Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
23.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

BALDER

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  BALDER
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1967
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Dusavik
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43562
 • Bilde

  Bilde
  BALDER Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  02.10.1999
  Approved for production
  02.02.1996
  01.10.1999
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  25/10
  25/8
  25/10
  25/8
  25/8
  25/11
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  18.06.2020
  Balder Future
  Changed PDO
  04.05.2007
  Endret PUD Ringhorne
  Changed PDO
  21.11.2003
  PUD fritak 25/8-C20
  PDO Exemption
  14.02.2003
  Ringhorne og Balder rørsystem
  PDO
  11.05.2000
  Ringhorne behandlet i Stortinget
  PDO
  02.02.1996
  Kongen i Statsråd
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  90.000000
  NO
  10.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  102.33
  2.63
  0.00
  0.00
  104.96
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  280.00
  0.00
  15.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  27.36
  0.68
  0.00
  0.00
  28.04
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Balder ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, like vest for Granefeltet. Vanndybden er 125 meter. Balder ble påvist i 1967, og opprinnelig plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1996. Produksjonen startet i 1999. Feltet er bygd ut med havbunnsbrønner som er koblet til Balder produksjons- og lagerskipet (FPSO). Ringhorneforekomsten, som ligger ni kilometer nord for Balderskipet, er inkludert i Balder utbyggingen. Ringhorne er bygd ut med en kombinert bolig-, bore- og brønnhodeinnretning knyttet til Balderskipet og Jotunskipet for prosessering, råoljelagring og gasseksport. Ringhorne Øst, et nærliggende oljefelt, ble koblet til Balder via Ringhorneinnretningen. PUD for Ringhorne Jura ble godkjent i 2000, og produksjonen startet i 2003. PUD-fritaket for Ringhorne Vest ble godkjent i 2003, og produksjonen startet i 2004. Endret PUD for Ringhorne ble godkjent i 2007.
  28.02.2023
  Reservoar
  Balder, inkludert Ringhorne, produserer olje fra flere separate forekomster i sandstein av jura, eocen og paleocen alder. Balder produserer fra Heimdal- og Hermodformasjonene, og fra et injisert sandkompleks over dem. Ringhorne produserer fra Hugin-, Ty- og Hermodformasjonene. Reservoarene har god til meget god kvalitet. Balder-reservoaret ligger på 1700 meters dyp og Ringhornereservoaret på 1900 meters dyp.
  28.02.2023
  Utvinning
  Balder og Ringhorne produserer hovedsakelig med naturlig vanndriv, men reinjeksjon av produsert vann brukes som trykkstøtte, særlig i Ringhornes jurareservoar. Overskuddsvann injiseres i Utsiraformasjonen. Gass injiseres også dersom gasseksportsystemet er ute av drift.
  28.02.2023
  Transport
  Oljen fraktes med tankskip. Overskuddsgass fra Balder og Ringhorne eksporteres fra Jotunskipet via Statpipe til terminalen på Kårstø og videre til kontinentet.
  28.02.2023
  Status
  Endret PUD for Balder og Ringhorne ble godkjent i 2020. Utbyggingsplanen omfatter levetidsforlengelse og flytting av Jotunskipet til en ny lokasjon, samt boring av nye havbunnsbrønner. Skipet er for tiden på et verft for vedlikehold og oppgradering. Etter planen skal det være tilbake på feltet i 2024. Frem til da, injiseres overskuddsgass i Balder og Ringhorne Øst feltene. Det pågår et prosjekt med mål om å optimalisere utnyttelsen av infrastruktur i området for å øke utvinning fra feltet.
