Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
23.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

REV

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  REV
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2001
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  4467554
 • Bilde

  Bilde
  REV Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  24.01.2009
  Approved for production
  15.06.2007
  23.01.2009
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  15/12
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  15.06.2007
  Kongen i Statsråd
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  70.000000
  NO
  30.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.77
  2.72
  0.05
  0.06
  3.65
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  0.00
  2.00
  0.00
  4.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.00
  0.01
  0.00
  0.00
  0.01
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Rev ligger nær grensen til Storbritannia i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, fire kilometer sør for Varg. Vanndybden er 90-110 meter. Rev ble påvist i 2001, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2007. Feltet er bygd ut med et havbunnsramme med tre produksjonsbrønner knyttet til Armadafeltet på britisk kontinentalsokkel. Produksjonen startet i 2009.
  28.02.2023
  Reservoar
  Rev produserer gass og noe kondensat fra Intra Heather sandstein av senjura alder. Reservoaret er en enkel struktur som består av to segmenter. Det omgir en saltstruktur på 3000 meters dyp. Reservoarkvaliteten er god. Målinger har vist at reservoaret er i trykkommunikasjon med Varg-reservoaret.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkavlastning.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen går gjennom en ti kilometer lang rørledning til Armadafeltet på britisk sektor og videre til terminalen på Teesside for sluttbehandling. Kondensatet selges som stabilisert råolje.
  28.02.2023
  Status
  De estimerte volumene ble redusert sammenlignet med PUD-estimatene. Feltet har produsert med korte produksjonsperioder og lange perioder med trykkoppbygging siden 2013. Endringer i den periodiske produksjonen har resultert i lengre produksjonsprognose for Rev.
  28.02.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  0
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  4378
  2022
  0
  2021
  0
  2020
  0
  2019
  0
  2018
  0
  2017
  0
  2016
  0
  2015
  0
  2014
  0
  2013
  7
  2012
  540
  2011
  0
  2010
  18
  2009
  232
  2008
  1600
  2007
  1457
  2006
  524
  2005
  0
  2004
  0
  2003
  0
  2002
  0
  2001
  0
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.762714
  2.704854
  0.063395
  0.093703
  3.624666
  2024
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2023
  0.000845
  0.001760
  0.000051
  0.000105
  0.002761
  2022
  0.003007
  0.002472
  0.000058
  0.000128
  0.005665
  2021
  0.006447
  0.009322
  0.000354
  0.000661
  0.016784
  2020
  0.002045
  0.005661
  0.000258
  0.000515
  0.008479
  2019
  0.002138
  0.007263
  0.000321
  0.000343
  0.010065
  2018
  0.002378
  0.003864
  0.000161
  0.000373
  0.006776
  2017
  0.008409
  0.017274
  0.000661
  0.001923
  0.028267
  2016
  0.005043
  0.006233
  0.000342
  0.001567
  0.013185
  2015
  0.013917
  0.018395
  0.000695
  0.002193
  0.035200
  2014
  0.020843
  0.035879
  0.001281
  0.004124
  0.062127
  2013
  0.024649
  0.062851
  0.002858
  0.007810
  0.098168
  2012
  0.057054
  0.296206
  0.012249
  0.021734
  0.387243
  2011
  0.084096
  0.480541
  0.019572
  0.033230
  0.617439
  2010
  0.291480
  1.128634
  0.024534
  0.018997
  1.463645
  2009
  0.240363
  0.628499
  0.000000
  0.000000
  0.868862
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.000000
  2.771867
  0.834154
  3.606021
  2024
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2023
  0.000000
  0.001760
  0.000845
  0.002605
  2022
  0.000000
  0.002472
  0.003007
  0.005479
  2021
  0.000000
  0.009322
  0.006447
  0.015769
  2020
  0.000000
  0.005661
  0.002096
  0.007757
  2019
  0.000000
  0.007412
  0.002157
  0.009569
  2018
  0.000000
  0.000005
  0.002515
  0.002520
  2017
  0.000000
  0.000016
  0.009577
  0.009593
  2016
  0.000000
  0.000007
  0.004259
  0.004266
  2015
  0.000000
  0.016273
  0.014068
  0.030341
  2014
  0.000000
  0.007741
  0.015723
  0.023464
  2013
  0.000000
  0.028008
  0.017029
  0.045037
  2012
  0.000000
  0.295519
  0.053489
  0.349008
  2011
  0.000000
  0.516605
  0.109865
  0.626470
  2010
  0.000000
  1.195666
  0.329348
  1.525014
  2009
  0.000000
  0.685400
  0.263729
  0.949129
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  25.12.2000
  09.02.2001
  WILDCAT
  RE-CLASS TO DEV
  OIL/GAS
  23.04.2003
  11.05.2003
  APPRAISAL
  P&A
  DRY
  11.05.2003
  17.05.2003
  APPRAISAL
  JUNKED
  NOT APPLICABLE
  17.05.2003
  11.06.2003
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  06.02.2006
  31.03.2006
  APPRAISAL
  RE-CLASS TO DEV
  GAS/CONDENSATE
  04.02.2007
  23.03.2007
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  23.12.2006
  04.02.2007
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  25.12.2000
  09.02.2001
  PRODUCTION
  GAS
  15.07.2012
  03.08.2012
  PRODUCTION
  GAS
  06.02.2006
  31.03.2006
  PRODUCTION
  GAS
  11.10.2008
  23.10.2008
  PRODUCTION
  GAS
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status