Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
18.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

MARULK

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  MARULK
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1992
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  Norwegian sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Sandnessjøen
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  18212090
 • Bilde

  Bilde
  MARULK Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  02.04.2012
  Approved for production
  15.07.2010
  01.04.2012
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  6607/12
  6607/11
  6507/2
  6507/3
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  15.07.2010
  Kongen i Statsråd
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  33.000000
  NO
  30.000000
  NO
  20.000000
  NO
  17.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.65
  9.00
  0.73
  0.00
  11.04
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  0.00
  2.00
  0.00
  16.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.03
  0.61
  0.03
  0.00
  0.70
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Marulk ligger i Norskehavet, 25 kilometer sørvest for Norne. Vanndybden er 370 meter. Marulk ble påvist i 1992, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2010. Feltet er bygd ut med en bunnramme som er koblet til produksjons- og lagerskipet (FPSO) på Norne. Produksjonen startet i 2012.
  28.02.2023
  Reservoar
  Marulk produserer gass fra sandstein av kritt alder i Lysing- og Langeformasjonene. Reservoarene ligger på 2800-2850 meters dyp. Begge reservoarene er i turbidittvifter og har moderat til god kvalitet.
  14.12.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkavlastning
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen sendes til Norne-skipet for prosessering. Gassen transporteres via Åsgard Transport System (ÅTS) til terminalen på Kårstø.
  28.02.2023
  Status
  Produksjonen fra Marulk er avtakende. Den er begrenset av den kommersielle avtalen med Norne og gasshåndteringskapasiteten på Norneskipet. Marulk utnytter overskuddskapasitet når den er tilgjengelig på skipet.
  14.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  83
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  4408
  2022
  35
  2021
  -5
  2020
  11
  2019
  803
  2018
  33
  2017
  0
  2016
  5
  2015
  6
  2014
  0
  2013
  0
  2012
  1347
  2011
  1725
  2010
  410
  2009
  38
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.637073
  8.479925
  0.000000
  1.373791
  10.490789
  2024
  0.002996
  0.057231
  0.000000
  0.005646
  0.065873
  2023
  0.021830
  0.370505
  0.000000
  0.035768
  0.428103
  2022
  0.034773
  0.572484
  0.000000
  0.058785
  0.666042
  2021
  0.040517
  0.576186
  0.000000
  0.085438
  0.702141
  2020
  0.065714
  0.576801
  0.000000
  0.093203
  0.735718
  2019
  0.026893
  0.426127
  0.000000
  0.075508
  0.528528
  2018
  0.027094
  0.575998
  0.000000
  0.099568
  0.702660
  2017
  0.057761
  0.992245
  0.000000
  0.162744
  1.212750
  2016
  0.075469
  1.092963
  0.000000
  0.190690
  1.359122
  2015
  0.104059
  1.287866
  0.000000
  0.226850
  1.618775
  2014
  0.104191
  1.139163
  0.000000
  0.199712
  1.443066
  2013
  0.026247
  0.271153
  0.000000
  0.047704
  0.345104
  2012
  0.049529
  0.541203
  0.000000
  0.092175
  0.682907
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.640000
  9.393728
  0.000000
  10.033728
  2024
  0.003186
  0.062938
  0.000000
  0.066124
  2023
  0.022715
  0.447245
  0.000000
  0.469960
  2022
  0.036540
  0.610131
  0.000000
  0.646671
  2021
  0.040070
  0.629777
  0.000000
  0.669847
  2020
  0.066246
  0.621212
  0.000000
  0.687458
  2019
  0.026893
  0.477188
  0.000000
  0.504081
  2018
  0.027094
  0.650496
  0.000000
  0.677590
  2017
  0.057761
  1.100643
  0.000000
  1.158404
  2016
  0.075469
  1.219675
  0.000000
  1.295144
  2015
  0.104059
  1.434772
  0.000000
  1.538831
  2014
  0.104191
  1.267205
  0.000000
  1.371396
  2013
  0.026247
  0.302199
  0.000000
  0.328446
  2012
  0.049529
  0.570247
  0.000000
  0.619776
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  21.10.1991
  16.03.1992
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  17.11.2007
  19.02.2008
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  09.07.2019
  30.08.2019
  PRODUCTION
  GAS
  02.10.2011
  16.11.2011
  OBSERVATION
  GAS/CONDENSATE
  23.11.2011
  15.02.2012
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  22.12.2011
  30.10.2012
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status