Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.06.2024 - 01:29
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

YME

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  YME
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1987
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43807
 • Bilde

  Bilde
  YME Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  25.10.2021
  Approved for production
  23.03.2018
  24.10.2021
  Shut down
  12.12.2014
  22.03.2018
  Approved for production
  11.05.2007
  11.12.2014
  Shut down
  17.04.2001
  10.05.2007
  Producing
  27.02.1996
  16.04.2001
  Approved for production
  06.01.1995
  26.02.1996
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  9/2
  9/5
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  23.03.2018
  Yme new development av OED
  Changed PDO
  11.05.2007
  Redevelopment I Kongen i Statsråd
  PDO
  20.10.1998
  Beta Vest av Kongen i Statsråd
  PDO
  14.02.1997
  Fase III Gamma Sørøst av Kongen i Statsråd
  PDO
  01.12.1995
  Fase II Beta Øst av Kongen i Statsråd
  PDO
  06.01.1995
  Fase I Gamma Vest av Kongen i Statsråd
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  55.000000
  NO
  20.000000
  NO
  15.000000
  NO
  10.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  15.81
  0.00
  0.00
  0.00
  15.81
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  57.00
  0.00
  3.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  6.28
  0.00
  0.00
  0.00
  6.28
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Yme ligger i den sørøstlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 130 kilometer nordøst for Ula. Vanndybden er 100 meter. Feltet består av to separate hovedstrukturer, Gamma og Beta, som ligger tolv kilometer fra hverandre. Yme ble påvist i 1987, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1995. Yme ble opprinnelig bygd ut med en oppjekkbar bore- og produksjonsinnretning på Gammastrukturen og et lagerskip. Betastrukturen ble bygd ut med en havbunnsramme. Produksjonen startet i 1996 og opphørte i 2001, da feltet ikke lenger ble vurdert som lønnsomt å drive. PUD for ny utbygging ble godkjent i 2007. Utbyggingskonseptet var en ny flyttbar offshore produksjonsenhet (MOPU). På grunn av strukturelle mangler på innretningen, og omfattende gjenstående arbeid med å ferdigstille innretningen, ble det besluttet å fjerne den fra Ymefeltet i 2013. Fjerning av innretningen ble ferdigstilt i 2016. Endret PUD for en ny utbygging av Yme ble godkjent i 2018. Planen omfatter en oppjekkbar rigg med bore- og produksjonsanlegg installert på Gammastruktur og en ny havbunnsramme på Betastruktur, samt gjenbruk av utstyr som står igjen på feltet. Produksjonen startet igjen i 2021.
  14.12.2023
  Reservoar
  Yme inneholder olje i to separate hovedstrukturer, Gamma og Beta. De har til sammen seks forekomster. Reservoarene er i sandstein av mellomjura alder i Sandnesformasjonen, og ligger på 3150 meters dyp. De er heterogene med variable egenskaper.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkstøtte fra delvis vanninjeksjon og vann- alternerende gassinjeksjon (VAG). Noen av brønnene er utstyrt med gassløft.
  14.12.2023
  Transport
  Oljen transporteres med tankskip og gassen reinjiseres.
  28.02.2023
  Status
  Første syklusen med VAG ble gjennomført i midten av 2023. Produksjonen har vært lavere enn ventet i 2023 på grunn av forsinkelser i boring og komplettering av brønnene, lavere produksjonseffektivitet og høyere vannkutt i noen brønner.
  14.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  972
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  26639
  2022
  1690
  2021
  1699
  2020
  2650
  2019
  3340
  2018
  2336
  2017
  224
  2016
  0
  2015
  0
  2014
  0
  2013
  36
  2012
  2599
  2011
  2474
  2010
  2297
  2009
  2826
  2008
  1679
  2007
  720
  2006
  0
  2005
  0
  2004
  0
  2003
  0
  2002
  0
  2001
  0
  2000
  0
  1999
  251
  1998
  49
  1997
  207
  1996
  654
  1995
  728
  1994
  157
  1993
  23
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  9.969887
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  9.969887
  2024
  0.428832
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.428832
