Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
24.07.2024 - 01:25
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

FLYNDRE

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  FLYNDRE
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Shut down
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1974
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  24635035
 • Bilde

  Bilde
  FLYNDRE Felt
  Bilde ikke tilgjengelig
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Shut down
  01.07.2023
  Producing
  26.03.2017
  30.06.2023
  Approved for production
  23.05.2014
  25.03.2017
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  1/5
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  23.05.2014
  Kongen i statsråd
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  GB
  92.920000
  NO
  6.255000
  NO
  0.825000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.08
  0.00
  0.00
  0.00
  0.08
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  1.00
  0.00
  2.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Flyndre ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, på grensen mellom norsk og britisk sektor. Den norske delen av feltet utgjør sju prosent. Flyndre ligger 35 kilometer nordvest for Ekofisk. Vanndybden er 70 meter. Flyndre ble påvist i 1974, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2014. Feltet var bygd ut med en horisontal havbunnsbrønn knyttet til Clyde-plattformen på britisk sokkel. Produksjonen startet i 2017.
  16.08.2023
  Reservoar
  Flyndre produserte olje og assosiert gass fra Balmoral sandstein av paleocen alder. Reservoaret ligger på 3000 meters dyp og har moderat til god kvalitet. Det er også olje på 3100 meters dyp i kritt av senkritt alder med dårlig reservoarkvalitet.
  16.08.2023
  Utvinning
  Feltet ble produsert med trykkavlastning. Bare Balmoral-reservoaret var omfattet av utbyggingen.
  16.08.2023
  Transport
  Brønnstrømmen ble prosessert på Clyde. Væsker ble transportert til Fulmar-plattformen og videre til Teesside i Storbritannia via Norpipe. Gassen ble brukt delvis til havs til brensel og fakling på Clyde og Fulmar, mens resten ble transportert til terminalen Shell-Esso Gas and Liquids (SEGAL) i St. Fergus i Storbritannia.
  16.08.2023
  Status
  Flyndre ble stengt ned i juli 2023.
  09.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  603
  2022
  2
  2021
  0
  2020
  0
  2019
  0
  2018
  1
  2017
  23
  2016
  35
  2015
  147
  2014
  269
  2013
  92
  2012
  0
  2011
  0
  2010
  0
  2009
  34
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.084252
  0.000000
  0.000000
  0.005847
  0.090099
  2024
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2023
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2022
  0.005373
  0.000000
  0.000000
  0.000953
  0.006326
  2021
  0.008290
  0.000000
  0.000000
  0.001585
  0.009875
  2020
  0.013473
  0.000000
  0.000000
  0.002586
  0.016059
  2019
  0.015775
  0.000000
  0.000000
  0.000184
  0.015959
  2018
  0.023408
  0.000000
  0.000000
  0.000313
  0.023721
  2017
  0.017933
  0.000000
  0.000000
  0.000226
  0.018159
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.085759
  0.017682
  0.000000
  0.103441
  2024
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2023
  0.000003
  0.000000
  0.000000
  0.000003
  2022
  0.005432
  0.001008
  0.000000
  0.006440
  2021
  0.008711
  0.001504
  0.000000
  0.010215
  2020
  0.013259
  0.002592
  0.000000
  0.015851
  2019
  0.017286
  0.003448
  0.000000
  0.020734
  2018
  0.022906
  0.005228
  0.000000
  0.028134
  2017
  0.018162
  0.003902
  0.000000
  0.022064
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  19.10.1973
  15.04.1974
  WILDCAT
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status