Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.06.2024 - 01:29
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

OSELVAR

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  OSELVAR
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Shut down
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1991
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  5506919
 • Bilde

  Bilde
  OSELVAR Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Shut down
  01.04.2018
  Producing
  14.04.2012
  31.03.2018
  Approved for production
  19.06.2009
  13.04.2012
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  1/2
  1/3
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  19.06.2009
  Kongen i statsråd
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.68
  0.40
  0.02
  0.00
  1.12
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  7.00
  4.00
  2.00
  2.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Oselvar ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 20 kilometer sørvest for Ula. Vanndybden er 70 meter. Oselvar ble påvist i 1991, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2009. Utbyggingskonseptet var en bunnramme med tre horisontale produksjonsbrønner koblet til Ula. Produksjonen startet i 2012.
  28.02.2023
  Reservoar
  Oselvar produserte olje og gass fra sandstein av paleocen alder i Fortiesformasjonen. Reservoaret ligger på 2900-3250 meters dyp.
  09.12.2023
  Utvinning
  Feltet ble produsert med trykkavlastning.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen gikk i rørledning til Ula for prosessering. Gassen ble brukt som injeksjonsgass i Ula for å øke utvinningen, mens oljen ble transportert i rørledning til Ekofisk for videre eksport.
  28.02.2023
  Status
  Oselvar ble stengt ned i 2018 og havbunnsrammen ble fjernet i 2022.
  09.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  4433
  2022
  0
  2021
  0
  2020
  0
  2019
  0
  2018
  0
  2017
  0
  2016
  0
  2015
  0
  2014
  0
  2013
  0
  2012
  898
  2011
  1852
  2010
  1181
  2009
  502
  2008
  0
  2007
  0
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.677026
  0.000000
  0.000000
  0.037678
  0.714704
  2019
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2018
  0.015672
  0.000000
  0.000000
  0.000950
  0.016622
  2017
  0.070093
  0.000000
  0.000000
  0.004573
  0.074666
  2016
  0.074391
  0.000000
  0.000000
  0.004773
  0.079164
  2015
  0.089809
  0.000000
  0.000000
  0.006032
  0.095841
  2014
  0.125905
  0.000000
  0.000000
  0.007100
  0.133005
  2013
  0.149768
  0.000000
  0.000000
  0.007194
  0.156962
  2012
  0.151388
  0.000000
  0.000000
  0.007056
  0.158444
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.774296
  0.421849
  0.000000
  1.196145
  2019
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2018
  0.018306
  0.013499
  0.000000
  0.031805
  2017
  0.082603
  0.061682
  0.000000
  0.144285
  2016
  0.087384
  0.059804
  0.000000
  0.147188
  2015
  0.105399
  0.064168
  0.000000
  0.169567
  2014
  0.144317
  0.077484
  0.000000
  0.221801
  2013
  0.167821
  0.075443
  0.000000
  0.243264
  2012
  0.168466
  0.069769
  0.000000
  0.238235
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  11.03.1991
  22.06.1991
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  13.02.1995
  25.05.1995
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  25.10.2007
  07.01.2008
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  07.01.2008
  13.02.2008
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  22.07.2011
  21.09.2011
  PRODUCTION
  OIL
  18.11.2011
  19.01.2012
  PRODUCTION
  OIL
  04.03.2012
  14.05.2012
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status