  24.02.2024
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  31306
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  64385
  2022
  11385
  2021
  10623
  2020
  5386
  2019
  2491
  2018
  1296
  2017
  389
  2016
  1620
  2015
  2566
  2014
  1113
  2013
  2880
  2012
  1438
  2011
  1526
  2010
  376
  2009
  384
  2008
  35
  2007
  786
  2006
  168
  2005
  725
  2004
  1087
  2003
  2149
  2002
  1888
  2001
  3611
  2000
  1426
  1999
  1548
  1998
  2705
  1997
  1601
  1996
  1731
  1995
  1452
  1994
  0
  1993
  0
  1992
  0
  1991
  0
  1990
  0
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  75.482772
  1.786683
  0.000000
  0.000000
  77.269455
  2024
  0.396482
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.396482
  2023
  1.219910
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.219910
  2022
  0.991337
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.991337
  2021
  1.170915
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.170915
  2020
  1.059146
  0.003939
  0.000000
  0.000000
  1.063085
  2019
  1.383060
  0.031634
  0.000000
  0.000000
  1.414694
  2018
  1.618665
  0.044712
  0.000000
  0.000000
  1.663377
  2017
  2.118883
  0.060919
  0.000000
  0.000000
  2.179802
  2016
  2.671197
  0.093105
  0.000000
  0.000000
  2.764302
  2015
  2.556238
  0.090780
  0.000000
  0.000000
  2.647018
  2014
  2.487552
  0.069511
  0.000000
  0.000000
  2.557063
  2013
  1.924993
  0.062105
  0.000000
  0.000000
  1.987098
  2012
  1.857259
  0.045646
  0.000000
  0.000000
  1.902905
  2011
  2.270363
  0.061424
  0.000000
  0.000000
  2.331787
  2010
  2.726305
  0.091246
  0.000000
  0.000000
  2.817551
  2009
  3.313248
  0.107723
  0.000000
  0.000000
  3.420971
  2008
  4.409176
  0.139959
  0.000000
  0.000000
  4.549135
  2007
  5.624162
  0.188672
  0.000000
  0.000000
  5.812834
  2006
  6.352301
  0.214768
  0.000000
  0.000000
  6.567069
  2005
  6.984410
  0.254390
  0.000000
  0.000000
  7.238800
  2004
  6.045904
  0.194394
  0.000000
  0.000000
  6.240298
  2003
  3.949446
  0.031756
  0.000000
  0.000000
  3.981202
  2002
  3.436049
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  3.436049
  2001
  3.888016
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  3.888016
  2000
  4.017993
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  4.017993
  1999
  0.881205
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.881205
  1991
  0.128557
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.128557
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  75.482772
  4.006463
  0.000000
  79.489235
  2024
  0.396482
  0.024161
  0.000000
  0.420643
  2023
  1.219910
  0.060717
  0.000000
  1.280627
  2022
  0.991337
  0.050909
  0.000000
  1.042246
  2021
  1.170915
  0.076945
  0.000000
  1.247860
  2020
  1.059146
  0.070921
  0.000000
  1.130067
  2019
  1.383060
  0.092908
  0.000000
  1.475968
  2018
  1.618665
  0.096738
  0.000000
  1.715403
  2017
  2.118883
  0.117716
  0.000000
  2.236599
  2016
  2.671197
  0.142564
  0.000000
  2.813761
  2015
  2.556238
  0.135293
  0.000000
  2.691531
  2014
  2.487552
  0.116568
  0.000000
  2.604120
  2013
  1.924993
  0.097865
  0.000000
  2.022858
  2012
  1.857259
  0.089490
  0.000000
  1.946749
  2011
  2.270363
  0.106863
  0.000000
  2.377226
  2010
  2.726305
  0.133175
  0.000000
  2.859480
  2009
  3.313248
  0.157104
  0.000000
  3.470352
  2008
  4.409176
  0.213113
  0.000000
  4.622289
  2007
  5.624162
  0.272598
  0.000000
  5.896760
  2006
  6.352301
  0.283795
  0.000000
  6.636096
  2005
  6.984410
  0.374070
  0.000000
  7.358480
  2004
  6.045904
  0.333439
  0.000000
  6.379343
  2003
  3.949446
  0.252866
  0.000000
  4.202312
  2002
  3.436049
  0.235725
  0.000000
  3.671774
  2001
  3.888016
  0.210705
  0.000000
  4.098721
  2000
  4.017993
  0.211435
  0.000000
  4.229428
  1999
  0.881205
  0.042426
  0.000000
  0.923631
  1991
  0.128557
  0.006354
  0.000000
  0.134911
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  28.04.1970
  04.07.1970
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  20.03.1981
  17.04.1981
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  29.04.1997
  05.06.1997
