Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
24.07.2024 - 01:25
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

SKOGUL

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  SKOGUL
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2010
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  31164600
 • Bilde

  Bilde
  SKOGUL Felt
  Bilde ikke tilgjengelig
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  11.03.2020
  Approved for production
  23.03.2018
  10.03.2020
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  25/1
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  23.03.2018
  Olje-og energidept
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  65.000000
  NO
  35.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  2.18
  0.16
  0.00
  0.00
  2.34
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  3.00
  0.00
  0.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.76
  0.03
  0.00
  0.00
  0.79
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Skogul ligger i Nordsjøen, 30 kilometer nordøst for Alvheim. Vanndybden er 110 meter. Skogul ble påvist i 2010, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2018. Utbyggingskonseptet er en havbunnsramme med to brønnslisser, med en togrens produksjonsbrønn knyttet til Alvheim produksjons- og lagringsskip (FPSO) via Viljefeltet. Produksjonen startet i 2020.
  28.02.2023
  Reservoar
  Reservoaret inneholder olje med en mindre gasskappe i sandstein av eocen alder i Odinformasjonen. Det ligger på 2100 meters dyp og har meget gode egenskaper.
  09.12.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkavlastning og naturlig trykkstøtte fra vannsonen.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen fra Skogul transporteres i rørledning via Vilje til Alvheimskipet.
  28.02.2023
  Status
  Selv om oljeproduksjonen avtar kontinuerlig på grunn av økende vanngjennombrudd, har produksjonen vært høyere enn forventet.
  28.02.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  19
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  2256
  2022
  3
  2021
  -2
  2020
  315
  2019
  1473
  2018
  433
  2017
  34
  2016
  0
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  1.482709
  0.128889
  0.000000
  0.000000
  1.611598
  2024
  0.064232
  0.003761
  0.000000
  0.000000
  0.067993
  2023
  0.171262
  0.009292
  0.000000
  0.000000
  0.180554
  2022
  0.258922
  0.019139
  0.000000
  0.000000
  0.278061
  2021
  0.422543
  0.040701
  0.000000
  0.000000
  0.463244
  2020
  0.565750
  0.055996
  0.000000
  0.000000
  0.621746
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  1.498843
  0.152742
  0.000000
  1.651585
  2024
  0.080366
  0.008637
  0.000000
  0.089003
  2023
  0.171262
  0.014099
  0.000000
  0.185361
  2022
  0.258922
  0.024070
  0.000000
  0.282992
  2021
  0.422543
  0.045904
  0.000000
  0.468447
  2020
  0.565750
  0.060032
  0.000000
  0.625782
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  29.04.2010
  14.05.2010
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  04.04.2010
  26.04.2010
  WILDCAT
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  30.07.2019
  17.08.2019
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  18.08.2019
  07.12.2019
  PRODUCTION
  OIL
  08.12.2019
  24.12.2019
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  25.12.2019
  04.01.2020
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status