Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
23.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

ORMEN LANGE

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  ORMEN LANGE
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1997
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  Norwegian sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Kristiansund
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  2762452
 • Bilde

  Bilde
  ORMEN LANGE Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  13.09.2007
  Approved for production
  02.04.2004
  12.09.2007
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  6305/7
  6305/5
  6305/4
  6305/8
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  08.07.2022
  havbunnskompresjon
  PDO
  02.04.2004
  Behandlet i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  36.485000
  NO
  25.345200
  NO
  17.813400
  NO
  14.020800
  NO
  6.335600
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.00
  334.73
  0.00
  19.62
  354.35
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  1.00
  37.00
  0.00
  398.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.00
  77.02
  0.00
  2.44
  79.46
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Ormen Lange ligger i den sørlige delen av Norskehavet, 120 kilometer vest-nordvest for prosessanlegget på Nyhamna. Vanndybden varierer fra 800 til over 1100 meter. Ormen Lange ble påvist i 1997, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2004. Dypt vann og forholdene på havbunnen gjorde utbyggingen vanskelig, og utvikling av ny teknologi var nødvendig. Feltet ble bygd ut i flere faser. Utbyggingsløsningen består av fire havbunnsrammer, hver med åtte brønnslisser. Det er totalt 24 produksjonsbrønner. Feltet kom i produksjon i 2007 fra to havbunnsrammer sentralt på feltet. I 2009 og 2011 ble det installert to bunnrammer i henholdsvis den sørlige og nordlige delen av feltet. I 2022 ble en endret PUD for undervanns gasskompresjon godkjent.
  28.02.2023
  Reservoar
  Ormen Lange produserer veldig tørr gass og mindre mengder kondensat fra sandstein av paleocen alder i Eggaformasjonen. Reservoaret ligger på 2700-2900 meters dyp under havoverflaten og har svært god kvalitet.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkavlastning.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen transporteres i to flerfaserørledninger til terminalen på Nyhamna for prosessering. Gassen eksporteres via Langeledrørledningen og Sleipner til Easington i Storbritannia. Kondensatet eksporters med tankskip fra Nyhamna.
  14.12.2023
  Status
  Produksjonen fra feltet er avtakende, og hovedfokus er å øke utvinningen fra feltet. Installering av undervanns gasskompresjon pågår.
  14.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  8790
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  58761
  2022
  5107
  2021
  1901
  2020
  221
  2019
  249
  2018
  140
  2017
  590
  2016
  1677
  2015
  4287
  2014
  2807
  2013
  2078
  2012
  4259
  2011
  4820
  2010
  4194
  2009
  6671
  2008
  4673
  2007
  4202
  2006
  4879
  2005
  4303
  2004
  1696
  2003
  7
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.000000
  260.426022
  17.053293
  0.000000
  277.479315
  2024
  0.000000
  2.072455
  0.091843
  0.000000
  2.164298
  2023
  0.000000
  6.747741
  0.301557
  0.000000
  7.049298
  2022
  0.000000
  9.559611
  0.440526
  0.000000
  10.000137
  2021
  0.000000
  11.204512
  0.533687
  0.000000
  11.738199
  2020
  0.000000
  11.911294
  0.597162
  0.000000
  12.508456
  2019
  0.000000
  12.631961
  0.660941
  0.000000
  13.292902
  2018
  0.000000
  15.674537
  0.831869
  0.000000
  16.506406
  2017
  0.000000
