Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.06.2024 - 01:29
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

HOD

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  HOD
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1974
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Tananger
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43485
 • Bilde

  Bilde
  HOD Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  30.09.1990
  Approved for production
  26.06.1988
  29.09.1990
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  2/11
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  08.12.2020
  Plan for Hod videreutvikling av OED
  PDO
  20.06.1994
  PUD-fritak HOD (2/11-10s)
  PDO Exemption
  26.06.1988
  Behandlet i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  90.000000
  NO
  10.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  15.52
  2.64
  0.62
  0.00
  19.34
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  64.00
  0.00
  9.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  4.75
  0.82
  0.12
  0.00
  5.80
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Hod ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 13 kilometer sør for Valhall. Vanndybden er 72 meter. Hod ble påvist i 1974, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1988. Feltet ble opprinnelig bygd ut med en ubemannet brønnhodeinnretning som ble fjernstyrt fra Valhall. Produksjonen startet i 1990. PUD for Hod Sadel-området ble godkjent i 1994. Produksjonen fra den originale Hodinnretningen opphørte i 2013. PUD for reutbygging av feltet ble godkjent i 2020. Utbyggingen består av en ubemannet brønnhodeinnretning (Hod B) tilknyttet Valhall feltsenter.
  28.02.2023
  Reservoar
  Hod produserer olje fra kritt av senkritt alder i Tor- og Hodformasjonene og fra kritt av tidligpaleocen alder i Ekofiskformasjonen. Krittet i Torformasjonen er finkornet og mykt. Betydelig oppsprekking lar olje og vann strømme lettere enn i den underliggende Hodformasjonen. Reservoaret ligger på 2700 meters dyp. Feltet består av tre strukturer: Hod vest, Hod øst og Hod sadel.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkavlastning. Gassløft har vært brukt i noen brønner for å øke produksjonen.
  28.02.2023
  Transport
  Olje og gass transporteres i en felles rørledning til Valhall for videre behandling. Olje og flytende våtgass (NGL) fra Valhall transporteres via rørledning til Ekofisk-senteret og videre til Teesside i Storbritannia. Gass fra Valhall sendes via Norpipe til Emden i Tyskland.
  28.02.2023
  Status
  Hod B startet produksjonen i 2022. Produksjonen fra Hod Sadel-området fortsetter via brønner boret fra Valhall. Den opprinnelige Hodinnretningen venter på disponering innen 2026.
  09.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  119
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  9011
  2022
  1826
  2021
  3342
  2020
  1295
  2019
  9
  2018
  8
  2017
  49
  2016
  0
  2015
  0
  2014
  1
  2013
  140
  2012
  88
  2011
  155
  2010
  91
  2009
  105
  2008
  20
  2007
  5
  2006
  214
  2005
  185
  2004
  9
  2003
  2
  2002
  26
  2001
  9
  2000
  145
  1999
  2
  1998
  42
  1997
  3
  1996
  1
  1995
  84
  1994
  291
  1993
  5
  1992
  3
  1991
  242
  1990
  441
  1989
  163
  1988
  11
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  11.103063
  1.805726
  0.000000
  0.591478
  13.500267
