 2021.
  03.01.2024
  Reservoar
  Goliat produserer olje fra sandstein av trias alder i Kobbe- og Snaddformasjonene og i Kapp Toscana-gruppen (Realgrunnen undergruppe) av trias til jura alder. Reservoarene har tynne gasskapper og ligger i en kompleks og segmentert struktur på 1100-1800 meters dyp.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med vanninjeksjon som trykkstøtte. Ekstra trykkstøtte kommer fra reinjisering av produsert gass.
  28.02.2023
  Transport
  Oljen lastes over på skytteltankskip og transporteres til markedet. Fremtidig gasseksportløsning er planlagt via Snøhvit rørledningen, og videre til prosessanlegget for flytende naturgass (LNG) på Melkøya ved Hammerfest.
  13.12.2023
  Status
  Regulariteten i produksjonen har vært lavere enn forventet siden produksjonsoppstart. Kontinuerlig vedlikehold og modifikasjoner samt flere revisjonsstanser har gradvis forbedret regulariteten for innretningen. Det vurderes en løsning for gasseksport for Goliat som vil bidra til å forlenge feltets levetid. Flere tilleggsbrønner har blitt boret siden oppstart. I 2021 og 2023 ble funnene 7122/6-3 S (Rødhette) og 7122/8-1 S (Countach) påvist i området nord for Goliatfeltet. Det planlegges flere tilleggs- og letebrønner fremover.
  19.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  2904
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  54632
  2022
  1244
  2021
  1436
  2020
  800
  2019
  535
  2018
  1412
  2017
  1520
  2016
  3385
  2015
  9894
  2014
  9389
  2013
  6699
  2012
  8136
  2011
  6683
  2010
  2744
  2009
  755
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  19.466598
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  19.466598
  2024
  0.212007
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.212007
  2023
  1.491611
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.491611
  2022
  1.884510
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.884510
  2021
  2.022865
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.022865
  2020
  2.313537
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.313537
  2019
  2.358694
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.358694
  2018
  3.720283
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  3.720283
  2017
  2.512965
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.512965
  2016
  2.950126
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.950126
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  19.466598
  8.199053
  0.000000
  27.665651
  2024
  0.212007
  0.225890
  0.000000
  0.437897
  2023
  1.491611
  1.320493
  0.000000
  2.812104
  2022
  1.884510
  1.263391
  0.000000
  3.147901
  2021
  2.022865
  1.146676
  0.000000
  3.169541
  2020
  2.313537
  1.319117
  0.000000
  3.632654
  2019
  2.358694
  0.916067
  0.000000
  3.274761
  2018
  3.720283
  1.019014
  0.000000
  4.739297
  2017
  2.512965
  0.456456
  0.000000
  2.969421
  2016
  2.950126
  0.531949
  0.000000
  3.482075
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  16.09.2000
  05.10.2000
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  12.09.2001
  19.10.2001
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  24.10.2005
  08.01.2006
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  21.09.2006
  25.11.2006
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  23.12.2006
  13.01.2007
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  21.10.2012
  04.01.2013
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  28.11.2018
  26.12.2018
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  10.08.2015
  28.08.2015
  PRODUCTION
  OIL
  13.06.2015
  20.07.2015
  PRODUCTION
  OIL
  11.06.2015
  30.06.2015
  PRODUCTION
  OIL
  08.08.2015
  06.10.2015
  PRODUCTION
  OIL
  07.10.2015
  15.10.2015
  PRODUCTION
  OIL
  23.06.2017
  07.07.2017
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  08.07.2017
  14.07.2017
  PRODUCTION
  OIL
  26.12.2020
  04.01.2021
  PRODUCTION
  OIL
  30.04.2018
  22.05.2018
  PRODUCTION
  OIL
  28.01.2021
  06.02.2021
  PRODUCTION
  OIL
  05.12.2015
  23.01.2016
  PRODUCTION
  OIL
  24.01.2016
  29.01.2016
  PRODUCTION
  OIL
  01.12.2015
  23.12.2015
  PRODUCTION
  OIL
  11.05.2014
  14.11.2014
  PRODUCTION
  OIL
  27.03.2024
  13.04.2024
  PRODUCTION
  05.08.2021
  30.08.2021
  PRODUCTION
  OIL
  31.05.2014
  27.10.2014
  PRODUCTION
  OIL
  05.04.2014
  07.05.2014
  PRODUCTION
  OIL
  22.11.2014
  30.11.2014
  PRODUCTION
  OIL
  05.07.2022
  13.07.2022
  PRODUCTION
  OIL
  06.04.2016
  17.04.2016
  INJECTION
  GAS
  04.07.2014
  16.01.2015
  INJECTION
  GAS
  02.08.2014
  28.09.2014
  INJECTION
  GAS
  26.02.2021
  09.03.2021
  INJECTION
  WATER
  15.02.2016
  07.03.2016
  INJECTION
  WATER
  12.02.2016
  28.02.2016
  INJECTION
  WATER
  19.01.2013
  05.03.2013
  OBSERVATION
  WATER
  26.05.2013
  10.06.2013
  INJECTION
  WATER
  28.07.2017
  13.08.2017
  INJECTION
  WATER
  30.01.2013
  29.03.2013
  INJECTION
  WATER
  26.01.2013
  12.05.2013
  INJECTION
  WATER
  30.04.2016
  27.05.2016
  PRODUCTION
  OIL
  16.02.2015
  09.05.2015
  PRODUCTION
  OIL
  18.02.2015
  29.03.2015
  PRODUCTION
  OIL
  09.06.2018
  07.07.2018
  PRODUCTION
  OIL
  08.02.2014
  16.03.2014
  INJECTION
  GAS
  28.03.2017
  21.04.2017
  INJECTION
  WATER
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  13.06.2010
  15.06.2010
  STRATIGRAPHIC
  P&A
  11.06.2010
  13.06.2010
  STRATIGRAPHIC
  P&A
  15.06.2010
  17.06.2010
  STRATIGRAPHIC
  P&A
  17.06.2010
  18.06.2010
  STRATIGRAPHIC
  P&A
  19.10.2012
  21.10.2012
  SHALLOW GAS
  P&A
  18.06.2013
  21.06.2013
  SHALLOW GAS
  P&A
  18.06.2010
  20.06.2010
  SOIL DRILLING
  P&A