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  16.10.1997
  02.12.1997
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  09.06.1999
  19.06.1999
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  29.05.1999
  09.06.1999
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  11.05.2021
  28.05.2021
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  29.05.2021
  13.06.2021
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  15.04.2021
  10.05.2021
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  04.08.1969
  16.10.1969
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  SHOWS
  09.07.1970
  03.08.1970
  APPRAISAL
  P&A
  SHOWS
  27.08.1970
  13.09.1970
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  08.12.1980
  18.01.1981
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  OIL
  01.06.1981
  13.06.1981
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  15.06.1981
  17.07.1981
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  18.10.1966
  09.07.1967
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  13.09.1970
  24.09.1970
  APPRAISAL
  P&A
  SHOWS
  25.09.1970
  14.10.1970
  APPRAISAL
  P&A
  DRY
  15.10.1970
  20.11.1970
  APPRAISAL
  P&A
  SHOWS
  03.04.1974
  08.05.1974
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  20.08.1978
  01.10.1978
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  03.10.1978
  27.10.1978
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  08.09.1979
  16.10.1979
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  04.11.1980
  07.12.1980
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  20.01.1981
  17.02.1981
  APPRAISAL
  P&A
  SHOWS
  18.02.1981
  18.03.1981
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  18.04.1981
  07.05.1981
  APPRAISAL
  P&A
  SHOWS
  10.05.1981
  29.05.1981
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  13.09.1990
  13.10.1990
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  OIL
  19.10.1990
  31.12.1990
  APPRAISAL
  RE-CLASS TO TEST
  OIL
  24.04.1995
  18.05.1995
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  01.05.1997
  06.05.1997
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  13.05.1999
  28.05.1999
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  08.08.2004
  27.09.2004
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  30.09.2004
  22.10.2004
  PRODUCTION
  OIL
  10.02.2005
  08.04.2005
  PRODUCTION
  OIL
  14.02.2003
  17.03.2003
  PRODUCTION
  OIL
  18.06.2023
  24.08.2023
  PRODUCTION
  OIL
  21.10.2005
  19.12.2005
  PRODUCTION
  OIL
  12.11.2023
  08.01.2024
  PRODUCTION
  OIL
  19.11.2002
  20.01.2003
  PRODUCTION
  OIL
  12.12.2004
  15.01.2005
  PRODUCTION
  OIL
  16.07.2003
  11.08.2003
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  12.08.2003
  01.09.2003
  PRODUCTION
  OIL
  05.12.2021
  27.12.2021
  PRODUCTION
  OIL
  05.04.2004
  28.05.2004
  PRODUCTION
  OIL
  08.02.2004
  05.03.2004
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  08.03.2004
  26.03.2004
  INJECTION
  GAS
  08.12.2003
  29.12.2003
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  31.12.2003
  29.01.2004
  PRODUCTION
  OIL
  20.01.2021
  05.03.2021
  PRODUCTION
  OIL
  23.04.2005
  21.08.2005
  INJECTION
  GAS
  11.09.2003
  01.10.2003
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  05.10.2003
  05.11.2003
  PRODUCTION
  OIL
  12.06.2004
  11.07.2004
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  27.10.2002
  13.11.2002
  INJECTION
  CUTTINGS
  29.11.2012
  24.12.2012
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  PRODUCTION
  24.03.2003
  01.04.2003
  INJECTION
  WATER
  03.05.2003
  31.05.2003
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  05.06.2003
  07.07.2003
  INJECTION
  WATER
  23.09.2005
  11.10.2005
  INJECTION
  WATER
  23.05.2011
  19.08.2011
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  05.09.2011
  20.01.2012
  OBSERVATION
  OIL
  24.01.2012
  01.10.2012
  PRODUCTION
  OIL
  30.03.2022
  PRODUCTION
  06.04.2003
  27.04.2003
  INJECTION
  WATER
  12.11.2004
  28.11.2004
  INJECTION
  CUTTINGS
  28.11.2020
  07.12.2020
  INJECTION
  CUTTINGS
  02.04.2007
  27.07.2007
  PRODUCTION
  OIL
  26.01.2011
  24.02.2011
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  01.03.2011