  2023
  1.082600
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.082600
  2022
  0.531317
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.531317
  2021
  0.021129
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.021129
  2001
  0.206505
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.206505
  2000
  1.071268
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.071268
  1999
  1.483953
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.483953
  1998
  1.969761
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.969761
  1997
  1.979745
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.979745
  1996
  1.194777
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.194777
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  10.163316
  0.479194
  0.000000
  10.642510
  2024
  0.428832
  0.026477
  0.000000
  0.455309
  2023
  1.082600
  0.066182
  0.000000
  1.148782
  2022
  0.531317
  0.033070
  0.000000
  0.564387
  2021
  0.024237
  0.002487
  0.000000
  0.026724
  2001
  0.124727
  0.006919
  0.000000
  0.131646
  2000
  1.139525
  0.051183
  0.000000
  1.190708
  1999
  1.593785
  0.064701
  0.000000
  1.658486
  1998
  1.954869
  0.084780
  0.000000
  2.039649
  1997
  2.000671
  0.084687
  0.000000
  2.085358
  1996
  1.282753
  0.058708
  0.000000
  1.341461
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  21.02.1987
  28.04.1987
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  04.12.1989
  08.02.1990
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  25.12.1993
  11.04.1994
  APPRAISAL
  RE-CLASS TO DEV
  OIL
  23.06.1995
  21.07.1995
  APPRAISAL
  RE-CLASS TO DEV
  OIL
  19.08.1996
  15.10.1996
  WILDCAT
  RE-CLASS TO DEV
  OIL
  22.04.1997
  10.06.1997
  WILDCAT
  RE-CLASS TO DEV
  OIL
  24.06.1997
  02.02.1998
  WILDCAT
  RE-CLASS TO DEV
  DRY
  29.06.1999
  17.09.1999
  WILDCAT
  RE-CLASS TO DEV
  OIL
  WILDCAT
  RE-CLASS TO DEV
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  25.12.1993
  11.04.1994
  PRODUCTION
  OIL
  14.05.2000
  25.06.2000
  PRODUCTION
  OIL
  13.12.1996
  17.04.1997
  PRODUCTION
  OIL
  18.04.1997
  05.05.1997
  PRODUCTION
  OIL
  24.02.2000
  15.03.2000
  PRODUCTION
  OIL
  24.06.1997
  02.02.1998
  INJECTION
  GAS
  08.06.1996
  13.08.1996
  PRODUCTION
  OIL
  21.04.1999
  19.05.1999
  PRODUCTION
  OIL
  28.08.2000
  13.10.2000
  PRODUCTION
  OIL
  04.03.1995
  13.04.1995
  INJECTION
  WATER
  19.08.1996
  15.10.1996
  PRODUCTION
  OIL
  13.07.1999
  08.08.1999
  PRODUCTION
  OIL
  22.03.1996
  16.05.1996
  PRODUCTION
  OIL
  23.06.1995
  21.07.1995
  PRODUCTION
  OIL
  11.05.1996
  21.06.1996
  PRODUCTION
  OIL
  22.04.1997
  10.06.1997
  PRODUCTION
  OIL
  29.06.1999
  17.09.1999
  PRODUCTION
  OIL
  07.02.2009
  13.11.2009
  PRODUCTION
  OIL
  31.01.2009
  26.09.2009
  PRODUCTION
  DRY
  03.08.2010
  12.09.2010
  PRODUCTION
  OIL
  21.02.2009
  12.09.2009
  PRODUCTION
  OIL
  03.05.2024
  10.06.2024
  PRODUCTION
  11.06.2024
  PRODUCTION
  14.02.2009
  22.11.2009
  PRODUCTION
  OIL
  14.01.2009
  20.08.2009
  INJECTION
  WATER/GAS
  INJECTION
  23.01.2009
  01.08.2009
  INJECTION
  WATER/GAS
  INJECTION
  28.02.2009
  27.01.2010
  PRODUCTION
  DRY
  01.12.2023
  28.02.2024
  INJECTION
  WATER/GAS
  10.01.2009
  13.01.2009
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  18.04.2023
  10.06.2023
  PRODUCTION
  OIL
  31.03.2023
  18.09.2023
  PRODUCTION
  20.07.2009
  03.04.2010
  PRODUCTION
  OIL
  29.07.2009
  29.04.2010
  PRODUCTION
  OIL
  26.06.2009
  12.03.2010
  INJECTION
  WATER
  15.07.2022
  20.08.2022
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  21.08.2022
  31.08.2022
  PRODUCTION
  OIL
  23.07.2022
  09.12.2022
  INJECTION
  WATER
  05.07.2022
  29.09.2022
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  13.09.2021
  13.09.2021
  SOIL DRILLING
  PLUGGED
  14.09.2021
  15.09.2021
  SOIL DRILLING
  PLUGGED
  13.09.2021
  14.09.2021
  SOIL DRILLING
  PLUGGED
  14.09.2021
  14.09.2021
  SOIL DRILLING
  PLUGGED
  14.09.2021
  14.09.2021
  SOIL DRILLING
  PLUGGED
  15.09.2021
  15.09.2021
  SOIL DRILLING
  PLUGGED
  15.09.2021
  15.09.2021
  SOIL DRILLING
  PLUGGED
  15.09.2021
  16.09.2021
  SOIL DRILLING
  PLUGGED