  2024
  0.139249
  0.015474
  0.000000
  0.008919
  0.163642
  2023
  0.622013
  0.073275
  0.000000
  0.038916
  0.734204
  2022
  0.363555
  0.035189
  0.000000
  0.022650
  0.421394
  2021
  0.029408
  0.003026
  0.000000
  0.001255
  0.033689
  2020
  0.041760
  0.004612
  0.000000
  0.001930
  0.048302
  2019
  0.039802
  0.005431
  0.000000
  0.001230
  0.046463
  2018
  0.053266
  0.004422
  0.000000
  0.001580
  0.059268
  2017
  0.071596
  0.006753
  0.000000
  0.002009
  0.080358
  2016
  0.077469
  0.007708
  0.000000
  0.002229
  0.087406
  2015
  0.068495
  0.005370
  0.000000
  0.001797
  0.075662
  2014
  0.069260
  0.006479
  0.000000
  0.002016
  0.077755
  2013
  0.035550
  0.004129
  0.000000
  0.001225
  0.040904
  2012
  0.044495
  0.003689
  0.000000
  0.001397
  0.049581
  2011
  0.070089
  0.007518
  0.000000
  0.002611
  0.080218
  2010
  0.173326
  0.017083
  0.000000
  0.006873
  0.197282
  2009
  0.193733
  0.027227
  0.000000
  0.009089
  0.230049
  2008
  0.216734
  0.033146
  0.000000
  0.010302
  0.260182
  2007
  0.302213
  0.046856
  0.000000
  0.013679
  0.362748
  2006
  0.375964
  0.047558
  0.000000
  0.015433
  0.438955
  2005
  0.231445
  0.035424
  0.000000
  0.009933
  0.276802
  2004
  0.281722
  0.050658
  0.000000
  0.013366
  0.345746
  2003
  0.329603
  0.041871
  0.000000
  0.014340
  0.385814
  2002
  0.371929
  0.050950
  0.000000
  0.014819
  0.437698
  2001
  0.376700
  0.042720
  0.000000
  0.015053
  0.434473
  2000
  0.094280
  0.010915
  0.000000
  0.003455
  0.108650
  1999
  0.130791
  0.016615
  0.000000
  0.005079
  0.152485
  1998
  0.293590
  0.054290
  0.000000
  0.015054
  0.362934
  1997
  0.467682
  0.094665
  0.000000
  0.026445
  0.588792
  1996
  0.560435
  0.119746
  0.000000
  0.032274
  0.712455
  1995
  0.523606
  0.117671
  0.000000
  0.032329
  0.673606
  1994
  0.616347
  0.138877
  0.000000
  0.038262
  0.793486
  1993
  0.868112
  0.203700
  0.000000
  0.051176
  1.122988
  1992
  1.287539
  0.249763
  0.000000
  0.076688
  1.613990
  1991
  1.526156
  0.202146
  0.000000
  0.087638
  1.815940
  1990
  0.155149
  0.020770
  0.000000
  0.010427
  0.186346
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  11.226970
  1.930727
  0.000000
  13.157697
  2024
  0.150026
  0.015833
  0.000000
  0.165859
  2023
  0.671985
  0.052801
  0.000000
  0.724786
  2022
  0.388688
  0.006256
  0.000000
  0.394944
  2021
  0.028618
  0.003697
  0.000000
  0.032315
  2020
  0.040522
  0.005641
  0.000000
  0.046163
  2019
  0.038426
  0.005002
  0.000000
  0.043428
  2018
  0.051242
  0.006555
  0.000000
  0.057797
  2017
  0.068838
  0.008251
  0.000000
  0.077089
  2016
  0.074516
  0.009350
  0.000000
  0.083866
  2015
  0.078229
  0.007714
  0.000000
  0.085943
  2014
  0.079159
  0.008929
  0.000000
  0.088088
  2013
  0.033891
  0.005015
  0.000000
  0.038906
  2012
  0.039451
  0.005922
  0.000000
  0.045373
  2011
  0.071784
  0.016580
  0.000000
  0.088364
  2010
  0.176871
  0.046401
  0.000000
  0.223272
  2009
  0.193624
  0.059995
  0.000000
  0.253619
  2008
  0.187057
  0.050872
  0.000000
  0.237929
  2007
  0.182619
  0.039686
  0.000000
  0.222305
  2006
  0.275778
  0.046775
  0.000000
  0.322553
  2005
  0.211387
  0.042852
  0.000000
  0.254239
  2004
  0.271255
  0.060816
  0.000000
  0.332071
  2003
  0.316344
  0.065987
  0.000000
  0.382331
  2002
  0.362258