  16.236284
  0.919922
  0.000000
  17.156206
  2016
  0.000000
  17.253744
  1.055752
  0.000000
  18.309496
  2015
  0.000000
  16.791487
  1.066856
  0.000000
  17.858343
  2014
  0.000000
  20.209660
  1.363755
  0.000000
  21.573415
  2013
  0.000000
  21.450599
  1.524375
  0.000000
  22.974974
  2012
  0.000000
  22.203256
  1.733596
  0.000000
  23.936852
  2011
  0.000000
  21.739074
  1.654230
  0.000000
  23.393304
  2010
  0.000000
  20.850583
  1.529412
  0.000000
  22.379995
  2009
  0.000000
  20.781666
  1.645793
  0.000000
  22.427459
  2008
  0.000000
  11.437098
  0.967488
  0.000000
  12.404586
  2007
  0.000000
  1.670460
  0.134529
  0.000000
  1.804989
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.000000
  260.386997
  16.872956
  277.259953
  2024
  0.000000
  2.076171
  0.077692
  2.153863
  2023
  0.000000
  6.769090
  0.256412
  7.025502
  2022
  0.000000
  9.559734
  0.385821
  9.945555
  2021
  0.000000
  11.201123
  0.486314
  11.687437
  2020
  0.000000
  11.882348
  0.578695
  12.461043
  2019
  0.000000
  12.564524
  0.656931
  13.221455
  2018
  0.000000
  15.588719
  0.835383
  16.424102
  2017
  0.000000
  16.248944
  0.919922
  17.168866
  2016
  0.000000
  17.268354
  1.055752
  18.324106
  2015
  0.000000
  16.805302
  1.066856
  17.872158
  2014
  0.000000
  20.224028
  1.363755
  21.587783
  2013
  0.000000
  21.465508
  1.524375
  22.989883
  2012
  0.000000
  22.221136
  1.733596
  23.954732
  2011
  0.000000
  21.758029
  1.654230
  23.412259
  2010
  0.000000
  20.875490
  1.529412
  22.404902
  2009
  0.000000
  20.799638
  1.645793
  22.445431
  2008
  0.000000
  11.419663
  0.967488
  12.387151
  2007
  0.000000
  1.659196
  0.134529
  1.793725
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  14.03.2002
  03.06.2002
  APPRAISAL
  P&A
  GAS
  04.11.2010
  11.02.2011
  APPRAISAL
  P&A
  DRY
  27.07.1997
  07.10.1997
  WILDCAT
  P&A
  GAS
  19.08.2009
  27.10.2009
  APPRAISAL
  P&A
  GAS
  08.07.1998
  30.08.1998
  APPRAISAL
  P&A
  GAS
  13.07.2000
  08.09.2000
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  24.09.2014
  21.11.2014
  APPRAISAL
  P&A
  GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  PRODUCTION
  19.10.2006
  27.02.2007
  OBSERVATION
  GAS
  01.03.2007
  17.10.2007
  PRODUCTION
  GAS
  24.10.2006
  12.08.2008
  PRODUCTION
  GAS
  PRODUCTION
  PRODUCTION
  09.12.2008
  13.06.2009
  PRODUCTION
  GAS
  17.11.2007
  30.04.2009
  PRODUCTION
  GAS
  PRODUCTION
  08.08.2011
  02.10.2011
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  10.12.2011
  08.05.2013
  PRODUCTION
  GAS
  21.06.2022
  08.10.2022
  PRODUCTION
  GAS
  04.02.2013
  03.11.2013
  PRODUCTION
  26.08.2011
  13.04.2012
  PRODUCTION
  GAS
  21.08.2011
  22.08.2012
  PRODUCTION
  GAS
  07.08.2006
  03.10.2008
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  14.02.2011
  18.05.2011
  PRODUCTION
  GAS
  27.04.2010
  26.08.2010
  PRODUCTION
  GAS
  11.11.2009
  28.06.2010
  PRODUCTION
  GAS
  09.03.2022
  23.04.2022
  PRODUCTION
  GAS
  29.12.2014
  26.04.2015
  PRODUCTION
  GAS
  15.11.2009
  18.11.2009
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  07.11.2009
  14.03.2010
  OBSERVATION
  GAS
  16.03.2010
  25.07.2010
  PRODUCTION
  GAS
  12.04.2011
  09.06.2011
  PRODUCTION
  GAS
  PRODUCTION
  GAS
  26.11.2005
  11.03.2006
  OBSERVATION
  GAS
  15.03.2006
  18.05.2007
  PRODUCTION
  GAS
  07.12.2005
  20.06.2007
  PRODUCTION
  GAS
  01.11.2008
  06.03.2009
  PRODUCTION
  GAS
  27.11.2007
  02.04.2009
  PRODUCTION
  GAS
  02.12.2005
  13.06.2008
  PRODUCTION
  GAS
  13.12.2005
  25.04.2007
  PRODUCTION
  GAS
  PRODUCTION
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status