Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
24.07.2024 - 01:25
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

HYME

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  HYME
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2009
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  Norwegian sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Kristiansund
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  20474183
 • Bilde

  Bilde
  HYME Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  02.03.2013
  Approved for production
  24.06.2011
  01.03.2013
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  6407/8
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  24.06.2011
  Kongen i Statsråd
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  42.500000
  NO
  30.000000
  NO
  27.500000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  3.18
  0.88
  0.36
  0.00
  4.74
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  6.00
  0.00
  1.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.99
  0.55
  0.23
  0.00
  1.98
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Hyme ligger i den sørlige delen av Norskehavet, 19 kilometer nordøst for Njord. Vanndybden er 250 meter. Hyme ble påvist i 2009, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2011. Feltet er bygd ut med en havbunnsramme med en produksjonsbrønn og en vanninjeksjonsbrønn. Hyme er koblet til Njord A-innretningen. Produksjonen startet i 2013 og opphørte midlertidig i 2016 da Njord A ble stengt og slept til land for oppgradering og modifisering. Hyme begynte å produsere igjen i april 2023.
  13.12.2023
  Reservoar
  Hyme produserer olje og gass fra sandstein av tidlig- og mellomjura alder i Tilje- og Ileformasjonene. Reservoaret ligger på 2150 meters dyp og har god kvalitet.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med sjøvannsinjeksjon som trykkstøtte. Produksjonsbrønnen har gassløft.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen transporteres til og prosesseres på Njord A-innretningen. Njord-innretningene brukes til eksport av både olje og gass.
  28.02.2023
  Status
  Produksjonen er lavere enn antatt, hovedsakelig på grunn av nedetid knyttet til prosessanlegget på Njord. Produksjonsstrategien er å optimalisere dreneringen ved å balansere vanninjeksjon versus trykkutvikling og vanngjennombrudd i produksjonsbrønnen.
  13.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  23
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  4506
  2022
  -2
  2021
  0
  2020
  -1
  2019
  0
  2018
  31
  2017
  31
  2016
  16
  2015
  -5
  2014
  45
  2013
  582
  2012
  2912
  2011
  897
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  2.336931
  0.330501
  0.000000
  0.254706
  2.922138
  2024
  0.121596
  0.020744
  0.000000
  0.011978
  0.154318
  2023
  0.309091
  0.051691
  0.000000
  0.031300
  0.392082
  2022
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2021
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2020
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2019
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2018
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2017
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2016
  0.273843
  0.041670
  0.000000
  0.032921
  0.348434
  2015
  0.839214
  0.118063
  0.000000
  0.097770
  1.055047
  2014
  0.432686
  0.050456
  0.000000
  0.041639
  0.524781
  2013
  0.360501
  0.047877
  0.000000
  0.039098
  0.447476
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  2.283571
  0.464499
  0.000000
  2.748070
  2024
  0.121057
  0.026995
  0.000000
  0.148052
  2023
  0.306181
  0.053645
  0.000000
  0.359826
  2022
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2021
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2020
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2019
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2018
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2017
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2016
  0.267818
  0.062040
  0.000000
  0.329858
  2015
  0.825643
  0.170672
  0.000000
  0.996315
  2014
  0.402371
  0.072333
  0.000000
  0.474704
  2013
  0.360501
  0.078814
  0.000000
  0.439315
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  30.05.2009
  13.06.2009
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  02.05.2009
  26.05.2009
  WILDCAT
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  03.05.2012
  07.06.2012
  OBSERVATION
  OIL
  15.11.2012
  18.12.2012
  PRODUCTION
  OIL
  19.12.2012
  07.01.2013
  PRODUCTION
  OIL
  29.04.2012
  20.02.2013
  INJECTION
  WATER
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status