  0.059546
  0.000000
  0.421804
  2001
  0.383195
  0.051858
  0.000000
  0.435053
  2000
  0.090490
  0.011880
  0.000000
  0.102370
  1999
  0.135787
  0.017934
  0.000000
  0.153721
  1998
  0.310431
  0.057181
  0.000000
  0.367612
  1997
  0.492932
  0.102491
  0.000000
  0.595423
  1996
  0.590115
  0.129094
  0.000000
  0.719209
  1995
  0.553418
  0.126653
  0.000000
  0.680071
  1994
  0.652580
  0.147988
  0.000000
  0.800568
  1993
  0.912041
  0.212314
  0.000000
  1.124355
  1992
  1.351253
  0.205231
  0.000000
  1.556484
  1991
  1.597331
  0.215242
  0.000000
  1.812573
  1990
  0.164829
  0.022385
  0.000000
  0.187214
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  06.11.1974
  29.12.1974
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  10.10.1977
  03.12.1977
  WILDCAT
  P&A
  OIL SHOWS
  03.12.1977
  13.03.1978
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  18.05.1979
  05.07.1979
  APPRAISAL
  P&A
  OIL SHOWS
  02.09.1981
  25.02.1982
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  OIL
  19.07.1990
  13.08.1990
  APPRAISAL
  RE-CLASS TO DEV
  OIL
  28.02.1994
  14.06.1994
  WILDCAT
  RE-CLASS TO DEV
  OIL
  10.01.2019
  12.02.2019
  APPRAISAL
  P&A
  DRY
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  07.01.1991
  05.03.1991
  PRODUCTION
  OIL
  06.03.1991
  03.04.1991
  PRODUCTION
  OIL
  12.07.1994
  24.07.1994
  PRODUCTION
  OIL
  01.10.1990
  30.11.1990
  PRODUCTION
  OIL
  13.04.1991
  14.05.1991
  OBSERVATION
  OIL
  15.05.1991
  24.05.1991
  PRODUCTION
  OIL
  04.07.1990
  27.08.1991
  PRODUCTION
  OIL
  28.02.1994
  14.06.1994
  PRODUCTION
  OIL
  03.08.1994
  02.09.1994
  PRODUCTION
  OIL
  13.08.1990
  22.09.1990
  PRODUCTION
  OIL
  28.04.1994
  12.06.1994
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  14.06.1994
  21.06.1994
  PRODUCTION
  OIL
  27.09.1995
  25.10.1995
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  27.10.1995
  05.11.1995
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  05.01.2022
  10.02.2022
  PRODUCTION
  OIL
  12.12.2021
  24.12.2021
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  25.09.2021
  14.10.2021
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  16.10.2021
  26.10.2021
  PRODUCTION
  OIL
  31.10.2021
  16.11.2021
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  20.11.2021
  04.12.2021
  PRODUCTION
  OIL
  19.01.2022
  04.03.2022
  PRODUCTION
  OIL
  05.03.2022
  12.03.2022
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  PRODUCTION
  PRODUCTION
  06.11.2005
  04.12.2005
  PRODUCTION
  OIL
  13.12.2005
  17.01.2006
  PRODUCTION
  OIL
  18.01.2006
  17.02.2006
  PRODUCTION
  OIL
  05.05.2005
  07.06.2005
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  09.06.2012
  09.06.2012
  SOIL DRILLING
  P&A
  14.06.2012
  14.06.2012
  SOIL DRILLING
  P&A
  14.06.2012
  15.06.2012
  SOIL DRILLING
  P&A
  11.06.2012
  12.06.2012
  SOIL DRILLING
  P&A
  11.06.2012
  11.06.2012
  SOIL DRILLING
  P&A
  09.06.2012
  11.06.2012
  SOIL DRILLING
  P&A
  07.06.2012
  09.06.2012
  SOIL DRILLING
  P&A
  12.06.2012
  14.06.2012
  SOIL DRILLING
  P&A
  12.06.2012
  12.06.2012
  SOIL DRILLING
  P&A
  14.06.2012
  14.06.2012
  SOIL DRILLING
  P&A
  14.06.2012
  14.06.2012
  SOIL DRILLING
  P&A
  07.06.2012
  07.06.2012
  SOIL DRILLING
  P&A
  07.06.2012
  07.06.2012
  SOIL DRILLING
  P&A
  01.09.2020
  01.09.2020
  SHALLOW GAS
  PLUGGED