Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.06.2024 - 01:29
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

MARTIN LINGE

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  MARTIN LINGE
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1978
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Tananger/Dusavik
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  21675447
 • Bilde

  Bilde
  MARTIN LINGE Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  30.06.2021
  Approved for production
  11.06.2012
  29.06.2021
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  29/6
  30/4
  30/7
  29/6
  29/9
  30/4
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  03.07.2017
  PUD fritak Herja/Herv
  PDO
  11.06.2012
  Behandlet i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  51.000000
  NO
  30.000000
  NO
  19.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  7.70
  16.40
  1.09
  0.00
  26.17
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  27.00
  9.00
  1.00
  29.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  3.62
  11.00
  0.70
  0.00
  15.95
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Martin Linge ligger nær grensen til britisk sektor i den nordlige delen av Nordsjøen, 42 kilometer vest for Oseberg. Vanndybden er 115 meter. Martin Linge ble påvist i 1978, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2012. Utbyggingskonseptet er en fullt integrert fast produksjonsinnretning og en flytende lager- og lasteenhet (FSO) for oljelagring. Innretningen har kraftforsyning fra land. PUD-fritak for Herjafunnet og Hervorprospektet ble innvilget i 2017. Produksjonen startet i 2021.
  13.12.2023
  Reservoar
  Martin Linge produserer hovedsakelig gass og kondensat fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen. Reservoarene er strukturelt komplekst med høyt trykk og høy temperatur (HTHT), og ligger på 3700-4400 meters dyp. I tillegg produseres olje fra Friggformasjonen av eocen alder. Friggreservoaret ligger på 1750 meters dyp og har god kvalitet.
  13.12.2023
  Utvinning
  Gassreservoaret produseres med trykkavlastning. Olje fra Friggreservoaret produseres med vanndriv fra vannsonen og gassløft. Noe produsert vann reinjiseres.
  28.02.2023
  Transport
  Rikgassen transporteres til rørledningen Frigg UK (FUKA) og videre til terminalen Shell-Esso Gas and Liquid (SEGAL) i St. Fergus i Storbritannia. Olje og kondensat eksporteres via tankskip fra FSO-en.
  28.02.2023
  Status
  Det er samlet inn ny 4D-seismikk i juli 2023 som vil gi tilleggsinformasjon for oppdatering av reservoarmodellene, og estimater for tilstedeværende volumer og reserver. Den andre borekampanjen på Martin Linge forberedes, og er planlagt å starte tidlig i 2024.
  13.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  3461
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  57515
  2022
  1077
  2021
  6124
  2020
  7368
  2019
  6966
  2018
  6469
  2017
  5322
  2016
  6452
  2015
  7639
  2014
  5594
  2013
  2740
  2012
  1362
  2011
  187
  2010
  0
  2009
  23
  2008
  117
  2007
  0
  2006
  75
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  4.487361
  5.970041
  0.000000
  0.640038
  11.097440
  2024
  0.356884
  0.610264
  0.000000
  0.071503
  1.038651
  2023
  1.214638
  1.818519
  0.000000
  0.210590
  3.243747
  2022
  2.029928
  2.628125
  0.000000
  0.275953
  4.934006
  2021
  0.885911
  0.913133
  0.000000
  0.081992
  1.881036
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  4.487336
  6.341426
  0.000000
  10.828762
  2024
  0.356884
  0.655754
  0.000000
  1.012638
  2023
  1.214638
  1.946138
  0.000000
  3.160776
  2022
  2.029928
  2.776131
  0.000000
  4.806059
  2021
  0.885886
  0.963403
  0.000000
  1.849289
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  12.10.1981
  09.05.1982
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  23.09.1983
  24.02.1984
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  16.11.1979
  16.05.1980
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  16.06.2016
  09.10.2016
  WILDCAT
  RE-CLASS TO DEV
  GAS/CONDENSATE
  06.08.1975
  09.11.1975
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  18.04.1978
  03.06.1978
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  19.11.1980
  04.04.1981
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  GAS/CONDENSATE
  23.09.1981
  29.01.1982
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  11.11.2014
  04.11.2015
  INJECTION
  WATER
  23.09.2014
  09.02.2015
  OBSERVATION
  OIL
  11.02.2015
  04.08.2015
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  05.08.2015
  13.08.2015
  PRODUCTION
  OIL
  05.11.2014
  16.09.2015
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  18.11.2014
  19.03.2015
  OBSERVATION
  OIL
  21.03.2015
  20.04.2015
  PRODUCTION
  OIL
  06.10.2014
  10.04.2016
  PRODUCTION
  GAS
  16.06.2016
  09.10.2016
  PRODUCTION
  GAS
  15.10.2014
  01.12.2015
  PRODUCTION
  GAS
  12.08.2021
  04.01.2022
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  30.03.2017
  26.06.2017
  PRODUCTION
  GAS
  10.05.2018
  01.02.2021
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  07.10.2021
  11.02.2022
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  30.03.2021
  29.07.2021
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  19.05.2018
  05.11.2020
  PRODUCTION
  GAS
  19.09.2009
  22.02.2010
  OBSERVATION
  GAS/CONDENSATE
  23.02.2010
  31.03.2010
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  23.11.2013
  25.11.2013
  SHALLOW GAS
  PLUGGED