  26.04.2011
  PRODUCTION
  OIL
  11.05.2021
  20.10.2021
  PRODUCTION
  OIL
  14.01.2007
  08.02.2007
  OBSERVATION
  OIL
  13.02.2007
  15.03.2007
  PRODUCTION
  OIL
  13.06.2022
  18.04.2023
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  16.11.1996
  02.12.1996
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  04.12.1996
  08.08.1997
  PRODUCTION
  OIL
  29.08.2001
  05.09.2001
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  08.09.2001
  25.09.2001
  PRODUCTION
  OIL
  27.09.1996
  02.11.1996
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  04.11.1996
  20.08.1997
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  23.08.1997
  01.09.1997
  PRODUCTION
  OIL
  23.09.1996
  19.07.1997
  PRODUCTION
  OIL
  19.05.2001
  06.06.2001
  PRODUCTION
  OIL
  11.12.1996
  23.09.1997
  PRODUCTION
  WATER
  12.03.2001
  30.03.2001
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  01.04.2001
  24.04.2001
  PRODUCTION
  OIL
  16.06.2001
  12.07.2001
  INJECTION
  DRY
  13.07.2001
  30.07.2001
  INJECTION
  WATER
  12.03.2013
  20.04.2013
  OBSERVATION
  OIL
  21.04.2013
  19.05.2013
  PRODUCTION
  OIL
  27.02.2013
  20.06.2013
  OBSERVATION
  OIL
  22.06.2013
  19.07.2013
  PRODUCTION
  OIL
  01.03.2013
  18.11.2013
  PRODUCTION
  OIL
  10.04.2015
  07.05.2015
  PRODUCTION
  OIL
  10.05.2015
  29.05.2015
  PRODUCTION
  OIL
  27.12.2023
  11.01.2024
  PRODUCTION
  CUTTINGS
  21.11.2023
  06.12.2023
  PRODUCTION
  07.12.2023
  20.12.2023
  PRODUCTION
  PRODUCTION
  17.12.1996
  13.01.1997
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  14.01.1997
  08.03.1997
  PRODUCTION
  OIL
  14.02.1998
  13.03.1998
  PRODUCTION
  OIL
  29.01.1998
  13.02.1998
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  20.03.1998
  31.03.1998
  INJECTION
  WATER
  26.01.2001
  22.02.2001
  PRODUCTION
  OIL
  08.08.2013
  02.10.2013
  OBSERVATION
  OIL
  04.10.2013
  12.10.2013
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  13.10.2015
  12.03.2016
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  29.08.1996
  19.09.1996
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  13.12.1997
  20.12.1997
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  21.12.1997
  08.01.1998
  PRODUCTION
  OIL
  20.12.2000
  07.01.2001
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  09.01.2001
  14.01.2001
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  17.10.2001
  27.10.2001
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  29.10.2001
  19.11.2001
  PRODUCTION
  OIL
  29.04.1998
  22.05.1998
  INJECTION
  WATER
  07.05.1997
  11.06.1997
  PRODUCTION
  OIL
  14.10.1998
  06.11.1998
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  08.11.1998
  25.11.1998
  PRODUCTION
  OIL
  25.05.1996
  15.07.1996
  INJECTION
  GAS
  27.12.2022
  13.05.2023
  PRODUCTION
  14.05.2023
  22.05.2023
  PRODUCTION
  OIL
  25.12.2022
  11.03.2023
  PRODUCTION
  OIL
  27.06.1996
  12.08.1996
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  13.08.1996
  24.03.1997
  PRODUCTION
  OIL
  18.08.2023
  15.11.2023
  PRODUCTION
  OIL
  23.12.2022
  16.04.2023
  PRODUCTION
  OIL
  22.06.1998
  15.07.1998
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  18.07.1998
  24.07.1998
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  25.07.1998
  12.08.1998
  PRODUCTION
  OIL
  INJECTION
  01.12.2014
  20.03.2015
  PRODUCTION
  OIL
  15.11.2014
  18.01.2015
  PRODUCTION
  OIL
  19.01.2015
  06.02.2015
  PRODUCTION
  OIL
  05.11.2015
  04.12.2015
  OBSERVATION
  OIL
  07.12.2015
  09.04.2016
  PRODUCTION
  GAS
  04.06.2022
  14.07.2022
  PRODUCTION
  OIL
  08.06.2022
  PRODUCTION
  02.06.2022
  22.08.2022
  PRODUCTION
  OIL
  12.06.2022
  04.11.2022
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  20.07.2023
  08.08.2023
  PRODUCTION
  14.01.2016
  16.02.2016
  OBSERVATION
  OIL
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  16.09.2021
  08.05.2022
  PRODUCTION
  OIL
  02.10.2021
  26.11.2021
  PRODUCTION
  OIL
  29.09.2021
  19.07.2023
  PRODUCTION
  21.01.2024
  31.03.2024
  PRODUCTION
  03.02.2024
  04.03.2024
  PRODUCTION
  OIL
  04.05.2024
  PRODUCTION
  PRODUCTION
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status